Din guide till tematiska fonder

Här är några viktiga punkter att överväga innan du investerar i tematiska fonder, en investeringsform som har vuxit i popularitet de senaste åren.

Kenneth Lamont 2023-04-19 | 7:42
Facebook Twitter LinkedIn

abstract technology image

Den globala marknaden för temafonder har expanderat snabbt de senaste åren. Dessa fonder, ofta överhypade och ibland missförstådda, försöker utnyttja sekulära tillväxtteman som sträcker sig från demografiska förändringar till framväxten av metaversen. Vissa har levererat skurar av iögonfallande avkastning, medan andra har misslyckats brutalt. När tillgångar har strömmat in i dessa fonder har kapitalförvaltare runt om i världen ökat utbudet av dessa nischade fonder.

Men det är bara under de senaste fem åren som vi har sett tematiska fonder på allvar attrahera tillgångar på global nivå, där tillväxten som registrerats i spåren av den globala pandemin inte är annat än spektakulär. Tematiska fonder har tredubblat sin andel av globala aktiefondtillgångar till 2,9% under de 10 åren fram till mitten av 2022.

Här är tre skäl varför:

1) Företag med exponering för vissa, potentiellt världsföränderliga, teknologier har gynnats av snabb tillväxt och skyhöga aktiekurser.

2) Ekonomins "metabolism" kan accelerera, med industridynamiken som utvecklas snabbare än någonsin och vinstpooler som skiftar över värdekedjor i många branscher.

3) Ständiga förbättringar av kvaliteten och granulariteten hos finansiella data gör att mycket riktade index och investeringsstrategier nu kan konstrueras och underhållas. Demokratiseringen av finanserna har också hjälpt.

Growth of Thematic Funds

Precis som med fonder i allmänhet kan teman bedömas utifrån låga avgifter, en erfaren förvaltare och en pålitlig moderorganisation. Det krävs dock också ett mer skräddarsytt tillvägagångssätt för due diligence.

Ett robust tema bör vara logiskt. Är berättelsen övertygande? Finns det en sammanhängande och övertygande tillväxthistoria bakom strategin? Finns det data för att backa det? En robust strategi bör vara tillräckligt lös för att anpassa sig över tiden. Så lägliga som de kan verka nu, kommer vissa teman att åldras snabbt.

Det finns ingen marknadsstandard för hur teman ska definieras eller följas, och alla tematiska fonder har olika tillvägagångssätt. Investerare bör förstå hur tematisk exponering bestäms och hur en fond väljer och väger sina innehav. Även fonder som påstår sig följa liknande teman kan ha förvånansvärt liten överlappning i sina innehav.

Även om temat i fråga till nominellt värde kan vara intuitivt och verkar ha varaktiga investeringsförtjänster, kanske det inte är möjligt att kapitalisera på det via börsnoterade aktier. Detta beror på att det ofta finns få företag som fullt ut representerar ett givet tema – och även när det gör det finns det ingen garanti för att detta kommer att resultera i överavkastning.

Timing är den tredje viktiga faktorn att tänka på. Tillväxtpotential kanske inte är värt det till vilket pris som helst. Investerare måste fråga sig själva: har tillväxtpotentialen för temat redan prisats in i aktiekurserna? Om inte, varför inte?

Kom in tidigt

I de tidiga faserna tenderar portföljer att viktas mot mindre aktier med uttalade tillväxtegenskaper, som gradvis avtar med tiden när temat mognar. Studier stödjer en tidig adoption av tematisk investering där investerare köper en fond som spårar temat tidigt i dess livscykel och inser tillväxtpotentialen genom att hålla fonden tills temat mognar.

Ett problem med detta tillvägagångssätt är att det kan vara svårt att komma åt ett tema tidigt i dess livscykel (vid ett lågt P/E-tal) för att skörda alla frukterna. Det tar tid för fondbolag att upptäcka ett tema, koka ihop en produkt som investerar i en tillräckligt bred pool av börsnoterade bolag, hitta likvida aktier som på ett meningsfullt sätt exponeras för temat och sedan kunna erbjuda det till kunderna. När en investerare har hört talas om temat och det finns fonder redo att följa det, kan den största delen av tillväxtpotentialen redan vara prissatt hos portföljbolagen. Det är osannolikt att investerare lyckas fånga ett temas fulla tillväxtpotential. 

Ett sätt att bedöma hur trendigt ett tema är är att undersöka hur ofta fonder lanseras och stängs ned. Sammantaget har tematiska fonder varit mindre benägna att stänga än alla aktiefonder under ett, tre, fem, 10 och 15 år fram till mitten av 2022. Detta resultat kan komma som en överraskning; siffrorna bör dock förstås mot bakgrund av den blomstrande tematiska fondmarknaden. Majoriteten av de tematiska fonder som någonsin lanserats har gjort det sedan 2017. Den avslutande femårsperioden har även sett en stark avkastning för tematiska fonder, vilket har bidragit till dessa förhöjda överlevnadsgrader. Vi kan få en mer fullständig bild av livslängden för tematiska fonder i sinom tid.

Eftersom tematiska fonder ofta investerar i mindre företag som ofta är ledande inom framväxande teknologier med hög tillväxtpotential är likviditeten särskilt viktig. ETF:er tenderar att ha snävare exponeringar än aktiva fonder och (när de är passivt förvaltade) tvingas köpa och sälja i enlighet med indexreglerna, vilket gör dem särskilt mottagliga för likviditetspress om fondinvesterare säljer av i grupp. Effekten på den underliggande aktien kan förvärras när investerare i många olika tematiska fonder säljer samtidigt. Likviditetshuvudvärk kan också dyka upp när marknaden köper.

Hur kan tematiska fonder passa in i min portfölj?

Vissa tematiska fonder kan vara lämpliga som ersättning för kärntillväxtbyggstenar i en portfölj. Många av fonderna som hamnar i kategorin "breda teman", som spårar flera teman, skulle vara lämpliga för detta ändamål. Andra mer riktade fonder är mer lämpade att spela en mer taktisk roll inom en investeringsportfölj.

Många av de tematiska ETF:er som för närvarande är tillgängliga erbjuder mycket koncentrerade portföljer av aktier, som kan verka överdrivet riskfyllda jämfört med breda marknadsfonder. De kan dock se ut som det mindre riskfyllda alternativet jämfört med enskilda aktieinvesteringar, och detta kan vara deras mest övertygande användningsområde.

Den viktigaste lärdomen här är att investerare kan lyckas välja rätt tema, men orelaterade företagsspecifika problem som bedrägeri eller dålig ledning kan förstöra ett företags chanser att lyckas. Genom att köpa en välgjord tematisk ETF kan investerare diversifiera bort en del av den idiosynkratiska eller företagsspecifika risken samtidigt som de behåller exponeringen mot önskvärda temaspecifika risker.

Den här artikeln är ett utdrag ur Thematic Fund Handbook, publicerad i september 2022 på Morningstar Direct.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Kenneth Lamont  Kenneth Lamont is a passive funds research analyst for Morningstar Europe.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar