Varför en pensionär inte ska lägga alla ägg i “kupong-korgen”

När vi går i pension behöver vi en stabil inkomst. Men nuförtiden är det svårare att spara pengar och för att kunna få attraktiva utdelningar måste man ta hög risk. Här visar vi hur man bygger en alternativ strategi.

Sara Silano 2022-02-21 | 11:50
Facebook Twitter LinkedIn

Pensione

Cambridge lexikon säger så här om pensioner ”pension är en summa pengar som regeringen eller ett privat företag regelbundet betalar ut till en person som inte arbetar längre på grund av att personen uppnått en viss ålder eller har blivit sjuk”. Med andra ord, pension är att konvertera klumpsumman som du samlat ihop under en kanske 40-årig karriär till en stadig inkomst som kommer att hjälpa dig under pensionen. 

Tiderna har förändrats

Idag däremot så har pensionssparandet blivit svårare än förut eftersom människor börjar jobba senare i livet eller har tillfälliga anställningar eller behöver ta av sparandet för att köpa bostad till sig själva eller sina barn.

När du väl har gått i pension så är det också svårare att få en inkomst. Många kommer fortfarande ihåg när räntorna var över 10%. I ett sådant scenario kan du få en bra inkomst från dina investeringar, till och med lågriskinvesteringar. Men nu är räntorna låga eller negativa. Kort sagt, så är kupongerna magra för dom som behöver en återkommande inkomst

”Den här situationen gav pensionärer som var beslutna att leva på inkomster från sin portfölj ett grymt val: Nöja sig med en lägre inkomst eller ge sig in i mer lågkvalitativa, högavkastande papper för att fylla deras inkomstbehov.” säger Christine Benz, Morningstars Director of Personal Finance. ”Föga förvånande så valde många investerare det senare alternativet och sökter sig mot värdepapper som gav någon form av ränta; obligationer i tillväxtmarknader eller obligationer med rörlig ränta för att nämna ett par alternativ. Men med högre ränta på värdepappren så kommer också potentiellt högre risk, speciellt om ekonomin inte återhämtar sig så kraftigt som många aktörer på finansmarknaden verkar förvänta sig”

Se upp för fällor

Vad ska du göra i en sådan utmanande situation? Först och främst ska du undvika misstaget att tänka att du behöver en portfölj som bara består av värdepapper eller fonder som betalar den utdelning som behövs för att du ska kunna finansiera dina dagliga utgifter. ”Du behöver bara en portfölj som matchar din övergripande risk och din målsättning för avkastningen och som är tillräckligt stabil för att du ska kunna använda dig av värdestegringen eller någon form av inkomst som är någorlunda stabil och återkommande med en rimlig nivå av förutsägbarhet” föreslår Dan Kemp, Global Chief Investment Officer på Morningstar Investment Management.

En verktygslåda för kassaflöde

Den andra punkten enligt Benz är att fokusera på ditt kassaflöde under pensionen ”hellre än att jaga ständigt sjunkande källor till inkomst och riskera att ha för lite diversifiering i portföljen med ökad volatilitet som följd”. Den här strategin gör det möjligt för pensionärer att kunna matcha levnadskostnader med intäkter från flera olika källor: Allmän pension, tjänstepension, intäkter från värdestegring, uttag från portföljen och utdelningar, mm. Ju större bas av kassaflödesgenererande källor, desto större diversifiering och flexibilitet att maximera dina portföljs risk/avkastningsprofil. Om situationen förändras för en källa så har du andra alternativ i verktygslådan.

Låt oss ta en titt på de olika alternativen.

Allmän pension och tjänstepension

Den primära inkomstkällan för många pensionärer är den allmänna pensionen, men statliga system släpar ibland efter och pandemin har gjort läget tuffare. Det är därför nödvändigt att komplettera med tjänstepension eller motsvarande pensionssparande. De båda pensionerna är oftast de största byggstenarna i din plan inför pensioneringen. Den statliga pensionen är stabil och oberoende av volatiliteten på marknaden. Ännu viktigare är att de ofta är livslånga inkomstkällor så de finns kvar även om din portfölj sinar.

Portföljen kassaflödeskällor

De kan delas upp i tre huvuddelar: Utdelningar/ränteintäkter, värdestegring vid rebalansering och uttag ur portföljen.

- Utdelningar/ränteintäkter. Pensionärer borde undvika att vara beroende enbart av obligationer eller aktier som betalar en utdelning eftersom intäktskällor varierar över tid. På 80-talet hade statsobligationer tvåsiffriga räntesatser medan de idag är låga eller negastiva.

Om vi tittar på aktier så strök eller minskade många bolag under 2020 på grund av pandemin.

- Värdestegringar vid rebalansering. Enligt Benz så kan rebalansering vara ett trevligt alternativ under uppbyggnadsfasen av din portfölj men under pensionen är det extremt viktigt. Genom att skala ned positioner som ökat i värde genom att sälja av dem under en period uppnår man några nyckelmål: Minskad risk i portföljen och man får också en återkommande kassaflödeskälla. Intäkter från rebalanseringen varierar och beror på hur marknaden har utvecklats.

- Uttag ur portföljen. När du använder den här källan så är det klokt att försäkra sig om att du tar ut från säkra tillgångar hellre än din långsiktiga portfölj. Penningmarknadsfonder, korträntefonder och andra likvida tillgångar finns där för att tillhandahålla ett återkommande kassaflöde till dina levnadsomkostnader. ”Under de år där inkomsten är låg och möjligheterna till rebalansering är få finns kassan för att hjälpa pensionären under år av nedgång” säger Benz

Andra inkomstkällor

Andra inkomstkällor kan inkludera fastighetsuthyrning eller royalties. Om du räknar in några andra inkomstkällor beror så klart helt på din situation och dina personliga preferenser. 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar