2023 blir ett tufft år för Sveriges regioner

Sveriges regioner går ett tufft 2023 till mötes. Särskilt tufft verkar det bli i Göteborg och övriga Västsverige.

Finwire 2023-02-22 | 14:14
Facebook Twitter LinkedIn

hus

Swedbank noterar i sin senaste regionsrapport att bostadsmarknaden i Sveriges näst största stad är skakig. Där har prisuppgången på bostadsrätter under pandemin helt raderats, och Göteborg sticker ut jämfört med övriga storstäder.

"Priserna på bostadsrätter ökade mindre i Göteborg än Malmö och Stockholm under covid-19-pandemin och har fallit mer senaste året. En förklaring är att nyproduktionen har varit högre i Göteborg än i övriga storstäder", säger Pernilla Johansson, seniorekonom på Swedbank.

Enligt Swedbank väntas bostadsbyggandet inom hela Sverige falla till följd av stigande räntor och byggkostnader. Detta väntas också leda till minskade anställningsplaner bland byggbolagen. Man noterar dock en skillnad mellan byggbolagen i Stockholm och övriga landet. De förra uppges vara något mindre pessimistiska.

Vad gäller arbetslösheten är den idag lägst i Norrland och Västsverige, vilket är en annorlunda bild jämfört med före pandemin när Stockholm och Uppsalaregionen låg i topp. Att de senare haft svårt att få ner arbetslösheten kan ha att göra med en långsam återhämtning i tjänstesektorn efter pandemin.

Annars bedömer Swedbank att Västsverige ligger risigast till framöver, med över 400 bolag i konkurs under de senaste månaderna. Dessa nivåer har inte noterats sedan 90-talskrisen.

"I Västsverige har konkurserna ökat särskilt snabbt bland konsultföretag, vilket skulle kunna vara en tidig indikator på en vändning i konjunkturen då de större företagen i regionen i första hand förmodas ha dragit in på antalet konsulter", säger Pernilla Johansson.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings