Kina avancerar i ESG-ligan

Dags att lämna plats USA, det finns en ny näst största klimatfondsmarknad i stan.

Ollie Smith 2022-04-19 | 14:57
Facebook Twitter LinkedIn

China ESG Flag

Kina gick om USA som den största klimatinvesteringsmarknaden bortsett från Europa 2021, enligt en ny rapport från Morningstar.

Stärkta av betydande inflöden och nya fondlanseringar nådde tillgångar i klimatfonder med hemvist i landet rekordhöga 46,7 miljarder dollar, en ökning med 149 procent jämfört med 2020 års siffror. Amerikanska klimatfondstillgångar ökade med 45 procent till 31 miljarder dollar 2021, i jämförelse.

Globalt sett hade Morningstar identifierat så många som 860 aktiefonder och börshandlade fonder (ETF:er) med klimatmandat i slutet av 2021, med tillgångar som fördubblats under hela året till 408 miljarder dollar till följd av produktutveckling och nya regelverk som tog fasta.

Trots Kinas framfart är Europa fortfarande den största (och mest mångsidiga) marknaden för klimatfonder och står för mer än tre fjärdedelar av de globala tillgångarna (325 miljarder dollar).

"Fondinvesterare globalt har ett växande antal valmöjligheter för att minska klimatrisken i sina portföljer och investera i klimatmöjligheter", säger rapportförfattaren och Morningstars globala chef för hållbarhetsforskning Hortense Bioy.

"Införandet av förordningen om offentliggörande av hållbar finansiell information i mars ökade efterfrågan på innovativa investeringsstrategier med klimathänsyn. Den senaste tidens förbättringar av klimatrelaterade data gör det [också] möjligt för kapitalförvaltare att bättre förstå och tolka klimatprofilen för företag och länder, och därmed utforma strategier som uppfyller investerarnas behov och preferenser."

Optimism är dock inte den enda tonen som färgar analytikernas ord. Det finns fortfarande stor oro över konsekvensen i den data som är tillgänglig som används för att informera investerare om klimatinvesteringar, och det är särskilt fallet med kunder till finansiella rådgivare som sportar nymyntade klimat eller ESG-centrerade portföljer.

Förra veckan talade Morningstar UK med interna talespersoner om ESG-investeringar, inför uppdaterade Mifid II-regler som ska träda i kraft i augusti i år. Även om de punkter som gjordes under samtalet relaterar till ämnet ESG utifrån ett brett perspektiv, är relevansen för klimatstrategier lika uppenbar.

"Det finns i princip ett datagap", säger Morningstars chef för kundlösningar Anastasia Georgiou i vår studio.

"Förordningen träder i kraft den 2 augusti. Majoriteten av den data som krävs kanske inte ens finns tillgänglig på marknaden. Så idag är de enda uppgifterna som liksom uppfyller kraven SFDR-flaggorna, alltså artikel 8 och 9-fonderna. Och det är egentligen bara vad vi kallar nivå 1 [...] där kapitalförvaltare definierar om fonder är artikel 8 eller 9.

"Detaljerna – alltså vad som är den minsta exponeringen inom dessa produkter – saknas, liksom de rapporter som kommer att börja komma ut i januari, och även taxonomijusteringsbiten."

Taxonomin, som man enades om, är en produkt av EU och är en produkt som definierar miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter, baserat på sex mål, bland annat begränsning av klimatförändringar, anpassning till klimatförändringar, hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser samt övergången till en så kallad cirkulär ekonomi.

För att läsa en kopia av rapporten, klicka här.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Ollie Smith  is editor of Morningstar UK

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar