Rekordutflöden ur aktiefonder

Aktiefonder registrerade i Sverige har sett rekordhöga utflöden under året med 40 miljarder kronor som flytt till säkrare hamnar. 

Johanna Englundh 2022-09-26 | 10:55
Facebook Twitter LinkedIn

Efter en optimistisk julimånad återvände oron bland investerarna i augusti, som återigen tycks ha tappat förtroendet för aktiefonder. Av årets åtta månader som passerat har fem av dessa markerat utflöden för aktiefonder registrerade i Sverige. Och det har inte varit blygsamma utflöden. 

Februari stod för lejonparten av utflödena för kategorin med 21,6 miljarder kronor, vilket även är månaden då Ryssland invaderade Ukraina. Sammanlagt under årets första åtta månader har hela 40,6 miljarder kronor tagits ut. Den enda breda kategorin som uppvisar ett positivt nettoflöde under perioden är räntefonder, med ett nettoinflöde om 29 miljarder kronor. 

"Investerarnas återgång till räntestrategier kan drivas av flera faktorer: Med stigande oro för lågkonjunkturen kan högkvalitativa räntetillgångar ses som möjliga bättre prestationer i förhållande till aktier; det kraftiga räntehoppet i år kommer sannolikt att stimulera stark efterfrågan från försäkrings- och pensionsfonder; och slutligen, efter stark nedåtpress, kan investerare hitta värde inom obligationsutrymmet", resonerade min kollega Valerio Baselli gällande flödena i Europa där samma trend kan skönjas. 

Disclaimer: i en tidigare version angavs ett felaktigt utflöde för aktiefonder i Sverige. Den korrekta siffran är -40 miljarder hittills i år.

Rekordhögt nettoutflöde i år

För att sätta utflödet i aktiefonder i perspektiv har jag jämfört utflödet på 40 miljarder kronor med nettoflödena för samma tidsperiod sedan 2005, som är så långt bak Morningstar Direct har flödesdata för svenskregistrerade fonder. Det betyder att siffrorna inkluderar finanskrisen 2008, såväl som pandemiåret 2020. Trots detta är tidigare utflöden inte i närheten med årets (för en rättvis jämförelse inkluderas endast de första åtta månaderna för samtliga år).

Närmast kommer vi 2011, då aktiefonder hade utflöden på nästan 19 miljarder kronor. Världsekonomin tyngdes då av den så kallade skuldkrisen, eller eurokrisen som den även kallas. Men utflödet då var knappt hälften av det vi noterat i år.

Det är tydligt att riskviljan bland investerarna minskat, inte bara genom de enorma utflödena från aktiefonder som helhet, utan även när man kollar närmare på de specifika kategorierna som står för de största utflödena respektive inflödena i kategorin. 

Morningstar-kategorierna som står för de största utflödena hittills i år är Sector Equity Technology (-11,3 miljarder kronor), Sweden Small/Mid-cap Equity (-10,6 miljarder kronor) och US Large-Cap Growth Equity (-4,3 miljarder kronor). 

Kategorierna som däremot gått mot strömmen och noterat inflöden är Global Large-Cap Blend Equity (+10 miljarder kronor), Global Equity Income (+4,7 miljarder kronor) och Sector Equity Alternative Energy (+3,8 miljarder kronor).

Tillväxtbolag, tekniksektorn och svenska småbolag, som ofta befinner sig på den högsta riskskalan, ansågs alltså vara alltför riskfyllt detta år. För de som ändock valde att fortsätta placera kapital i aktiefonder var det bredare globala storbolag som gick hem, samt alternativ energi.

Endast två tidigare år med nettoutflöden för aktiefonder

Om vi tittar på samma tidsperiod men inkluderar årens alla tolv månader i statistiken ser vi återigen att 2022 sticker ut. Men här är det viktigt att notera att de årliga pensionsinsättningarna görs i december varje år, vilket ofta medför stora nettoinflöden. För årets stapel är dessa således inte medräknade. Det betyder att vi har några månader kvar innan vi helt vet hur detta kommer sluta, om fondflödet för aktiefonder kommer lyckas klättra över nollstrecket eller hamna bland de tidigare endast två åren som stängt med nettoutflöden.  

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar