Marknaden i 5 diagram

Inledningen av 2023 har visat på en helt omvänd marknadsdynamik jämfört med ifjol, med en försvagad dollar, europeiska marknader som återtar mark och Kina som öppnar dörrarna.

Antje Schiffler 2023-01-31 | 13:31
Facebook Twitter LinkedIn

markets up

Marknaderna fokuserar på stora räntebeslut den här veckan, med Federal Reserve, Bank of England och Europeiska centralbanken som alla kommer att tillkännage räntebeslut på onsdag och torsdag. Detta bör också sätta farten för euron, som nyligen har iscensatt en återhämtning mot den amerikanska dollarn. Samtidigt har börserna från Frankfurt till New York till Shanghai visat imponerande uppgångar de senaste veckorna. Här är en titt på marknaderna i fem diagram.

De europeiska börserna fick en positiv start på det nya året. Stoxx 600 visade den bästa totalavkastningen per år sedan indexet startade 1987, enligt Deutsche Bank Research. Europas aktiemarknader överträffade till och med den amerikanska marknaden, och vår franska redaktör Jocelyn Jovène förklarar varför. De brittiska marknaderna har varit inne på en liknande bana, som vår brittiska seniora redaktör James Gard noterar.

 

Trots det förödande kriget i Ukraina och den resulterande makroekonomiska osäkerheten finns det flera skäl som stödjer den senaste tidens uppåtgående trend på aktiemarknaderna.

"Kinas återöppning, lägre energipriser och svalkande inflation förstärker vår långsiktiga positiva syn på aktier", sa BlackRock Investment Institute (BII) i sin veckokommentar. "Ändå tycker vi att marknadsoptimismen har kommit för tidigt."

"Vi tror att investerare som satsar på Feds räntesänkningar senare under året sannolikt kommer att bli besvikna – även när en lågkonjunktur förutsägs och vi börjar se mer ekonomisk skada från deras överstramning", säger analytikerna på BII. Studier visar att det ofta tar mer än ett år för effekten av räntehöjningar och/eller likviditetsbrist att påverka realekonomin fullt ut, tillägger analytikerna.

De närmaste dagarna kommer att kasta lite ljus över centralbankernas avsikter. ECB:s ordförande Christine Lagarde och guvernören för den holländska centralbanken Klaas Knot gjorde det klart vid World Economic Forum i Davos att de vill hålla fast vid räntehöjningarna på 0,50 procentenheter vardera vid de kommande mötena i februari och mars.

Räntorna kommer också att sätta tonen för utvecklingen på valutamarknaderna. Den amerikanska dollarn utvecklades mycket starkt under 2022 mot euron och andra större valutor på grund av högre amerikanska räntor och svag riskaptit. Det handelsvägda dollarindexet (DXY) steg till exempel med cirka 10% förra året.

Men som George Saravelos från Deutsche Bank Research framhåller, har EUR/USD-nedgången drivits helt av ett brett dollarrally och inte av specifika eurofaktorer. Till exempel har marknaden hamstrat en enorm mängd dollar de senaste månaderna – jämförbart med perioderna kring Lehman Brothers kollaps, Covid eller Trumps handelskrig. Detta har lett till en betydande övervärdering av dollarn, hävdar han.

Euron sjönk till och med under paritet med den amerikanska dollarn i slutet av september, men har sedan dess stabiliserats avsevärt. Den största risken för att vända denna trend, enligt Deutsche Banks uppfattning, är varje större global riskaversion som leder till en ännu mer extrem omprissättning av dollarriskpremien.

På samma sätt förväntar sig Amundi-analytiker att den amerikanska dollarn kommer att deprecieras i år. Dollarn hade en av sina starkaste rallyn någonsin 2022, säger kapitalförvaltaren. "Riskbenägna tillgångar föll, osäkerhet förvandlades till volatilitet och alla G10-valutor led, utan undantag. De positiva överraskningarna i den amerikanska inflationen och möjligheten till en lägre Fed-räntehöjning fungerade nyligen som en våldsam verklighetskontroll. Dollarkorrigeringen var enorm”, påpekar kapitalförvaltaren.

Samtidigt växer även förhoppningarna i euroområdet om att inflationstakten kommer att stiga mindre kraftigt i framtiden – och de senaste uppgifterna pekade i rätt riktning. Den främsta orsaken är lägre energipriser. På den holländska TTF, till exempel, handlades naturgas för leverans nästa dag till drygt 58 €/MWh, den lägsta nivån sedan före kriget i september 2021. Min kollega Valerio Baselli har tittat närmare på dynamiken på energimarknaden.

  

På samma sätt har oljepriserna också sjunkit långt från sina sommarhöjder. Nedstängningar i Kina, vädereffekter och dämpad industriell aktivitet bromsade efterfrågan i OECD-länderna.

Men enligt International Energy Agency (IEA) kommer detta sannolikt att vända när Kina återkommer. "Den globala efterfrågan på olja kommer att öka med 1,9 miljoner fat per dag (bpd) 2023, till ett rekord 101,7 miljoner bpd, med nästan hälften av tillväxten från Kina efter upphävandet av dess Covid-restriktioner", säger byråns efterfrågansprognos.

Samtidigt förväntas OPEC+ utbudet minska på grund av bristen på ryska volymer. "Världens oljeutbudstillväxt 2023 kommer att avta till 1 miljon bpd efter förra årets OPEC+-ledda tillväxt på 4,7 miljoner bpd."

Men länder utanför OPEC+ kommer sannolikt att träda in. "USA rankas som världens ledande källa för utbudstillväxt och slår tillsammans med Kanada, Brasilien och Guyana ett årligt produktionsrekord för andra året i rad", säger IEA i sin oljemarknadsrapport för januari 2023.

När det gäller Kina, återställde Peking industripolitiken i december när de genomförde en 180-graders vändning i pandemipolitiken. Det plötsliga slutet på nedstängningsåtgärderna ledde initialt till höga Covid-takter i december, vilket resulterade i en långsammare servicesektor såväl som arbetskraftsbrist i industriproduktionen.

"Trots svagheten kan december vara botten av den kinesiska tillväxtbanan på kort sikt. Högfrekventa indikatorer pekar på snabb återhämtning av ekonomiska aktiviteter eftersom infektionen förmodligen har nått en topp över hela landet", säger Chaoping Zhu, global marknadsstrateg. på JP Morgan Asset Management. Till exempel pekar vissa indikatorer redan på en snabb återhämtning av den ekonomiska aktiviteten, eftersom infektionssiffrorna sannolikt har nått en topp.

Med slutet av nedstängningarna och i ljuset av politiska stimulanser bör den kinesiska ekonomiska återhämtningen också visa sig vara hållbar 2023. "Tjänstesektorer bör vara den tidiga mottagaren när uppdämd efterfrågan släpps. Försäljningen av konsumentvaror kan också ta fart p.g.a. förbättra förtroendet och fortsatt politiskt stöd, säger Zhu. Dessutom har hushållen samlat på sig kontanter under åren av pandemin. Denna förnyade optimism gör sig gällande på aktiemarknaderna. Morningstar China Index är upp cirka 13% från början av december, och hela 40% från sin lägsta nivå i slutet av oktober.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Antje Schiffler  är redaktör för Morningstar i Frankfurt.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar