41% av artikel 9-fonderna i Sverige har nedgraderats

Sedan maj 2022 har 41% av artikel 9-fonderna i Sverige nedgraderats och fondförmögenheten har halverats. En del nya fonder har samtidigt dykt upp på listan. 

Johanna Englundh 2023-02-01 | 13:38
Facebook Twitter LinkedIn

hållbar portfölj

Intresset från investerare att allokera sina pengar till hållbara alternativ syns tydligt om man kikar på fondflödena utifrån SFDR-klassificering. Artikel 9-fonder lyckades nämligen notera inflöden under 2022 och trotsade de annars massiva utflödena från fonder registrerade i Europa. 

"I spåren av investerarnas ökade intresse för hållbarhetsfrågor har fonder som faller inom ramen för artikel 9 i den europeiska SFDR-förordningen (de så kallade mörkgröna fonderna) haft ett mer än positivt år, med 27 miljarder euro insamlade. Däremot tog investerare ut 46,9 miljarder euro från artikel 8, ljusgröna, fonder 2022", noterade exempelvis min kollega Valerio Baselli när han summerade de europeiska fondflödena för 2022. 

Men en del av dessa pengar kan ha investerats i fonder som inte längre klassar sig som artikel 9. 

Din artikel 9-fond kanske inte är artikel 9 längre

När jag i maj 2022 sammanställde en lista över samtliga artikel 9-fonder i Sverige fanns det 32 fonder, nu 8 månader senare har 13 av dessa namn försvunnit från listan. 

I den nya listan från slutet på januari 2023 finns det nio nya artikel 9-fonder, varav sex lanserades under 2022. Det totala antalet artikel 9-fonder summeras nu till 28. Noterbart är att samtliga fonder som nedgraderats från sin tidigare artikel 9-status är från Handelsbanken samt Storbrand. Fondförmögenheten i artikel 9-fonder har som resultat av dessa nedgraderingar halverats. 

Nedgraderade artikel 9-fonder är inte något unikt för Sverige, utan detta har noterats i hela Europa. Anledningen är att nya regulatoriska tekniska standarder trädde i kraft vid årsskiftet. Detta kallas även för SFDR nivå 2, och kräver att förvaltare avslöjar mer information om sina fonders ESG-metoder, hållbarhetsrisker och påverkan i prekontraktuella dokument och periodiska rapporter. I samband med detta kom även ett regulatoriskt förtydligande om att fonder som lämnar artikel 9-upplysningar endast får "investera i hållbara investeringar". 

"Otydligt regelverk" bakom förändringar

I september ifjol konstaterade Finansinspektionen i en rapport att "informationen om fonder som har hållbar investering som mål ofta är otydlig. Det är till exempel många gånger oklart vad som betraktas som en hållbar investering och vilka miljömässiga eller sociala mål fonden bidrar till. Otydligheten gör det också svårt för en konsument att kunna förstå och jämföra fonder". 

Enligt både fondbolagen såväl som Fi är en orsak att regelverket är nytt och att alla detaljer inte var klara när regelverket trädde i kraft. Det öppnade upp för fondbolag att tolka regelverket olika och göra egna bedömningar för vad en hållbar investering är. 

En av de svenska aktörer som har nedgraderat en mängd av sina fonder är Storebrand, som valt att klassa om alla sina Plus-fonder. I en kommentar till Morningstar lyfter de att de väljer ett försiktigt förhållningssätt tills vidare och inväntar förtydliganden från EU. 

"Timingen för beslutet hade att göra med uppdaterade mallar för förköpsinformation som publicerades den 1a januari 2023. Det finns en stor osäkerhet om minskat koldioxidavtryck som mål (9.3) kan inkluderas i att ha 100% hållbarhet som mål. Många är försiktiga och nu avvaktar vi tydligare riktlinjer från EU kring en entydig definition på vad kraven egentligen är för att en fond ska anses ha hållbarhet som mål med investeringen", förklarar Amanda Broomé, kommunikationsansvarig Storebrand Asset Management Sverige. 

"Ingen förändring har skett i förvaltningen, detta är enbart en förändrad tolkning baserat på vad som upplevts som ny praxis i branschen i EU den senaste tiden. Vi tänker att denna praxis är det mest guidande kunder har i dagsläget, så för att bidra till enhetlighet och transparens känns detta rimligt tills vidare. Fonderna har fortfarande som mål att sänka koldioxidavtrycket över tid och ligga betydligt bättre än index och andra interna indexnära fonder", tillägger Amanda. 

Levande regelverk kräver uppmärksamma sparare

I takt med att fondbolag i Europa, såväl som i Sverige, anpassar sig till EU:s regelverk gäller det att vara uppmärksam som fondsparare. I och med att regelverket fortfarande utvecklas kan vi förvänta oss att fler förändringar kommer att ske inom de olika klassificeringarna. Det innebär att du som fondsparare inte ska välja en fond enbart utifrån SFDR-klassificeringen, då den kan komma att ändras. Läs i stället på om fonden och försök förstå hur förvaltningen går till och hur fonden jobbar med olika hållbarhetsrelaterade frågor. 

Om du har gjort denna hemläxa och förvaltningen i fonden inte har förändrats behöver du troligtvis inte oroa dig om fonden ändras från en artikel 9 till en artikel 8. Däremot är det en dum idé att sätta in pengar i en fond enbart för att den är en artikel 9-fond. 

Håll koll på den europeiska fondmarknaden med vårt nyhetsbrev

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar