Sveriges BNP backade oväntat fjärde kvartalet

Sveriges ekonomi föll oväntat tillbaka under det fjärde kvartalet, enligt nya siffror från SCB. Tvärtemot vad analytikerna hade väntat sig. 

Johanna Englundh 2023-01-30 | 10:34
Facebook Twitter LinkedIn

Sveriges BNP föll tillbaka med 0,6% under det fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal. Det visar SCB:s BNP-indikator, som ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. 

Enligt Infronts prognosenkät väntades BNP ha stigit 0,2% jämfört med föregående kvartal och varit oförändrad jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

”BNP fortsatte ner i december och gav tillsammans med föregående månader en svag avslutning på det gångna året. Utvecklingen för 2022 som helhet landade något över den historiska genomsnittliga tillväxten de senaste decennierna, vilket till största del kan förklaras av låg ekonomisk aktivitet första halvan i jämförelseperioden 2021 snarare än av att BNP tydligt ökat under det senaste året” säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar