Finns det verkligen inget alternativ till aktier?

Vi tar oss en närmare till på hur aktier har presterat och om andra tillgångsklasser har slagit teorion om TINA - "There is No Alternative"

Sunniva Kolostyak 2022-08-22 | 9:00
Facebook Twitter LinkedIn

suitcase filled with a diversified portfolio

 

TINA, eller "There Is No Alternative", syftar på att hålla sig investerad i en tillgångsklass, och främst aktier, eftersom alternativen inte håller måttet.

Och efter vad som bara kan beskrivas som ett blandat år för aktier är det förståeligt att investerare letar någon annanstans för att få bättre avkastning. Men med obligationer som också ger svag avkastning, finns det verkligen några alternativ som skulle kunna erbjuda en hedge?

För att testa TINA-teorin har vi tagit en titt på hur olika tillgångsklasser har presterat både nyligen och under de senaste 20 åren, för att se om dina pengar kunde ha presterat bättre för dig någon annanstans.

Tidigare denna månad släppte vi vår globala fondflödesanalys. I rapporten noterade Morningstars chefsstrateg Sylvester Flood att investeringsflöden har varit måttligt negativa. Detta beror på att TINA fortfarande dominerar: räntorna förblir relativt låga, inflationen är hög och det finns ingen uppenbar alternativ risktillgång som ger flykt.

När man tittar på en längre horisont – vi har tittat på 20 år här – kan dock ingen tillgångsklass matcha aktier.

Om du investerade 10 000 dollar (106 000 kronor vid dagens växelkurser) i en global indexfond som följer S&P Global BMI för 20 år sedan, skulle du nu ha 56 485 dollar, eller cirka 600 000 kronor (exklusive avgifter). Under aktieåret 2021 översteg indexet till och med 60 000-dollargränsen (635 000 kronor).

Samtidigt skulle samma belopp investerat i obligationer, enligt Bloombergs Global Aggregate-index, nästan ha fördubblats och nått 18 932 dollar. 2010-talet var en tydlig vändpunkt för var aktietillväxten tog fart mot obligationer och råvaror, som ser stagnerande ut i jämförelse. Centralbanker lanserade program för kvantitativa lättnader och sänkte räntorna under perioden 2010 till 2020. Obligationsräntorna kom under press, men priserna steg i höjden när centralbankerna köpte skulder. Så obligationer erbjöd tillväxt, men billiga pengar hjälpte också till att underblåsa risktagandet på aktiemarknaderna, vilket överbelastade tillväxtaktier.

Råvaror skulle "bara" ha erbjudit 50% tillväxt under 20 år, enligt Bloomberg Commodity index. Det har kämpat för att erbjuda den nivå av säkerhet och tillväxt som det gjorde innan kraschen 2008. Tillgångsklassen ses som en säker tillflyktsort under volatila perioder och kategorin presterar ofta bra i de senare stadierna av en konjunkturcykel.

Om vi tittar på 2022 isolerat, tyder bevis på att om du följde ett råvaruindex, skulle dina pengar ha varit bättre placerade här än i enbart aktier, vilket bevisar att diversifiering är din bästa vän under perioder av turbulens.

JPMorgans Global Core Real Assets Trust (JARA) har dock lyckats göra bra ifrån sig  så här långt 2022. Fonden har ökat med 21,78 % hittills i år och handlades till en premie på sitt NAV i juli. Phil Waller, fondens medförvaltare, säger att "core real assets" bör fortsätta att erbjuda investerarstöd, särskilt för investerare som letar efter inkomst. Liksom en spridning av tillgångar som är okorrelerade till varandra och till andra finansiella tillgångar som aktier.

"För dem som potentiellt vill dämpa inflationens effekter på sina portföljer erbjuder investeringar i reala tillgångar inte bara inflationssäkringsfördelar utan också tillgång till ett brett utbud av spännande trender inom en mängd olika sektorer", säger han.

Utöver deras påtaglighet har reala tillgångar inneboende skydd mot inflation genom inkomsterna de genererar, vilket ofta är avtalsenligt. Waller förklarar att inflationspåslag skrivs in i kontrakt och därför fortsätter de att ge en växande, inflationsskyddad inkomst över tiden.

"Som sådan syftar de till att ge investerare möjlighet till en stabil, volatilitetsreducerande inkomstström även under nivåer av hög marknadsosäkerhet och inflationsrisker."

Fondens portfölj består av 50 % fastigheter, 30 % allmännyttiga tjänster och 19 % industrier – så hur har dessa alternativ klarat sig i den här miljön? Dessa är Wallers take-aways om fastigheter, infrastruktur och transporter.

Fastigheter

"Efterfrågan på bostadsfastigheter har varit betydande, tack vare demografiska trender och ett växande antal mindre hushåll, särskilt i länder som Japan.

"När fastighetspriserna och bolåneräntorna stiger kommer fler hushåll sannolikt också att hyra, snarare än att köpa, för att upprätthålla efterfrågan på bostäder. Vi har också sett en flykt till kvalitet. På dagens marknad är det många fastighetsägare som har hög kvalitetstillgångar kommer att ha flexibiliteten att höja hyrorna vid eller över inflationen."

Infrastruktur

"Infrastrukturinvesteringar, som allmännyttiga energikällor och förnybara energikällor, kan också erbjuda en anmärkningsvärd grad av inflationsskydd för investerare. Reglerad infrastruktur, till exempel, finns vanligtvis inom regelverk som tillåter relativt explicit inflationsskydd genom att passera kostnader och utgifter vidare.

"På liknande sätt, inom kraftproduktion, kan ett företag som en producent av förnybar energi ha kontrakt på plats som tillåter inflationsindexering eller så kan de dra nytta av högre marknadspriser som ofta inträffar under inflationsperioder, vilket ger potentiell uppsida."

Transport

"När det gäller inflation har transporter som tillgångsslag förmodligen det minst explicita skyddet för investerare eftersom leasingpriserna ofta är fasta under hela deras livstid. Som sagt, på lång sikt har leasingpriserna korrelerats med inflationen när de kommer till förnyelse- och tillgångsvärden är också väl korrelerade på grund av att ersättningsvärdena stiger när inflationen är hög. Som sådan ser vi att transporter har förmågan att ge ett visst inflationsskydd på medellång till lång sikt."

Men hur är det med guld då?

Guld anses vara den mest populära fristaden. Det utgör en betydande del av centralbankernas reserver och är ett klassiskt alternativ för investerare som vill lagra värde och hedga sig mot inflation – dess värde påverkas vanligtvis inte av andra tillgångsslags prestation.

Under de senaste 20 åren har midas-materialets värde vuxit med cirka 10 % på årsbasis, vilket överträffat både inflation och kontantbesparingar. Och under det första kvartalet 2020, när världen började sin kamp mot Covid-19, steg Londons guldpris med 5,8 %. Vanligtvis ökar högre räntor alternativkostnaden för att hålla ädelmetaller utan avkastning. Så vad sägs om att köpa guld nu?

Om man tittar på 2022 är priset ungefär detsamma som det var i början av året, en nedgång på cirka 1 %. Det visade sig populärt under turbulensen och osäkerheten i februari och mars, när Ryssland invaderade Ukraina, men sedan dess har priset kommit ner till runt 1 760 dollar nu – från drygt 2 000 dollar tidigare i år.

Men enligt Andy Dickey, divisionsdirektör för ädelmetaller på The Royal Mint, "visar guldmarknaden sig återigen vara motståndskraftig under extremt svåra marknadsförhållanden". Volatiliteten fortsätter, "men överlag fortsätter guldet att öka när den ekonomiska osäkerheten fortsätter."

Så är TINA en investeringsregel i gjutjärn? Kanske inte. Men om investerare har tillgång till rätt produkter för att diversifiera sina portföljer tillräckligt för att klara potentiella nedgångar är en annan sak. Som alltid är en väldiversifierad portfölj med en långsiktig horisont en investerares bästa vän.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sunniva Kolostyak  är datajournalist för Morningstar UK

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar