ECB trotsar bankoro och höjer styrräntan som väntat med 50 punkter

Den europeiska centralbanken ECB höjer räntan med 50 punkter till 3,50 procent från 3,00 procent. 

Finwire 2023-03-16 | 14:46
Facebook Twitter LinkedIn

ECB

ECB uppger att inflationen ser ut att förbli alltför hög under alltför lång tid. Följaktligen höjs styrräntorna med 50 punkter vardera i linje med beslutsamheten att säkerställa att inflationen i rimlig tid återgår till det medelfristiga 2-procentsmålet.

"Den ökade osäkerheten förstärker vikten av ett databeroende tillvägagångssätt för ECB-rådets framtida räntebeslut. Dessa beslut kommer att avgöras av bedömningen av inkommande ekonomiska och finansiella data för inflationsutvecklingen, dynamiken i underliggande inflation och styrkan i den penningpolitiska transmissionen", skriver ECB.

ECB-rådet följer noga de rådande spänningarna på finansmarknaderna och står redo att agera vid behov för att bevara prisstabilitet och finansstabilitet i euroområdet.

"Euroområdets banksektor är motståndskraftig, med starka kapital- och likviditetspositioner. Under alla omständigheter innehåller ECB-rådets penningpolitiska verktygslåda allt för att tillhandahålla likviditetsstöd till euroområdets finanssystem om så behövs och bevara en smidig transmission av penningpolitiken", skriver ECB.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar