Netflix och Madoff: viktiga lärdomar för investerare

Det här var en tragisk berättelse, men en med många varningsflaggor för investerare - och en väckarklocka för dem som förvaltar andras pengar.

Morningstar 2023-02-01 | 15:47
Facebook Twitter LinkedIn

Bernie Madoff leaves court

Netflixs serie "Madoff: The Monster of Wall Street" var en skrämmande syn – berättelserna om investerare som förlorade allt var svåra att se. Men det fungerade även som en möjlighet att reflektera över det enorma ansvar som lagts på den globala finansbranschen för att skydda investerare genom rigorös due diligence och att upprätthålla vår skyldighet som förvaltare av deras kapital. Låt oss titta på några viktiga lärdomar att dra från serien.

Om det är för bra för att vara sant...

Enligt Harry Markopolos, visselblåsare i denna tragiska berättelse, var "siffrorna bokstavligen talat för bra" och Madoff producerade en avkastningsström som "helt enkelt inte existerar inom finans". Den positivt konsekventa, och ibland höga avkastningen, som rapporterades till investerare – och bristen på överensstämmelse mellan den angivna investeringsstrategin och avkastningsprofilen – var utan tvekan varningstecken. Den kvantitativa analys som Markopolos genomförde, visade att över 96% av månadsavkastningen var positiv; korrelationen med aktiemarknaden var försumbar på cirka 6%; och Sharpe-kvoten [ett mått på riskjusterad avkastning] var överdimensionerad, mellan 2,5 och 4,0 för de flesta tidsramar, var bokstavligen otroligt.

Även om kvantanalys, såsom risk-/belöningsstatistik i förhållande till jämförbara prestationer eller lämpliga riktmärken, kan avfärdas som alltför förenklade, kan det vara en användbar trigger för vidare undersökning. Madoffs fängslande berättelse var kraftfull och påverkade många investerare. Men kvantanalys kan ses oberoende av en fondförvaltares "narrativ", vilket kan bidra till att minska våra mänskliga fördomar som uppstår i verkliga interaktioner. I slutändan, om en investerare genererar avkastning som verkar lite för bra, är det dags att ta en närmare, opartisk titt.

Ingen borde vara bortom förebråelse

Dokumentären insinuerar att många investerare, både professionella och individuella, desperat ville att avkastningen skulle vara sann, och detta till synes grumlade deras omdöme och beredskap att fördjupa sig i strategin. Både investerare och tillsynsmyndigheter förblindades av Madoffs "big dog"-status på Wall Street. Madoff var involverad i branschen och tillbringade tid med att arbeta med US Securities and Exchange Commission (SEC), och denna persona verkade skapa en sköld från en detaljerad undersökning tidigt i bedrägeriet. Madoffs skenbara förmåga att skapa mystik och hemlighetsmakeri förvärrade problemet.

Enligt Markopolos: "Ingen ställde svåra frågor och folk nöjde sig med halvdana svar eller inga svar." Nyfiken skepsis är en viktig egenskap för deltagare i vår enorma industri, och vi bör vara beredda att grundligt ifrågasätta och kräva insyn från även de största och mest högprofilerade branschdeltagarna. Även om det är oundvikligt att högprofilerade, pålitliga deltagare dyker upp och det finns en känsla av gemenskap inom branschen, bör ingen stå utanför klander.

En välfinansierad tillsynsmyndighet med ett tydligt mandat

Behovet av en välfinansierad tillsynsmyndighet med tänder och en beredskap för att undersöka varningsflaggor som höjts av branschdeltagare var ett viktigt steg. Markopolos flaggade frågor till SEC 2000, 2001 och 2005. Och SEC-utredningarna som genomfördes framställdes som antingen ytliga eller otillräckliga baserat på utredarnas erfarenhetsnivå. Ensamvargar från industrins som flaggar problem kan visa sig vara ovärderligt – ropen från dessa modiga individer bör beaktas. Att säkerställa att våra tillsynsmyndigheter har den finansiering som krävs för att göra sitt jobb ordentligt och undersöka det visselblåsare flaggar för, men också attrahera erfarna yrkesmän av hög kvalitet för att genomföra dessa utredningar, är avgörande för att skydda investerare.

Att upptäcka anomalier kräver data

Det är uppenbart att Madoffs risk-/avkastningsmått var extrema och systematiskt kunde ha flaggats som avvikande som en del av en pågående övervakningsprocess. Dessutom stämde det inte överens med den angivna strategin, den uppskattade storleken på strategin och djupet på optionsmarknaden. Inte heller stämde hans vilja att inte ta ut avgifter av vissa kunder in. För att någon extern övervakning skulle kunna skett hade uppgifterna behövts ha tillhandahållits på ett transparent sätt från Madoff.

Öppenhet var inte hans starka sida. Madoff hade inte registrerat sin investeringsrådgivningsverksamhet och utan tillhandahållande av data är varje form av systematisk övervakning mycket svår. På Morningstar är ett utvecklingsområde för 2023 hur vi kan förbättra vår förmåga att upptäcka anomalier för att upptäcka extremvärden i hela fonduniversumet.

2023 och framåt: Ett stort ansvar

Att se investerarna skadas av detta bedrägeri var ett tillnyktrande. Men den här historielektionen är värdefull. Att utveckla våra due diligence-processer för att bättre identifiera avvikelser på både engångs- och kumulativ basis är avgörande, liksom att hantera våra mänskliga fördomar när det kommer till personliga möten med förvaltare. Slutligen är transparens avgörande. Löpande tillhandahållande av data bör vara inträdesbiljetten. Med stor makt måste också ett stort ansvar komma, och att övervaka biljoner dollar i investerat kapital kvalificeras definitivt som "stor makt". Låt oss aldrig tappa det ur sikte och sträva efter att skydda alla investerare i vår bransch.

Den här artikel publicerads ursprungligen på Morningstar Australia

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings