Hur väljer man rätt finansiella produkter?

Det är avgörande att du gör din due diligence när du väljer finansiella instrument. Undvik även att handla baserat på dina känslor i tider av marknadsvolatilitet.

Sara Silano 2022-10-20 | 8:02
Facebook Twitter LinkedIn

Make up palatte

Aktier har rasat. Obligationer har fallit. Marknadens volatilitet är hög. Vi känner alla lite frustration över våra investeringar i år, och vi funderar om vi behöver göra en översyn av vår portfölj. En del av detta är också att bestämma vilka finansiella instrument som är rätt för din egen personliga situation.

Enligt Christine Benz, Morningstars direktör för personlig ekonomi och pensionsplanering, "är det i allmänhet ingen bra idé att tänka på en stor portföljförändring mitt i marknadsvolatiliteten." Hon skulle inte rekommendera marknadsrörelser som en katalysator för ett investeringsbeslut, eftersom det ofta innebär att känslor blir inblandade.

Men om du bestämmer dig för att det här är rätt tidpunkt för dig att göra stora portföljförändringar, vad ska du göra för att säkerställa att du väljer rätt produkter? Vi har några idéer.

Gör först din due diligence

Innan du ens tänker på vad du ska köpa är det viktigt att du förstår vad som ligger bakom  detta beslut. Här är fyra steg du bör fundera över:

 • Steg 1: Ta en helhetssyn på ditt mål.
 • Steg 2: Bestäm din risktolerans och välj sedan de typer av investeringar som matchar den.
 • Steg 3: Förbind dig till en tidslinje. Detta kommer att ge dina pengar tid att växa och förräntas.
 • Steg 4: Håll dig till den plan du har satt upp och stäm av årsvis eller kvartalsvis, eller under en tidsperiod som passar dig. 

För att hjälpa dig förstå varför dessa steg är så viktiga, låt oss titta på två diametralt motsatta scenarier där du måste fatta ett beslut om vilka finansiella instrument du ska köpa.

Scenario 1: Hur man väljer rätt investeringar för kortsiktiga mål

Varje gång du sparar till ett kortsiktigt mål är det värt att lägga lite tid på att förankra ditt beslutsfattande i siffrorna. Det kan vara bra att fundera på en del punkter, inklusive:

 • Vad är sannolikheten att du kommer att nå dina finansiella mål med tanke på din investeringsmix?
 • Hur mycket har du sparat hittills?
 • Hur stora insättningar kommer du att göra per månad?
 • Hur många år har du på dig att spara och investera?

När du väl har svarat på dessa frågor kommer nästa steg i processen att hitta rätt investeringsmix, som även måste baseras på din egen riskkapacitet, din risktolerans och hur flexibel du är när det gäller ditt mål.

Enligt Benz, om du planerar att köpa ett hus inom fem år och du inte vill riskera att dina investeringar kommer att vara på botten när du behöver pengarna, kan du välja en mer konservativ tillgångsmix, även om det minskar sannolikheten att tjäna storkovan. Om du å andra sidan är villig att skjuta upp ditt husköpsdatum om det ger dig en chans att kamma hem en större handpenning, kan du justera tillgångsallokeringen för att göra den lite mer aggressiv.

Benz poängterar dock att det inte är en bra idé att gå överstyr med aktier, eftersom portföljen då kommer vara föremål för större kortsiktiga fluktuationer än vad som är idealiskt.

När du väljer investeringar för kortsiktiga mål kan du leta efter kontantinstrument och penningmarknadsfonder med attraktiv avkastning. När det gäller ränteintäkter måste du ta hänsyn till att långa obligationer påverkas mer av stigande räntor än korta. Slutligen, "i den mån du har en ärm av din kortsiktiga portfölj i aktier - och det är valfritt, särskilt för konservativa typer - kan du fokusera på högkvalitativa storbolagsfonder", säger Benz.

Scenario 2: Att välja rätt investeringar för pensionssparande

Att få grepp om hur mycket du behöver för pensionen är en av de vanligaste – och viktigaste – ekonomiska utmaningarna för oss som fortfarande arbetar. Det är en beräkning som involverar många variabler, vissa inom din kontroll, andra inte.

Några faktorer att ta hänsyn till inkluderar:

 • Din inkomstersättningsgrad
 • Din pensionsålder
 • Din förväntade livslängd
 • Din sparkvot
 • Din uttagsfrekvens (den procentandel av ditt sparande du behöver använda varje år i pension) och
 • Hur hög allmän pension du kommer ha


"Pensionering kräver att man ser över om man har tillräckligt för att försörja sig över sin tidshorisont", säger Benz. Och sedan kan du därifrån titta på portföljens positionering och urvalet av finansiella instrument.

En viktig faktor när du väljer innehav för din portfölj är den volatilitetsnivå du är bekväm med.

Om du har reagerat dåligt på de senaste årens marknadsvolatilitet - genom att sälja dig själv ur positioner när de till exempel var i en nedgång - kanske du vill betona skyddet på nedsidan.

"Det huvudsakliga sättet att få ner din portföljs volatilitetsnivå är att justera dess tillgångsallokering, men du kan också minska din portföljs upp- och nedgångar genom att fokusera på investeringar som tar ett riskmedvetet förhållningssätt till en given tillgångsklass", säger Benz. 

Om du vet att du kan hantera högre volatilitet om utsikterna till högre avkastning följer med det, kan du överväga att skugga din portfölj mot det aggressiva och lägga större tonvikt på investeringar som har potential för högre långsiktiga belöningar, även om de kommer med högre volatilitet.

Glöm inte avgifter, som kan äta upp stora delar av din pott

Slutligen, glöm inte att ta en titt på kostnaderna, eftersom höga avgifter kan äta upp din avkastning.

Morningstars forskning har visat att avgifter är en pålitlig prediktor för framtida avkastning. Fonder med låga avgifter har generellt sett större chanser att överleva och överträffa sina dyrare jämlikar. Detta beror på att avgifterna ökar över tiden och tär på avkastningen. Kostnader är också en av de enklaste faktorerna för fondinvesterare att kontrollera. Du kan inte vara säker på hur en fond kommer att prestera, men du kan veta exakt hur mycket du betalar för den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar