Investerare kickstartar 2023 genom att köpa aktier och obligationer

Långfristiga fonder hemmahörande i Europa tog in över 54 miljarder i januari, det bästa månadsresultatet sedan december 2021. 

Valerio Baselli 2023-02-22 | 13:26
Facebook Twitter LinkedIn

Flussi

Efter ett 2022 att glömma har det nya året börjat bra för den europeiska kapitalförvaltningsindustrin. Investerare visade positivt sentiment och drog fördel av attraktiva värderingar på aktie- och obligationsmarknaderna, och hällde in 54,1 miljarder euro i långfristiga fonder med hemvist i Europa i januari 2023, vilket var det bästa månadsresultatet sett till flöden sedan december 2021.

Sammantaget började aktiemarknaderna 2023 på solid grund, med uppgångar i globala aktier, förstärkta av förväntningar om att takten i räntehöjningarna kommer att avta när inflationen svalnar. Återöppningen av Kina, efter att ha övergett sin Covid-noll-policy i slutet av december, bidrog också till att öka optimismen.

Aktiefonder noterade 25,3 miljarder euro i nettoinflöden förra månaden, den bästa månaden sedan januari 2022. Globala storbolag och aktier på tillväxtmarknader var bästsäljarna inom aktiespektrumet, med 8,3 respektive 5,6 miljarder euro i inflöden, såväl som amerikanska aktiefonder med fokus på stora bolag och kinesiska aktier (2,6 och 2,4 miljarder euro). Å andra sidan fortsatte UK och European Large-cap aktiefonder att kämpa med utflöden, i kölvattnet av Europeiska centralbankens beslut, som fortsatte sin hökaktiga retorik.

Obligationsfonder noterade sin bästa månad sett till flöden sedan juli 2021, med 33,7 miljarder euro i nettonyteckningar. De flesta av dessa inflöden var i fonder exponerade mot företagsobligationer i euro, terminsobligationer, obligationer på globala tillväxtmarknader och statsobligationer i euro. Räntemiljön påverkades starkt av förändringen av penningpolitiken som syftade till att dämpa inflationsförväntningarna. De senaste månadernas räntefall tyder troligen på ett ökat förtroende för att inflationen har hållits tillbaka och därmed möjliggjort en lättnad av penningpolitiska begränsningar.

Blandfonder förlorade 2,9 miljarder euro, vilket markerar den sjätte negativa månaden i termer av flöden av de senaste åtta. Råvarufonder förlorade 689 miljoner i nettoinlösen under månaden. Detta berodde främst på uttaget av 1,9 miljarder euro från ädelmetallprodukter, varav de flesta var guld ETC:er. Samtidigt lockade fonder exponerade mot energiråvaror 778 miljoner euro.

Penningmarknadsfonder har förlorat 9,5 miljarder euro vid sidan av, efter att ha noterat rekordstora inflöden under sista kvartalet 2022. Slutligen har tillgångarna i långfristiga fonder hemmahörande i Europa stigit till 10.704 biljoner euro i slutet av januari 2023, jämfört med 10.348 biljoner euro den 31 december 2022.

Flussi

Flussi

Aktiv vs passiv förvaltning

Långsiktiga indexfonder hade ett positivt nettoinflöde på 28,2 miljarder euro i januari, mot de 25,8 miljarder euro som samlats in av aktivt förvaltade fonder. Hedgefonder och råvarufonder såg inlösen från båda sidor, medan aktie- och obligationsfonder kunde attrahera inflöden till både aktiva och passiva produkter. Särskilt passiva räntefonder upplevde sitt bästa månatliga nettoinflöde någonsin. (Morningstar började samla in flödesdata i Europa 2007).

Marknadsandelen för långfristiga passiva fonder uppgick till 24,24% i januari 2023 från 22,35 % i januari 2022. Om penningmarknadsfonder inkluderas, som är de aktiva förvaltarnas domän, är marknadsandelen för indexfonder 20,23%, från 19,93% 12 månader tidigare.

Flussi

Den hållbara vågen

Fonder som faller inom tillämpningsområdet för artikel 8 i den europeiska SFDR-förordningen noterade den bästa månaden i termer av flöden sedan december 2021, och samlade in 24 miljarder euro i januari. Dessutom hällde investerare förra månaden in 2,6 miljarder i "mörkgröna" strategier (artikel 9).

Under de senaste månaderna har kapitalförvaltare förberett sig på att implementera SFDR Level 2 Regulatory Technical Standards (RTS), som trädde i kraft i januari 2023, som kräver att kapitalförvaltare avslöjar mer information om sina fonders ESG-metoder, hållbarhetsrisker och påverkan i prekontraktuella dokument och periodiska rapporter. I väntan på denna uppdaterade upplysningsordning har flera förvaltare reviderat sina fondklassificeringar och nedgraderat många produkter från artikel 9 till artikel 8: mellan oktober 2022 och januari 2023 sjönk fonder klassificerade som artikel 9 till 862 enligt Morningstar från 1 058.

Flussi

De kapitalförvaltningsbolag som hade högst och lägst nettoflöden

Nedan är de tio förvaltningsbolag som samlade in mest och minst i Europa i januari, med detaljer om passiv och aktiv förvaltning.

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Valerio Baselli

Valerio Baselli  är reporter på Morningstars kontor i Paris.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar