Det växande intresset för tematiska ETF: er

Tematiska ETF: er lockar många investerare. Dessa trackerfonder lockade rekordinflöden 2020 och det finns ett växande antal fonder att välja mellan

Kenneth Lamont 2021-02-05 | 10:44
Facebook Twitter LinkedIn

Thematic ETFs

Tematiska ETF: er i Europa blev en av de stora vinnarna 2020 eftersom en väldigt god avkastning bidrog till att locka rekordhöga nettoinflöden på 9,5 miljarder euro under året. De starka flödena bidrog till att förvaltat kapital mer än fördubblades från 8,2 miljarder euro till en ny toppnivå på 22,7 miljarder euro. Så vad är en tematisk ETF? Det är helt enkelt en trackerfond som är utformad för att utnyttja ett specifikt tema. Temat kan till exempel vara automatisering eller artificiell intelligens, ren energi eller till och med logistik. Dessa passiva fonder skiljer sig från traditionella ETF: er eftersom de inte bara speglar en aktiemarknad utan syftar till att fånga resultatet av en vald trend eller bransch.Assets

Teman för energi och omställning väcker stort intresse

En tredjedel (3,1 miljarder euro) av nettoinflödet för tematiska ETF:er gick under 2020 till fonder med tema Energiomställning. Den svårhanterliga volatiliteten på oljemarknaderna fick många investerare att söka andra alternativ och att omvärdera riskerna med alternativa energikällor – för att inte nämna deras potentiella avkastning. Valresultatet i USA och annan positiv politisk utveckling för miljön globalt stödde också temat.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

För att läsa denna artikel krävs medlemskap

Bli medlem gratis
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Kenneth Lamont  Kenneth Lamont is a passive funds research analyst for Morningstar Europe.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy