Mild recession väntar troligen Sverige - IMF

Sveriges väntas troligen genomgå en mild recession på cirka -0,3 procent under 2023. Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i en rapport efter en så kallad IV-konsultation.

Finwire 2023-01-27 | 11:05
Facebook Twitter LinkedIn

imf

HIKP-inflationen väntas mildras till cirka 6,5%, med stöd av försiktiga policyåtgärder och en ansvarsfull lönebildning. Den starka sysselsättningen ses som ett positivt tecken som bör delvis mildra de bördor som hushållen får på grund av högre räntekostnader och inflationen, det skriver Internationella valutafonden, IMF, i en rapport efter en så kallad IV-konsultation.

Samtidigt fortsätter de kortsiktiga utsikterna att vara osäkra, särskilt för inflationen, vilket kräver en stram penningpolitik medan en återhållen finanspolitik kan stödja att få ner inflationen.

"Tillväxten skulle gynnas av ökade satsningar på infrastruktur, utbildning och gröna investeringar på medellång sikt, samt av en förbättrad skattestruktur genom en ökning av den extremt låga fastighetsskatten för att möjliggöra en minskning de höga inkomstskatterna", skriver IMF.

Vad gäller Riksbankens bekämpning av inflationen, bedömer IMF att de räntehöjningar som gjorts varit berättigade.

"Det kommer att krävas en mer kraftfull penningpolitik för att hantera inflationen på kort sikt", skriver IMF.

Anmärkningsvärt är att det inte förekom några kommentarer i rapporten om den svaga kronan, vilket också uppmärksammas av SEB:s seniorekonomi Robert Bergqvist på Twitter.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings