Europeiska gaskrisen: Fokus flyttas till 2023

Priserna har sjunkit och marknaden ser bortom den kommande vintern. Att fylla Europas gaslager kan bli ännu svårare 2023. Algeriet och särskilt USA är bäst placerade för att dra fördel av detta.

Valerio Baselli 2022-11-16 | 9:33
Facebook Twitter LinkedIn

Gas being flared
Varmare väder än normalt under de senaste veckorna har försenat starten på uppvärmningssäsongen, vilket har sänkt gaspriserna till 98 euro per megawattimme, från 205 euro för bara tre månader sedan. Detta väcker försiktig optimism för att navigera i den osäkra vintern som ligger framför oss.

Förra veckan var den genomsnittliga nivån för fulla gaslager bland medlemsländerna runt 96%, en nivå som bara täcker 29% av den årliga förbrukningen i EU. Länder med låg total lagringskapacitet, som Belgien eller Portugal, har lyckats fylla sina tankar helt, vilket har gett positiva rubriker - men som bara betyder att de lagrar 5-7% av sin årliga förbrukning.

Vi kommer nog klara det

Det finns en stor brasklapp till havet av blått i den här kartan. Medan de flesta EU-medlemsstater har gaslagringsanläggningar på sitt territorium, finns hela två tredjedelar av den totala kapaciteten i bara fem länder: Tyskland, Italien, Frankrike, Nederländerna och Österrike.

Enligt en ny förordning bör länder som inte har lagringsanläggningar lagra 15% av sin årliga inhemska gasförbrukning i lager i andra medlemsländer. De kommer därmed att ha tillgång till gasreserver lagrade i andra medlemsländer. Denna mekanism stärker säkerheten för EU:s gasförsörjning samtidigt som den delar den ekonomiska bördan av att fylla EU:s lagringskapacitet. Medlemsstater med lägre lagringskapacitet kommer att samarbeta med de som äger större anläggningar för att säkra sina reserver.

”Även med tanke på att flödet från Ryssland är borta borde vi kunna ta oss igenom vintern; åtminstone förutsatt att den nuvarande importen från Nederländerna och Norge inte avleds till Centraleuropa och att vintern inte visar sig vara extremt hård”, säger Maurizio Mazziero, finansanalytiker och råvaruexpert, om till exempel Italiens situation.

Ett helt nytt leverantörsekosystem

EU-data visar att den ledande gasleverantören under första halvåret var Norge med 23% av leveranserna – eller cirka 50% av Europas inhemska gasvolymer – följt av Algeriet med 11%. Bristen på rysk gas har främst kompenserats av en kraftig ökning av importen av flytande naturgas, framför allt från USA.

Mellan januari och augusti 2022 stod LNG-importen från USA för nästan 40 miljarder kubikmeter, nästan dubbelt så mycket som den totala siffran för 2021. USA blev faktiskt världens största exportör av LNG 2022.

Så låt oss säga att vädret kommer att bli milt och Europa klarar denna vinter med sin lagring; vad händer nästa år? När efterfrågan minskar börjar kapplöpningen om påfyllning om igen. Kommer våra nya leverantörer att vara redo då?

Claudio Descalzi, VD för ENI (ENI), talade vid Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference förra veckan att gasprisfallet i Europa under de senaste månaderna kanske inte håller i sig: Att återuppta lager inför nästa års vinter kommer att bli mycket svårare. "2023 kommer det att finnas stora problem eftersom det inte kommer att finnas någon rysk gas. I detta sammanhang kommer det till exempel att vara viktigt för Italien att fördubbla gasflödet från Algeriet.”

Samtidigt är det troligt att vi kommer fortsätta att se amerikansk LNG ta sig till Europa, men detta utesluter inte ytterligare leveransflaskhalsar inom en snar framtid. Europeiska kunder kommer att behöva vänta några år på att ytterligare leveranser blir tillgängliga, helt enkelt för att infrastrukturen behöver tid att byggas upp.

Vad du kan förvänta dig nästa år

Medan TTF-priserna är ungefär en tredjedel av sin topp i augusti, har den uppåtgående farten återvänt. Detta trots milt väder, höga lagringsnivåer och EU-politiska diskussioner som söker ytterligare åtgärder för att mildra höga energipriser.

"Vi tror att marknaden nu ser bortom den milda oktober till kommande vinterväder och en fortfarande mycket snäv utbudsbild som kan bli snävare", säger Christopher Louney, råvarustrateg på RBC Capital Markets. "Medan de flesta uppskattar att Europa kommer att ta sig igenom denna vinter, kommer det troligen att vara smärtsamt och den ekonomiska kostnaden för höga gaspriser i EU bör inte underskattas. Åtminstone försvinner dagens naturgasobalans och efterfrågeproblem inte förrän nästa vinter, och det kan bli ännu mer utmanande år för år om lagren är svåra att fylla."

Eftersom Nord Stream 1 förväntas förbli offline efter septembers explosioner, kommer Europa att behöva förlita sig starkt på global LNG-import för sina omedelbara energibehov. "Konkurrensen om LNG hade varit intensiv den här sommaren när länder runt om i världen förberedde sig för vintern, vilket ledde till ytterligare uppåtrisk för spotpriset på LNG", säger Shikha Chaturvedi, chef för Global Natural Gas and Natural Gas Liquids Strategy på J.P. Morgan, i sin senaste syn.

Högre priser har också lockat en flottilj av LNG-import till Europa, vilket gör det möjligt för länder att stärka sina naturgasreserver inför vintern. "Priset har gjort mycket av det tunga lyftet för att hjälpa till att fylla på lager, inte bara genom att minska efterfrågan, utan också genom att locka till sig tillräckligt med plats för LNG-laster. Nordvästeuropeisk naturgaslagring har redan passerat 95% fullt”, fortsätter Chaturvedi. "Den nuvarande prissvagheten på TTF-marknaden beror sannolikt på lagringsstockning, med den relativt varma starten på vintervärmesäsongen hittills."

När vi blickar framåt förväntas energibristen bestå under hela 2023. "Även om den nordvästra europeiska naturgasmarknaden lämnar vintersäsongen med 35% i lager, ändrar det inte det faktum att Europa sannolikt kommer att ha svårt att hitta tillräckligt med ny tillgång att nå 90% full i oktober 2023”, bekräftar strategen. "Ytterligare minskningar av flöden från Ryssland, särskilt genom Ukraina, skulle göra påfyllning av lager mycket svårare nästa sommar."

Sammantaget, enligt J.P. Morgans forskning, beräknas TTF-priset nå €165/MWh under första kvartalet 2023, €150 under andra kvartalet, €175 under tredje och €190 under sista kvartalet nästa år. "Medan vi förväntar oss att priserna kommer att förbli höga under andra halvan av 2023 på grund av Europas ökande penetration på den globala spotmarknaden för LNG för leverans, förväntar vi oss också att under normalt vinterväder den här säsongen, bör priset i genomsnitt vara lägre än vad som för närvarande återspeglas av den framåtblickande kurvan under de kommande månaderna”, avslutar Chaturvedi.

Den tuffa uppgiften att dumpa TTF

Ett massivt inflöde av utländsk LNG och strypningen av ryska pipelineleveranser gör att TTF inte längre speglar utbud och efterfrågan på internationella gasmarknader, enligt EU. Med detta i åtanke planerar blocket att skapa ett nytt transaktionsbaserat riktmärke för importerad gas. Det nya riktmärket är tänkt att bättre återspegla LNG-försörjning genom användning av en administratör som samlar in transaktionsdata, snarare än att basera priser på enbart verkliga transaktioner.

Planen är så kontroversiell att till och med en anställd vid EU-byrån ACER - organisationen som har till uppgift att bygga det nya riktmärket - uttrycker tvivel offentligt.

I en intervju med Financial Times sa ACER:s chef för marknadsdataanalys Iztok Zlatar att "det är en krävande uppgift operativt", eftersom många LNG-affärer är skräddarsydda och förhandlade privat, och att ACER "inte kan säga" om det nya riktmärket skulle accepteras av marknaden.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Eni SpA14,25 EUR0,79
Uniper SE43,00 EUR0,82

About Author

Valerio Baselli

Valerio Baselli  är reporter på Morningstars kontor i Paris.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar