Credit Suisse-aktien stiger efter Schweiziska centralbanken kastat ut en livboj

Schweiziska centralbanken erbjuder ett lån på upp till 50 miljarder franc till den krisande banken. Nyheten togs emot väl av marknaden som handlar upp aktien under morgonen. Morningstars analyitker anser att banken borde lägga ned sin värdepappershandel helt. 

Johanna Englundh 2023-03-16 | 10:14
Facebook Twitter LinkedIn

Credit Suisse

Schweiziska banken Credit Suisse (CSG), vars aktiekurs sjönk med 25% på onsdagen under oro över dess finansiella hälsa, har kastats en livlina av den schweiziska centralbanken över natten.

Credit Suisse meddelade på torsdagen att de skulle låna upp till 50 miljarder franc (ca 567 miljarder kronor) från den schweiziska centralbanken för att förstärka bolaget.

I tidig handel på torsdagsmorgonen steg bankens aktiekurs med mer än 30% till 2,22 schweizerfranc. Vid 10-tiden är aktien upp drygt 24%. 

Credit Suisse, som drabbats av en rad skandaler de senaste åren, fick se sin aktiekurs falla ordentligt under torsdagens handel efter att dess största aktieägare, Saudi National Bank, sa att de inte kunde erbjuda något ytterligare ekonomiskt stöd. Sentimentet i den globala banksektorn är extremt bräckligt efter kollapsen av Silicon Valley Bank och aktiekurserna i branschen har varit under press sedan förra veckan.

Morningstars syn - Bankanalytiken Johann Scholtz 

Likviditetstillskottet på 50 miljarder franc från den schweiziska centralbanken som tillkännagavs i morse skulle kunna köpa Credit Suisse dyrbar tid för att genomföra en mer radikal omstrukturering än man tidigare tänkt sig, menar Morningstars bankanalytiker Johann Scholtz. 

"Det har blivit tydligt att den nuvarande omstruktureringsplanen inte går tillräckligt långt för att ta itu med finansiärers, kunders och aktieägares oro. Vi tror att nyckeln till att återställa förtroendet och säkerställa dess lönsamhet är att Credit Suisse avvecklar sin förlustbringande värdepappershandel på ett ordnat sätt. Även om vi tror att likviditetstillskottet är positivt, är situationen fortfarande mycket skör, och vi behåller vår uppskattning av verkligt värde och vallgravsbetyg under övervakning."

Utöver detta konstaterar bankanlytikern att bekräftelsen från Credit Suisse att dess högkvalitativa obligationsportfölj med likvida tillgångar är helt säkrad mot ränterisk är välkommen. Något som bör mildra oron för potentiella mark-to-market-förluster för obligationer som hålls till förfall.

Men, problemet för Credit Suisse menar har inte är kvaliteten på bankens tillgångar, utan snarare lönsamheten. 

"Dess nuvarande omstruktureringsplan är för komplex och ger inte tillräckligt med detaljer om framtiden för iinvestment banking-verksamheten. Investment banking har varit källan till många av Credit Suisses tidigare problem. Enligt den nuvarande omstruktureringsplanen kommer Credit Suisse att behålla den ständigt olönsamma värdepappershandelsverksamheten", skriver Johann Scholtz. 

Avknoppningen av några av de mer lönsamma investeringsbanksverksamheterna till ett "nytt" CS First Boston-fordon verkar vara en kosmetisk förändring, med bara vaga indikationer på en potentiell börsnotering i framtiden.

"Vi tror att det behövs en mer radikal separation av investment banking-verksamheten från Credit Suisse för att återställa förtroendet. Credit Suisse borde lägga ned värdepappershandeln. De bör också klargöra den slutliga ägarstrukturen för CS First Boston med en tydlig tidslinje för en börsintroduktion eller annan avyttring". 

Trots sin nuvarande solida kärnprimärkapitalkvot på 14,1 % menar Morningstars analytiker att Credit Suisse skulle behöva ytterligare kapital för att finansiera de omstruktureringskostnader som är involverade i att driva ned olönsamma verksamheter.

"Som vi tidigare nämnt gör den saudiska centralbankens ovilja att tillhandahålla ytterligare kapital en företrädesemission utmanande. Avyttring av några affärsenheter av högre kvalitet eller notering av en minoritetsandel i Credit Suisses lönsamma och stabila schweiziska bankverksamhet är andra vägar att överväga."

 

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar