Artikel 8-fonder tappar ytterligare 28,7 miljarder euro

Konsekvenserna av SFDR syns fortfarande när man kikar djupare i Morningstars flödesdata. I en uppdatering för tredje kvartalet 2022 lyfter Hortense Bioy fram de viktigaste trenderna.

Hortense Bioy, CFA 2022-11-02 | 8:53
Facebook Twitter LinkedIn

SFDR

Sedan EU:s förordning om upplysningar om hållbar finansiering (SFDR) trädde i kraft i mars 2021 har kapitalförvaltare varit skyldiga att klassificera fonder som säljs i EU som artikel 6, 8 eller 9, beroende på deras hållbarhetsmål.

I slutet av september rapporterade 33,6% av EU:s fonder att de ”främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper” (artikel 8), medan 4,3% hävdade att de hade ”ett hållbart mål” (artikel 9). Resten är fonder (artikel 6) som inte hävdar några ESG-egenskaper.

När det gäller förvaltat kapital stod artikel 8- och artikel 9-fonder för en större andel av EU:s universum: 53,5% tillsammans, fördelat på 48,3% för artikel 8-fonder och 5,2% för artikel 9-fonder.

H1

Mot en ständigt utmanande bakgrund av inflationstryck, räntehöjningar, en hotande global recession och geopolitiska risker efter Rysslands invasion av Ukraina, blödde artikel 8-fonder 28,7 miljarder euro under tredje kvartalet. Detta är dock mindre än de 31,6 miljarderna euro under föregående kvartal. Artikel 8-fonder höll också emot bättre än artikel 6-fonderna, som såg utflödena försämras till 62,1 miljarder euro under tredje kvartalet.

Samtidigt fortsatte investerare att hälla pengar i artikel 9-produkter, då dessa registrerade 12,6 miljarder euro i nettoinflöden under de senaste tre månaderna, mer än dubbelt så mycket som de 6 miljarder euro i inflöden under andra kvartalet.

H2

Den mer positiva bilden för artikel 9-fonder är ännu mer slående när man tittar på organisk tillväxt, som mäter tillväxten av flöden i förhållande till tillgångar. Den organiska tillväxttakten för artikel 9-produkter har varit den högsta sedan införandet av SFDR och har varit fortsatt positiv i år. Under tiden sjönk den organiska tillväxttakten för artikel 8- och artikel 6-fonder djupare in i negativt territorium.

H3

Trots nettoutflöden och fallande marknadspriser steg fondtillgångarna enligt artikel 8 och artikel 9 med nästan 3% under tredje kvartalet till 4,30 biljoner euro, drivet av nylanserade och omklassificerade fonder. Som jämförelse sjönk artikel 6-fondtillgångarna med nästan 7% under samma period.

Klimat, biologisk mångfald och sociala faktorer får gehör

Produktutvecklingen avtog något, med uppskattningsvis 137 Artikel 8-fonder och 52 Artikel 9-fonder som lanserats under de senaste tre månaderna. Det är troligt att denna siffra kommer att omräknas i framtida rapporter när vi fler lanseringar identifieras och rapporteras till Morningstar.

H4

Jämfört med andra kvartalet stod nylanserade artikel 8- och artikel 9-fonder under tredje kvartalet för en mindre andel av de totala nya EU-fondlanseringar, men deras marknadsandel låg kvar över 50% (56%).

Kapitalförvaltare fortsatte också att utöka utbudet av artikel 8- och artikel 9-alternativ tillgängliga för investerare när det gäller tillgångsklass, marknadsexponering, investeringsstil och tema.

Medan generella ESG- och hållbarhetsfokuserade erbjudanden fortsatte att stå för den största delen av produktutvecklingsaktiviteten, förblev klimatfonder det i särklass mest populära temat bland nya produktlanseringar. 34 nya fonder med klimattema kom ut på marknaden, som spänner över alla strategier för klimatinvesteringar.

Fler uppgraderingar men också fler nedgraderingar

Under tredje kvartalet fortsatte kapitalförvaltare att uppgradera fonder genom att förbättra ESG-integrationsprocesser, lägga till bindande ESG-kriterier (inklusive mål för koldioxidminskning) eller i vissa fall helt ändra mandatet för strategin.

Under det senaste kvartalet identifierade vi 383 fonder som ändrade sin SFDR-status. 342 var uppgraderingar, varav den stora majoriteten (315) flyttade till artikel 8 från artikel 6, medan sju uppgraderades till artikel 9 från artikel 6 och 20 fonder omklassificerades till artikel 9 från artikel 8. Samtidigt har 41 nedgraderats till artikel 8 från artikel 9.

Passiva fonder får en del av kakan

Passiva fonder fortsatte samtidigt att vinna mark både i artikel 8- och artikel 9-kategorierna och nådde 8,9% respektive 24,3% i slutet av september, från 8,7% och 23,0% tre månader tidigare.

H5

Den större marknadsandelen för passiva artikel 9-fonder kan delvis förklaras av det växande antalet betydande indexfonder och ETF:er som följer EU:s klimatriktmärken. Sådana strategier står för närvarande för cirka 75 miljarder euro, eller 18 % av de totala tillgångarna i artikel 9-fonden. Men när kapitalförvaltare börjar omklassificera sina Paris-anpassade och klimatövergångsriktmärken-spårningsprodukter till artikel 8, kan vi förvänta oss att marknadsandelen för passiva artikel 9-fonder kommer att sjunka.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Hortense Bioy, CFA

Hortense Bioy, CFA  is director of passive fund research in Europe.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar