Är börsen billig eller dyr?

November 2022: Per region är Europa billigare än USA och sektorsvis är energi och konsumentförsvar relativt dyra medan teknik och kommunikationstjänster är relativt billiga.

Fernando Luque 2022-12-16 | 9:30
Facebook Twitter LinkedIn

Varje månad mäter vi marknadsvärderingar baserat på Morningstars aktiebetyg. Morningstar Aktierating mäter nivån av under- eller övervärdering som våra analytiker beräknar för företagen på global nivå.

Det har en stor fördel gentemot pris/verkligt värde-måttet genom att det inkluderar en nivå av osäkerhet i uppskattningarna. Två företag kan ha ett väldigt lika pris/verkligt värde, men det behöver inte översättas till samma Morningstar-betyg.

Att titta på antalet aktier som får 4 och 5 stjärnor (aktier som kan betraktas som köpvärda är gröna i diagrammet nedan) och antalet aktier med 1 eller 2 stjärnor (som anses vara säljvärda är röda) kan därför ge oss en ytterligare ledtråd om börsen är billig eller dyr.

Färre undervärderade aktier

November har varit en positiv månad för marknaderna. Morningstar Global Markets-index, som återspeglar utvecklingen på de globala aktiemarknaderna, steg med 3,4 % i euro.

Förra månaden minskade andelen aktier med 4 eller 5 stjärnor i hela vår databas (1 441 företag som omfattas av vårt team av aktieanalytiker) en betydande nedgång från 63% till 53%. Vi måste gå tillbaka till augusti i år för att se en liknande andel (52%) i antalet 5- och 4-stjärniga aktier.

Den högsta andelen "billiga" aktier nåddes i september förra året med 67%.

När det gäller aktier med 1 eller 2 stjärnor har andelen ökat från förra månaden från 12% till 16%.

Generellt kan vi säga att, baserat på dessa siffror, är marknaden fortfarande relativt billig för 2023.

Förutom att veta om marknaden är billig eller dyr på nuvarande nivå, kan analysen av aktiebetygen hjälpa oss att få svar på viktiga frågor. Den första är: är USA billigare eller dyrare än Europa? Och den andra är: inom vilken sektor kan vi hitta de bästa möjligheterna just nu?

 

 

Europa billigare än USA

Diagrammet nedan visar tydligt att Europa är billigare än USA. I Europa nådde andelen 4- och 5-stjärniga aktier 62% i november jämfört med 47% i USA. Andelen 1- och 2-stjärniga aktier är också lägre i Europa jämfört med USA (10% mot 19%).

 

 

Vilka sektorer är billiga och dyra?

Om vi tittar på de 2 nästa graferna som visar andelen dyra och billiga sektorer, kan vi komma till slutsatsen att energi- och konsumentdefensiva sektorer är något övervärderade (andelen dyra aktier inom dessa sektorer är 25% respektive 30%). kommunikationstjänster, fastigheter och teknik är bland de billigare sektorerna (med en andel på 4 och 5 stjärnor på 71%, 71% respektive 66%).

 

Ta del av vårt nyhetsbrev för mer marknadsanalyser!

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Fernando Luque

Fernando Luque  is Senior Financial Editor at Morningstar Spain

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar