Hur mycket är för mycket skuld?

Om det händer dig, så stanna upp och behåll mer pengar i plånboken

2022-02-08 | 12:45
Facebook Twitter LinkedIn

Wrong way sign

Vi skuldsätter oss av många olika anledningar. Ibland har vi blivit övertaliga på arbetet, inte kunnat gå till arbetet elller så har det uppstått oförutsedda eller oplanerade utgifter. Ibland får inflationen oss att använda våra kreditkort mer än vi skulle vilja. Vissa av oss kanske till och med har tagit lån för att investera medan räntorna är låga. 

Oavsett situation så kvarstår att om du dragit på dig skulder så behöver du hantera dem – och veta när de blir för stora. En finansiell rådgivare kan hjälpa dig med en översikt – hur mycket du är skyldig, vad du tjänar och äger samt vad som behöver ändras för att komma ur situationen. Men du kan också ta egna steg för att utvärdera situationen och ta ut en ny riktning.

”När man utvärderar skulder så finns det några faktorer som förtjänar en extra granskning” säger Jackie Porter, Finansiell rådgivare på Carte Wealth Management. ”Den viktigaste faktorn är hur stora dina konsumtionslån är? Konsumtionslån är det som finansierar konsumtionsvaror som t.ex. kläder, bilar, elektronik eller andra tillgångar som tappar i värde över tid. Den genomsnittlige personen med konsumtionslån använder ett kreditkort med tvåsiffriga räntesatser.

Bra skulder och dåliga skulder

”Konsumtionslån för att köpa prylar är förmodligen den sämsta sortens skuld du kan dra på dig” menar Jason Heath, Finansiell rådgivare på Objective Financial Partners och tillägger ”Kreditkortsskulder och lån med höga räntor kan underminera din finansiella situation”

Om du dras med kreditkortsskulder, sätt det som din högsta prioritet att göra dig av med dem så fort som möjligt. ”Min filosofi är att alla kreditkortsskulder är för stora skulder” säger Porter. ”Tvåsiffriga räntesatser på lånen innebär att det tar en väldigt lång tid att äga något som bara minskar i värde. Den strategin är ett kassaskåpssäkert sätt att minska möjligheten att skaffa en nettoförmögenhet”

Att dras med kreditkortsskulder är ett typexempel på vad som oftast kallas ”dåliga skulder”. Även om det används till att köpa någonting bra är det oftast det dyraste sättet att köpa något. Inte bra. Hur är det med billiga skulder? Det beror på vad det används till och det leder oss till ”bra skulder”

Vägs skulden upp mot en tillgång?

”Bra skulder är en investering som ökar i värde. Det bästa exemplet är människor som tar lån för att köpa ett boende.” säger Porter. När du utvärderar dina bra skulder, kom ihåg de faktorer som kan påverka hur mycket lån du kan eller borde ta. Tillgångsökning, inkomstkällor och till och med skatter kan spela stor roll. Heath poängterar att räntor på många ”bra” lån också kan vara föremål för ränteavdrag.

Vissa bra skulder och investeringar som du behöver låna till kan ha avkastningar som är svårare att mäta och förutspå, som t.ex. utbildning. ”Till och med en bra skuld kan vara dålig om du inte har råd att betala räntor och amorteringar eller om investeringen används till något dåligt på sikt” säger Heath.

Känn igen varningstecknen

För att summera – alla dåliga skulder är för stora och storleken på de bra lånen ska vara hanterbara. Så hur vet du vad som är hanterbart?

Bra skulder ska anpassas efter dina behov och möjligheter. Men hur ska du väga in ett impulsköp? ”Den värsta anledningen till att låna är för att finansiera dina ”vill ha”-köp” säger Porter. ”Den typen av skuld kan skapa en ond spiral som gör att du fastnar i dina skulder för lång tid framöver”. Det är exempel på hur bra skulder blir till dåliga skulder.

Börja med att krympa bördan så mycket som möjligt för skulderna du dragit på dig (eller planerar att dra på dig) för att få en mer rättvisande bild. Räntor är en stor del av kalkylen för ett lån.

“Om du behöver låna, leta efter den lägsta räntan du kan hitta” säger Porter. ”Kom ihåg att du inte äger föremålet än som du lånar till. Ju högre ränta du betalar, destor längre tid kommer det att ta innan du äger det och desto mer kommer det att kosta dig. När utlåningsräntor är på historiskt låga nivåer är det en bra tidpunkt att konsolidera dina skulder till låga räntor eller att lägga om bolånen”

Magiska tal

Apropå bolån, så innehåller de ofta ledtrådar till hur mycket lån du kan hantera. Att köpa ett boende är en stor affär och involverar ofta andra personer som hjälper dig att belysa din finansiella situation vid tidpunkten för lånet. Det är inte vad vi skulle kalla ett ”magiskt tal”, men inbegriper en mycket viktig faktor i kalklen för din skuldsättningskapacitet: Inkomst.  

Mellan 39% och 44% (maximalt) av din inkomst ska gå till boendekostnader, enligt vad våra analytiker räknat fram. Det här är en tumregel som vissa banker använder sig av. Det görs också en ”Kvar att leva på”-kalkyl som visar hur mycket pengar du har kvar när alla nödvändiga kostnader/utgifter är betalda. Behovet varierar med ålder och familjesituation så ta reda på vad som passar just din situation.

Den här siffran är användbar oavsett om du äger eller hyr ditt boende. ”En ledtråd är att du ska ta beräkningen i beaktande innan du tar lånen” säger Porter. ”Det kan bespara dig en hel del emotionellt och finansiellt lidande om du planerar framåt innan du tar lånen”.

Det är viktigt att räkna igenom siffrorna ordentligt för att ta reda på hur mycket lån du kan ha vid en given tidpunkt, men tumreglerna är inte perfekta. Du kommer att behöva en strategi för att verkligen veta hur mycket lån du kan hantera.

Framtiden, mål och räntehöjningar

För att undvika utgifter som minskar dina chanser att nå dina mål rekommenderar Heath att du utvärderar vad du skulle vilja uppnå på kort och lång sikt. Antingen själv eller tillsammans med en rådgivare. Det här kan hjälpa dig att identifiera delar av dina livsstil som du kan ta med i dina beräkningar, från hämtmat till semestrar eller andra aktiviteter.

Bortsett från din personliga situation ska du också hålla ett öga på omgivningarna. Utlåningsräntor kan vara en med- eller motvind när det kommer till att nå dina mål. ”Det är alltid en bra idé att ta hänsyn till åt vilket håll räntorna är på väg” säger Porter. ”Vanligtvis så går räntorna upp när ekonomin går bra, vilket innebär att det blir dyrare att finansiera dina mål och sakerna du vill äga i framtiden. Å andra sidan, om ekonomin går sämre så är sannolikheten stor för räntesänkningar och det blir billigare att finansiera saker, vilket kan vara bra”

Det är dock svårt att förutspå vilken riktning som räntorna ska ta framöver. ”Räntorna kommer att stiga någon gång i framtiden och göra lånen dyrare, så det är en risk för de som redan lever på marginalen idag när räntorna är läga” menar Heath. ”Ju mer skuld du kan amortera medan räntorna är låga, desto lägre är skulden när räntorna höjs vilket bidrar till att sänka räntekostnaden”

Din lånestrategi i förhållande till räntesatserna kan också inbegripa att bibehålla en viss nivå på lånet. ”Amorteringar behöver vägas mot andra alternativ” förklarar Heath. ”Om du har möjlighet att få hävstång på dina investeringar på annat håll kan det vara ett bra tillfälle att passa på medan räntorna är låga” säger Porter.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar