Är Apple en tillväxtaktie, värdeaktie eller både och?

Med ett börsvärde på ungefär 2 biljoner dollar är Apple (AAPL) för stort för de flesta investerare att ignorera.

Dan Lefkovitz 2021-04-28 | 9:55
Facebook Twitter LinkedIn

white apple logo on building

Alla investerare som har en indexfond med exponering mot en bred aktiemarknad äger en del av Apple. Till exempel upptar Apples vikt nästan 5% av Morningstar US Market Index - som  innehåller  1 439 aktier - och denna viktning är högre i andra index. Tack vare stark efterfrågan på iPhone och en trogen kundbas blomstrade Apple både före och under Covid-19-pandemin. Apples rapport är planerad till den 28:e april då vi investerare kan få den senaste uppdateringen om Apples intäkter.

Men när det gäller synen på Apple utanför ett  brett aktieindex uppstår en knepig fråga: Är Apple en tillväxtaktie, en värdeaktie eller både och?

Vad är Apples stil?

De flesta människor tänker sannolikt på Apple som en tillväxtaktie och kategoriserar den tillsammans med många andra kända tekniknamn. För de flesta indexleverantörer är det där Apple placeras. Det är en klassificering som har lett till problem med koncentrationsgraden av aktien för jämförelseindex som  används av både aktiva förvaltare eller som används av indexfonder.

På Morningstar leder processen för att klassificera aktier inom Morningstar Style Box till att vi  placerar Apple inom segmentet "Stor-Värde". Det innebär att bolaget visar en blandning av värde- och tillväxtegenskaper. Sedan 2016 har Apple i allmänhet drivit till mitten av Morningstar-stilspektrumet.

Pris/bokfört värde är ett mått som får Apple att se ut som en extrem tillväxtaktie. Även om det är ett mått på aktiekursvärdering så har pris/bokfört värde kritiserats för att det försummat immateriella tillgångar, såsom immateriella rättigheter.

Apple härleder det mesta av sitt värde från immateriella tillgångar, inklusive dess formidabla varumärke och iOS-operativsystemet som sömlöst integrerar hårdvara och programvara. Eftersom Apples bokförda värde är lågt är förhållandet mellan pris och bokfört värde högt. Morningstars 10-faktormodell för att klassificera aktier minskar beroendet av ett enda mått. På de två framåtblickande variablerna, som tillsammans påverkar hälften av “stil”-poängen i Morningstar Style Box, hamnar Apple mellan tillväxt och värde.

Apples resa mot tillväxt

Men Apple har inte alltid landat mellan tillväxt och värde. Liksom många aktier har man genomgått en “stil”-resa. Många investerare idag kan ha glömt att under dot-com-frenesin i slutet av 1990-talet, med Steve Jobs som då nyligen återvänt som verkställande direktör ansågs Apple Computer (som bolaget hette då) vara en föredetting inom teknikbranschen. År 2000 gjorde Apples tillväxt- och värderingsmultiplar att den hamnade närmare “värde”-sidan av Morningstar Style Box.

Sedan kom en häpnadsväckande serie av innovationer som gav världen iPod, iTunes, OS X, MacBook, iPhone, iPad och Apple Watch. Apple tillbringade 2004 till 2016 som en högtflygande tillväxtaktie.

apple share price chat

Även om företagets tidigare tillväxtbana var mycket framgångsrik kunde den inte upprätthållas. År 2012 började Apple till och med att dela ut pengar - ett tecken på mognad och de senaste åren har Apple drivit in i mitten av Morningstar Style Box.

Spelar det någon roll om Apple är tillväxt eller värde?

Börshandlade fonder (ETF:er) som följer tillväxtindex har mer än 300 miljarder dollar i tillgångar och ännu mer kapital finns i andra passiva investeringar. Investerare i vissa tillväxtindexfonder kan bli förvånade över att få veta att mer än 11% av portföljens tillgångar utgörs av Apple-aktier. Naturligtvis har den amerikanska aktiemarknaden blivit ganska  koncentrerad totalt sett under de senaste åren, med en liten skara av teknikrelaterade bolag som utgör en stor del av marknadsvärdet. 

Apples dominans gör aktien till en viktig komponent för relativ avkastning. För indexfonder och ETF:er har det under de senaste åren gällt att ju mer Apple-exponering desto bättre. Men i början av 2021 sjönk Apples aktiekurs, vilket minskade den totala avkastningen för många indexfonder.

apple growth and value chart

Samtidigt har förvaltare av de mer än 2 biljoner dollar som är investerade i aktiva tillväxtfonder ett tufft beslut att fatta. Om de gillar Apple måste de tillägna aktien en mycket saftig del av portföljen för att fortsätta övervikta aktien. Om Apple gör bra ifrån sig kommer en underviktning att missgynna dem. På värdesidan fick fonder som ägde Apple ett stort uppsving i förhållande till sina jämförelseindex utan Apple-exponering under de senaste åren. Under 2021 års värderally skulle dock Apple-exponeringen ha hållit tillbaka utvecklingen för en värdefond .

Apples två sidor

Den blandade bilden av Apple gör sig också gällande i företagets olika syn bland förvaltare av aktiva fonder. Aktien finns både i fonder i Morningstarkategorien Stor tillväxt samt i kategorin Stort värde.

Hur påverkar vår stil-kategorisering Apples aktievikt i Morningstars breda jämförelseindex för Tillväxt respektive Värde jämfört med andra indexleverantörer? Som visas i diagrammet nedan är Apple delvis fördelat på både Morningstars breda tillväxt och breda värdeindex, om än i olika vikter.

Det breda tillväxtindexet äger en betydligt mindre andel av Apple än konkurrenterna, vars index använder en rad olika metoder, som finns förklarade av Morningstars Manager Research-team i sina ETF-analyser. Morningstar är unikt när det gäller att inkludera Apple i sitt värdeindex.

apple's weight in indices

 

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Dan Lefkovitz  Dan Lefkovitz is Strategist, Indexes Product Management. 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings