Nya riktlinjer för marknadsföring av fonder

Från den 1 maj omfattas fondbranschen av nya riktlinjer för marknadsföring av fonder. Det handlar bland annat om placeringen och utformningen av fondernas riskinformation, samt redovisningen av avkastning och avgifter.

Johanna Englundh 2022-04-29 | 14:04
Facebook Twitter LinkedIn

Dator och dokumet

Fondbolagens förening har sedan år 2000 haft en branschöverenskommelse med Konsumentverket om fondmarknadsföring. Nu har denna uppdaterats, bland annat för att ta höjd för marknadsföring i sociala medier, och för att anpassas till nya riktlinjer från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) om fondmarknadsföring.

I den nya överenskommelsen har kriterierna kring placering och utformning av riskinformation förtydligats. Dessutom har en revidering gjorts för att implementera relevanta delar av Esmas ”Riktlinjer om marknadsföringskommunikation enligt förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder”. Ändringarna omfattar bland annat redovisningen av avkastning och avgifter.

Överenskommelsen träder i kraft den 1 maj 2022 och gäller tills vidare. Samtidigt upphör den tidigare överenskommelsen ”Marknadsföring av fonder, BÖ 2015:2”, att gälla.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings