Kan ESG-investeringar minska din risk?

Kan ESG-investeringar minska risken och öka avkastningen? En analys av de senaste fem åren antyder att svaret är ”Ja”

Dan Lefkovitz 2021-02-23 | 9:58
Facebook Twitter LinkedIn

esg

Under de senaste fem åren fram till slutet av 2020 noterade Morningstar UK Sustainability Index en genomsnittlig årlig avkastning på 5,7% jämfört med 4,6% för sin icke-hållbara motsvarighet, Morningstar UK Large-Mid Cap Index. Under de senaste sättningarna på marknaden som fjärde kvartalet 2018 eller första kvartalet 2020 sjönk ESG-index mindre än marknaden som helhet.

Storbritannien är inte ett unikt fall. Enligt en nyligen genomförd studie av nästan 70 Morningstar-index med inriktning mot marknader över hela världen mellan 2016 och 2020, ökade index som tog hänsyn till miljömässiga, sociala och bolagsstyrande kriterier (ESG) avkastningen och minskade volatiliteten.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

För att läsa denna artikel krävs medlemskap

Bli medlem gratis
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Dan Lefkovitz  Dan Lefkovitz is Strategist, Indexes Product Management. 

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies