Hur mycket behöver du för att gå i pension?

Det är inte en lätt fråga eftersom det beror på många faktorer, men det finns variabler som man kan anpassa sig efter och som kommer att ha en stor effekt på framgången eller misslyckandet med en pensionsplan.

Fernando Luque 2021-09-23 | 8:01
Facebook Twitter LinkedIn

boat sailing on pound notes

När vi förbereder oss för vår framtida pension spenderar många av oss timmar på att studera den optimala portföljallokeringen, de olika investeringsalternativen, möjlig uttagshastighet etc.

Det finns dock ett annat mått som ofta får mindre uppmärksamhet, trots att det är en mycket mer avgörande faktor för att kunna gå i pension när vi vill samt under de ekonomiska förhållanden vi skulle vilja: nämligen hur mycket pengar vi måste spara för att möta det stadiet av livet.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

För att läsa denna artikel krävs medlemskap

Bli medlem gratis
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Fernando Luque

Fernando Luque  is Senior Financial Editor at Morningstar Spain

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy