Undvik Att Investera i Elbils Startups?

SPACs och andra nyetablerade företag kan vara en sämre investering för att dra nytta av det växande intresset för elbilar.

Margaret Giles 2021-09-03 | 12:05
Facebook Twitter LinkedIn

Electric vehicle charging point

Elfordonsmarknaden förväntas ha en massiv tillväxt under det kommande decenniet, men det betyder inte att alla nyetablerade elfordonsföretag är en säker investering. Investerare bör därför se över riskerna med att investera i nyetablerade elfordonsföretag.

USAs President Joe Biden tillkännagav nyligen planer på att underteckna en verkställighetsorder som riktar sig till försäljning av elfordon i USA. Denna verkställighetsorder kräver att elfordon, både batteridrivna fordon och plug-in-hybrider, ska utgöra 40% till 50% av nybilsförsäljningen år 2030. Uttalandet, tillsammans med kongressens planer på att utöka laddinfrastrukturen, kan hjälpa till att bana väg för tillväxt och acceptans i USA.

Etablerade biltillverkare som Tesla (TSLA), BMW (BMWYY), Ford (F) och General Motors (GM) har redan börjat positionera sig för att dra nytta av den globala elfordons tillväxten genom att utöka sina erbjudanden av elfordon på lång sikt. Det växande intresset för elfordon kommer också att skapa möjligheter för företag i hela tillverkningskedjan av elfordon, inklusive laddning, batterier och halvledare.

”Startup” företag är också inkluderade i denna positiva framtidsutsikt, men dessa nya aktörer kan däremot bära höga företagsspecifika risker som kan påverka investerarnas avkastning negativt även om elfordons branschen fortsätter att växa och frodas.

Vid 2030 förväntas två av tre bilar som säljs globalt vara elfordon och hybrider

Morningstars analytiker förväntar sig en betydande tillväxt inom elfordons marknaden under det kommande decenniet. I Electric Vehicle Observer 2021 förutspår man att vid år 2030 kommer 30% av den globala bilförsäljningen att bestå av elfordon och 37% kommer bestå av hybrider. (Morningstar Direct- och Office- användare kan läsa hela rapporten här.) Den snabbt växande elfordonsmarknaden kommer att leda till en utökad laddinfrastruktur som byggs i hela Kina, Europa och USA vilket leder till sjunkande kostnader för nya ”startup”-företag inom elbilsmarknaden samt en bättre konkurrenskraft mellan elfordon och förbränningsmotorer.

EV update chart

SPACs och Nya Aktörer: Hur man bedömer relativ risk

Morningstars seniora aktieanalytiker Seth Goldstein tror att SPACs (”Special-purpose acquisition companies”) är ett av de mest riskfyllda sätten att investera i elbilsmarknaden. Dessa nyetablerade publika företag tenderar att generera marknadsentusiasm, samtidigt som de också tenderar att vara i ett tidigt tillväxtstadium. Vissa av dessa företag behöver en betydande tillväxt för att nå lönsamhet, medan andra fortfarande utvecklar produkter som kanske aldrig kommer att lanseras.

Sammantaget kan de ovan nämnda riskerna för nyetablerade företag vara betydligt större än de positiva möjligheterna med att ta sig in på elfordonsmarknaden, menar Goldstein. Investerare riskerar därför att inte tjäna på den växande elfordonsförsäljningen när de investerar i SPACs eller andra nya aktörer på elbilsmarknaden.

Morningstar täcker inga privata eller nytillkomna publika elfordonsföretag, men våra aktieanalytiker har konstruerat ett enkelt ramverk för att kunna utvärdera ett företags risk jämfört med den avkastning man som investerare kan förvänta sig av nyetablerade företaget.

Ramverket innehåller tre faktorer:

• Produktintäkter: Har företaget framgångsrikt lanserat en produkt och börjat sälja den?

• Befintlig teknik: Är företaget en ny aktör på en befintlig marknad eller en ny aktör som erbjuder ett tekniskt genombrott för att generera intäkter?

• Relativa riskutsikter: Hur ser ett företags risker ut jämfört med andra SPACs risker?

När Morningstars analytiker analyserar produktintäkter utesluter man förbeställningar av produkten eftersom en utvecklingsprodukt riskerar att aldrig bli en slutprodukt. Ett exempel på detta är Lordstown Motors (RIDE). Företaget noterades via en SPAC i oktober 2020 innan det levererade några elfordon till marknaden. I juni 2021 avslöjade företaget för SEC att man inte hade tillräckligt med kapital för att påbörja en produktion och varnade för att det var stor risk för att man inte kommer att kunna fortsätta sin verksamhet fram till 2022 om företaget inte lyckas få in mer kapital. Detta utspel skedde trots att Lordstown Motors tidigare uttalat sig om att man hade fått över 100 000 förbeställningar på sina fordon. Enligt PitchBook, ett Morningstar-företag, är Lordstown Motors i förhandlingar om att få ytterligare 400 miljoner dollar genom en privat placering från och med 26 juli 2021.

Även om ny teknik kan elda på entusiasm kring ett företag, betyder det också att risken för företaget att misslyckas är högre. Till exempel försöker QuantumScape (QS) att producera och sälja ett solid-state-batteri. Denna teknik har hitills aldrig framgångsrikt använts i bilar. Som ett resultat av detta skulle efterfrågan på elfordon kunna öka ännu mer, men investerare i QuantumScape kanske ändå inte tjänar på detta om företaget inte lyckas tillverka sitt solid-state-batteri.tillv

Sammantaget är ett företag som försöker skapa en innovativ teknik som aldrig använts förut mer riskabel jämfört med den risk som en ny aktör på en redan befintlig marknad bär på. På samma sätt ser Morningstars analytiker i allmänhet SPACs som mer riskfyllda än mer mogna företag som redan genererar intäkter och som har nått lönsamhet.

 

Tabellen nedan visar den relativa risken för elfordonsföretag som nyligen har noterats eller som snart kommer att noteras via SPACs. Risken baseras på företagets produktintäkter, befintlig teknik och företagens relativa riskutsikter:

EV supply chain ratings

 

Även om dessa företag inte är formellt täckta anser Morningstars analytiker att Arrival (ARVL), ChargePoint (CHPT), Microvast (MVST), Proterra (PTRA), Transphorm (TGAN), Volta Charging, Xiangfenghua, XL Fleet (XL) och XPeng (XPEV) är relativt mindre riskabla jämfört med de andra företagen som anges i tabellen ovan. Dessa företag, vars affärsidéer täcker olika delar av tillverkningskedjan för elfordon, har alla framgångsrikt lanserat sina produkter och nått lönsamhet, men osäkerhet gällande företagens förutsättningar till långsiktig lönsamhet kvarstår. Trots detta kan dessa företag vara värda att titta närmare på när elbildsfordonsmarknaden fortsätter att expandera.r

For your information: This article has been translated from English and was originally published on morningstar.com 12. august 2021.

SPACs och Nya Aktörer: Hur man bedömer relativ risk

Morningstars seniora aktieanalytiker Seth Goldstein tror att SPACs (”Special-purpose acquisition companies”) är ett av de mest riskfyllda sätten att investera i elbilsmarknaden. Dessa nyetablerade publika företag tenderar att generera marknadsentusiasm, samtidigt som de också tenderar att vara i ett tidigt tillväxtstadium.Vissa av dessa företag behöver en betydande tillväxt för att nå lönsamhet, medan andra fortfarande utvecklar produkter som kanske aldrig kommer att lanseras.

 

Sammantaget kan de ovan nämnda riskerna för nyetablerade företag vara betydligt större än de positiva möjligheterna med att ta sig in på elfordonsmarknaden, menar Goldstein.Investerare riskerar därför att inte tjäna på den växande elfordonsförsäljningen när de investerar i SPACs eller andra nya aktörer på elbilsmarknaden.

• 5 biltillverkare som är bäst positionerade för framtiden

• 5 car manufacturers that are best positioned for the future

• 5 Biltillverkare bäst positionerade för framtiden

• 5 Car manufacturers best positioned for the future

Det gick inte att läsa in hela resultatet

Försök igen

Försöker igen …

Försöker igen …

Det gick inte att läsa in hela resultatet

Försök igen

Försöker igen …

Försöker igen …

Morningstar täcker inga privata eller nytillkomna publika elfordonsföretag, men våra aktieanalytiker har konstruerat ett enkelt ramverk för att kunna utvärdera ett företags risk jämfört med den avkastning man som investerare kan förvänta sig av nyetablerade företaget.

Morningstar täcker inga privata eller nyligen offentliga elföretag, men våra aktieanalytiker har konstruerat en enkel ram för att utvärdera ett företags risk jämfört med sina tidiga skådespelare.

Morningstar does not cover private or recently public electricity companies, but our equity analysts have designed a simple framework for evaluating a company's risk compared to its early actors.

Morning täcker inte privata eller nyligen offentliga EV företag, men våra aktieanalytiker har konstruerat en enkel ram för att utvärdera ett företags risk jämfört med dess tidiga skeden kamrater.

Morning does not cover private or recently public EV companies, but our stock analysts have designed a simple framework for evaluating a company's risk compared to its early stages peers.

Det gick inte att läsa in hela resultatet

Försök igen

Försöker igen …

Försöker igen …

Det gick inte att läsa in hela resultatet

Försök igen

Försöker igen …

Försöker igen …

Ramverket innehåller tre faktorer:

Ramverket innehåller tre faktorer:

The framework contains three factors:

Ramverket består av tre faktorer:

The framework consists of three factors:

Det gick inte att läsa in hela resultatet

Försök igen

Försöker igen …

Försöker igen …

Det gick inte att läsa in hela resultatet

Försök igen

Försöker igen …

Försöker igen …

• Produktintäkter.

• Produktintäkter.

• Product revenue.

• Produkt Revenue.

• Product Revenue.

Det gick inte att läsa in hela resultatet

Försök igen

Försöker igen …

Försöker igen …

Har företaget framgångsrikt lanserat en produkt och börjat sälja den?

Har företaget framgångsrikt kommersialiserat en produkt och börjat sälja den?

Has the company successfully commercialized a product and started selling it?

Det gick inte att läsa in hela resultatet

Försök igen

Försöker igen …

Försöker igen …

Det gick inte att läsa in hela resultatet

Försök igen

Försöker igen …

Försöker igen …

• Befintlig teknik.

• Befintlig teknik.

• Existing technology.

Det gick inte att läsa in hela resultatet

Försök igen

Försöker igen …

Försöker igen …

Är företaget en ny aktör på en befintlig marknad eller en ny aktör som erbjuder ett tekniskt genombrott för att generera intäkter?

Är företaget en ny aktör på en befintlig marknad eller banker på ett tekniskt genombrott för att generera intäkter?

Is the company a new player in an existing market or banks in a technological breakthrough to generate revenue?

Är företaget en ny aktör på en befintlig marknad eller satsar på ett tekniskt genombrott att generera intäkter?

Is the company a new player in an existing market or is investing in a technical breakthrough to generate revenue?

Det gick inte att läsa in hela resultatet

Försök igen

Försöker igen …

Försöker igen …

Det gick inte att läsa in hela resultatet

Försök igen

Försöker igen …

Försöker igen …

• Relativa riskutsikter.

• Relativ riskutsikter.

• Relative risk prospects.

• Relativ riskbilden.

• Relative risk picture.

Det gick inte att läsa in hela resultatet

Försök igen

Försöker igen …

Försöker igen …

Hur ser ett företags risker ut jämfört med andra SPACs risker?

 

När Morningstars analytiker analyserar produktintäkter utesluter man förbeställningar av produkten eftersom en utvecklingsprodukt riskerar att aldrig bli en slutprodukt. Ett exempel på detta är Lordstown Motors (RIDE).Företaget noterades via en SPAC i oktober 2020 innan det levererade några elfordon till marknaden.I juni 2021 avslöjade företaget för SEC att man inte hade tillräckligt med kapital för att påbörja en produktion och varnade för att det var stor risk för att man inte kommer att kunna fortsätta sin verksamhet fram till 2022 om företaget inte lyckas få in mer kapital.Detta utspel skedde trots att Lordstown Motors tidigare uttalat sig om att man hade fått över 100 000 förbeställningar på sina fordon.Enligt PitchBook, ett Morningstar-företag, är Lordstown Motors i förhandlingar om att få ytterligare 400 miljoner dollar genom en privat placering från och med 26 juli 2021.

 

Även om ny teknik kan elda på entusiasm kring ett företag, betyder det också att risken för företaget att misslyckas är högre.Till exempel försöker QuantumScape (QS) att producera och sälja ett solid-state-batteri.Denna teknik har hitills aldrig framgångsrikt använts i bilar.Som ett resultat av detta skulle efterfrågan på elfordon kunna öka ännu mer, men investerare i QuantumScape kanske ändå inte tjänar på detta om företaget inte lyckas tillverka sitt solid-state-batteri.tillv

Sammantaget är ett företag som försöker skapa en innovativ teknik som aldrig använts förut mer riskabel jämfört med den risk som en ny aktör på en redan befintlig marknad bär på.På samma sätt ser Morningstars analytiker i allmänhet SPACs som mer riskfyllda än mer mogna företag som redan genererar intäkter och som har nått lönsamhet.

 

Tabellen nedan visar den relativa risken för elfordonsföretag som nyligen har noterats eller som snart kommer att noteras via SPACs. Risken baseras på företagets produktintäkter, befintlig teknik och företagens relativa riskutsikter:

Read the Latest Electric Vehicle Observer Report

Take me There

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Margaret Giles  Margaret Giles is a journalist for Morningstar.com, based in Chicago

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings