SVB: Detta är inte 2008 igen

Storbanker är i mycket bättre form än Silicon Valley Bank, säger Morningstar Investment Managements Mike Coop

Mike Coop 2023-03-14 | 9:38
Facebook Twitter LinkedIn

Canary Wharf

Silicon Valley Banks snabba kollaps – långivare och bankman för nystartade teknikföretag och riskkapitalfonder – har lett till en utförsäljning av bankaktier, vilket får investerare att fundera på om det finns fler problem under ytan och hur de ska agera. 

Låt oss börja med teknik och i synnerhet nystartade företag, för vilka VC (Venture Capital) är den dominerande kapitalkällan. Vi drar alla nytta av upptäckterna och de kommersiella tillämpningarna av banbrytande forskning och innovationer, men i de flesta fall är det också sant att chansen för att misslyckas är höga och erfarna investerare är medvetna om att spektakulärt lönsamma "enhörningar" är sällsynta. Så nystartade företag är en av de mest riskabla, men även potentiellt givande investeringsformerna.

SVB var en långvarig och dominerande långivare till nystartade företag som finansierade sig från offentliga marknadsaktier, obligationer och banktillgodohavanden från VC-fonder och företagens rörelsekapital. Dess insättningar växte snabbt eftersom innovationsmanin 2020-2021 ledde till en enorm ökning av kapital till nystartade VC- och teknikföretag, vilket resulterade i att mer pengar deponerades hos SVB än vad de kunde låna ut. SVB investerade dessa pengar i högkvalitativa obligationer, och gynnade längre löpande fast ränta, efter att räntorna hade sjunkit till rekordlåga nivåer. När räntorna sedan steg föll värdet på dessa obligationer i värde, vilket skapade en stigande obalans mellan värdet på dess insättningar och det fallande värdet på dess likvida tillgångar som skulle kunna finansiera omedelbara uttag. Detta ledde i slutändan till ett förlorat förtroende och en klassisk bankrun, då inlåningsinnehavare tog ut pengar och aktieinvesterare vägrade att tillhandahålla extra kapital.

I skrivande stund har SVB tagits över av Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) – den amerikanska statliga enheten som försäkrar bankinsättningar och handlar med fallerade banker. SVB:s öde kan vara ett förebud om tuffare tider för finansiering av nystartade teknikföretag och företag i allmänhet. 

Det krävs en kris för att inleda strukturella förändringar, och ju större krisen är desto större förändringar. Efter 2008 och den globala finanskrisen tvingade tillsynsmyndigheter banksektorn att hålla mycket större mängder kapital för att fungera som buffertar, låna ut mer konservativt och visa sin förmåga att hantera tuffa ekonomiska förhållanden. Bankerna lärde sig också att hantera stigande räntor, genom att investera mer i obligationer med mer rörlig ränta så att deras tillgångsvärden höll bättre. Jämfört med SVB är storbanker  granskade av tillsynsmyndigheter, i högre utsträckning har mycket mer diversifierade finansieringskällor och lånar ut till ett mycket bredare utbud av branscher.

Kort sagt, SVB:s kollaps kommer sannolikt att signalera ökade kostnader för skulder och minskad tillgång till kapital för nystartade företag och teknikföretag. Senast något liknande hände var den tekniskt ledda björnmarknaden 2000-2003 och måttlig lågkonjunktur.en som följde. Vi positionerar portföljer för att kunna hantera lågkonjunkturer, tillsammans med en rad andra scenarier, som jag skriver i CIO-brevet från januari 2023, "Beyond Recession". Så vad som än händer med teknik- och banksektorerna kan du förvänta dig att vi undviker mycket spekulativa investeringar, diversifierar över statsobligationer av hög kvalitet, håller en balans mellan defensiva och cykliska industrier och gynnar marknader som redan är prissatta för dåliga resultat.

Mike Coop är investeringschef EMEA, Morningstar Investment Management

 

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Mike Coop  is Head of Multi-Asset Portfolio Management, EMEA, Morningstar Investment Management

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar