Varför går Europa bättre än USA?

Ett antal faktorer hjälper. Frågan är hur länge detta kommer att pågå?

Jocelyn Jovene 2023-01-18 | 10:58
Facebook Twitter LinkedIn

 europe usa

Ibland reagerar inte marknader som du tror att de borde. Ta exempelvis europeiska aktier.

De senaste tre månaderna har de presterat bättre än amerikanska aktier i en skala som inte setts sedan 2000.

"Överprestationen av Europa jämfört med USA är det bästa (...) både när det gäller storlek och den dagliga träffkvoten för SX5E som slår S&P", skriver Morgan Stanleys strateger i en rapport publicerad den 16 januari.

Detta kan komma som en överraskning eftersom investerare har förväntat sig att Europa skulle drabbas snabbare än USA av en lågkonjunktur och med konflikten mellan Ryssland och Ukraina fortfarande pågående, vilket sätter ett frågetecken på var energipriserna kan ta vägen och hur detta skulle påverka företag och konsumenternas förtroende för framtiden.

Enligt banken är orsaken till denna överavkastning fyrafaldig: 1) "det ekonomiska nyhetsflödet håller sig bättre i Europa än i USA (IFO överträffar ISM); 2) lägre gaspriser; 3) Europa är mer inriktat på Kina; 4) bättre resultatrevideringar i Europa än i USA."

Kommer denna överprestation att hålla i sig?

Det finns några drivkrafter kvar som kan bidra till att upprätthålla denna överprestation i den kommande framtiden.

Den ena är flöden, med europeiska aktier som har haft utflöden under ganska lång tid nu, även om det har tagit en u-sväng nyligen. I USA har fonder upplevt sitt sämsta år någonsin sett till flöden.

En annan potentiell katalysator är värdering, med europeiska aktier som handlas till en rabatt i förhållande till amerikanska aktier.

Denna värderingsrabatt skulle kunna minska förutsatt att rädslan för lågkonjunkturen minskar och resultat fortsätter att revideras upp. I detta avseende kommer den kommande vinstsäsongen förhoppningsvis att ge viss klarhet när europeiska företag lämnar sin prognos för 2023.

Vissa investerare tittar på små och medelstora företag, med tanke på att de har nått attraktiva värderingar och kan dra nytta av högre vinsttillväxt när makromiljön återhämtar sig.

Slutligen kan bekräftelsen på en nedgång i kärninflationen i Europa potentiellt få ECB att stanna av, vilket kan hjälpa räntorna att sjunka och aktierna gå upp.

Vad finns det för risker? 

Vi har tidigare noterat att vissa europeiska länder har klarat sig bra, som Frankrike.

Ledningen i den europeiska överprestationen kan byta ägare, med Tyskland som kan komma att ta täten, särskilt om dess största exportörer (bilar, kapitalvaror) drar nytta av återöppningen av den kinesiska ekonomin.

En annan risk skulle vara att investerare hävdar seger mot inflationen för tidigt och misstolkar centralbankernas avsikter.

Vinsttagningen på europeiska aktier kan också utlösas av en "återgång i europeiska makroindikatorer, en återhämtning av gaspriserna eller en snabbare än väntat träff på den europeiska vinsten per aktie från eurons styrka", säger Morgan Stanley.

Avkastningskurvorna är fortfarande inverterade, vilket innebär att obligationsmarknaderna anser att risken för en lågkonjunktur fortfarande finns där.

Ett hot som de flesta aktiemarknader ignorerar för tillfället.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jocelyn Jovene

Jocelyn Jovene  is Senior Financial Analyst and Senior Editor for Morningstar France.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar