Danske Bank ser ingen fara för svenska bankaktier pga SVB-turbulensen

Danske Bank skriver i senaste veckobrevet om hur kollapsen i Silicon Valley Bank kom att flytta fokus från risk för en överhettning i USA till risk för en ny bankkris.

Finwire 2023-03-13 | 12:13
Facebook Twitter LinkedIn

nasdaq

Bankfrossan gjorde sig även påtaglig i Europa och drog med sig svenska bankaktier. Dock bedömer Danske Banks analytiker Andreas Håkansson att det inte råder någon fara för svenska banker då de har en mycket stabil finansieringssituation. Att bankerna dras med i det internationella kursraset bedömer han snarare bero på vinsthemtagningar och snabbt minskad riskaptit.

Danske Bank bibehåller sin neutrala rekommendation för aktier och obligationer. Fokus ligger på kvalitet, det vill säga bolag som är lönsamma, har stabila kassaflöden och begränsad skuldsättning.

Danske Bank berör också penningpolitiken och skriver att Federal Reserve kan, oberoende av inflationssiffran på tisdagen, välja att potentiellt lämna styrräntan oförändrad vid nästa möte för att slippa ännu mer oro i det finansiella systemet.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar