Hur man upptäcker en värdefälla

En generös utdelning är lockande men det är inte alltid ett positivt tecken. Så här undviker du att falla i en utdelningsfälla

Morningstar Analysts 2021-03-22 | 11:17
Facebook Twitter LinkedIn

Giant bear trap

Eftersom vissa aktier faller i pris måste investerare vara på sin vakt mot värdefällor. Även om ett lågt pris kan vara lockande för investerare, indikerar det inte nödvändigtvis bra värde och investerare måste veta hur man kan upptäcka varningssignaler som störningar i företagets verksamhet eller bransch.

Investerare kan använda Morningstars stjärnrating för aktier för att avgöra om ett företag handlas över eller under dess verkliga värde. Morningstar-analytikernas beräkningar av verkligt värde tar hänsyn till egenskaperna för den underliggande verksamheten, inklusive framtida kassaflöden och risken i aktien.

Betyget 4 eller 5 av 5 indikerar till exempel att aktiens aktuella pris understiger dess verkliga värde och det finns en säkerhetsmarginal, medan en aktie med 1 eller 2 stjärnor anger att den aktuella aktiekursen inte ger bra värde för pengarna.

"Vi anser att stjärnrating och företagets verkliga värde är ett huvudsakligt mått på ett företags säkerhetsmarginal", säger Adam Fleck, Morningstars chef för aktieanalys i Australien. ”Om ett företag har 3 stjärnor är det ungefär ganska rimligt värderat så det är inte en superinvestering, men investeraren bör tjäna en rimlig avkastning. Med en rating på 4 eller 5 prissätter marknaden alltför negativa utsikter och det finns en säkerhetsmarginal. "

Att veta vad man ska leta efter

För investerare som vill göra sin egen analys säger Maroun Younes, portföljförvaltare på Fidelity Global Future Leaders-fonden, att det första man ska göra är att identifiera orsakerna till den nuvarande låga kursen och om orsakerna är tillfälliga eller permanenta.

"Om den bakomliggande orsaken är strukturell eller permanent, till exempel en nytt omvälvande teknikskifte som är på frammarsch, är det mer sannolikt att det är en värdefälla", säger Younes. Omvänt kan en konjunkturnedgång i sektorn, en bredare ekonomisk lågkonjunktur eller några enkla misstag av bolagets ledning som lätt kan åtgärdas utgöra en bra köpmöjlighet.

En annan faktor att noggrant granska är företagets balansräkning, säger Younes. ”En svag balansräkning sänker överlevnadsgraden, och begränsar ledningens alternativ. Bra fynd bör helst ha hälsosamma balansräkningar.”

Rehder varnar också för utdelningsfällor, där aktieägarna köper aktier helt enkelt för att avkastningen är hög. Att identifiera utdelningsfällor kräver att investeraren förstår företagets hälsa och huruvida utdelningen är hållbar. ”För att bestämma utdelningens hållbarhet behövs en tydlig syn på om utdelningen stöds av hållbara intäkter och fritt kassaflöde, säger han. Ett användbart mått att titta på här är utdelningskvoten, något vi analyserar i vår månatliga sammanställning av de högst utdelande aktierna inom FTSE 100-indexet.

3 orsaker till utdelningsfällor

Neil Sutherland, partner vid fondförvaltaren Dundas Global Investors, säger att det kan finnas tre orsaker till en utdelningsfälla, där både utdelningen och kursen går ner över tiden.

1. Mycket hög utdelningskvot

2. Höga skuldnivåer

3. Skillnaden mellan vinst och kontanter

"Var och en av dessa mindre önskvärda situationer kallas utdelningsfällor - en attraktiv avkastning som är för bra för att vara sann", säger Sutherland.

Höga utdelningskvoter innebär att företag inte investerar tillräckligt i sin egen verksamhet för att driva verklig utdelningstillväxt. I vissa företag kan det finnas en stor skillnad mellan den angivna vinsten och kassaflödet, vilket innebär att utdelningen hotas.

Sutherland tillägger: ”Sannolikheten är att underinvestering i forskning och utveckling och / eller investeringar kommer att innebära att ett företag kommer att vara mindre konkurrenskraftigt över tiden, vilket resulterar i platta eller fallande intäkter och till sist även en sänkning av utdelningen. Att sänka utdelningen är vanligtvis enormt negativt för aktiekurserna. "

Företag med höga skuldnivåer kan också drivas att sänka sin utdelning i tuffa tider, antingen på grund av stigande räntor eller bara att de inte kan pressa sig längre och utdelningen är under för stort tryck.

Det fanns 401 företag av 1547 inom MSCI World-indexet 2020 som sänkte sin utdelning jämfört med 157 år 2019. ”Det krävs ett vakande öga 2021 för att fokusera på bolagens finanser för att förhoppningsvis bevittna en global återhämtning av utdelningar” säger Sutherland.

 

 

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar Analysts   -

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings