Största tematiska fonderna i Sverige

Det finns nästan 200 tematiska fonder tillgängliga för svenska investerare, bland de tio största hittar vi en mängd olika inriktningar. 

Johanna Englundh 2023-04-21 | 9:43
Facebook Twitter LinkedIn

water flow

Att investera i tematiska fonder har blivit alltmer populärt de senaste åren, men det finns vissa risker att ta hänsyn till. Och det finns även anledning att se på vissa tematiska fonder som ett substitut till enskilda aktier, snarare än som en traditionell fond där du som investerare vanligtvis får en stor diversifiering på köpet. Enkelt uttryckt är tematiska investeringar ett försök att dra nytta av kort- eller långsiktiga trender genom att gruppera investeringar kring just dessa trender. 

I en tidigare artikel listade jag de tolv svenskregistrerade fonder som enligt Morningstar klassas som tematiska. Men det finns betydligt fler tematiska fonder tillgängliga för investerare på den svenska fondmarknaden eftersom majoriteten faktiskt inte registrerade här, utan i andra länder.

Om vi bara kollar på just tematiska fonder så finns det utöver våra tolv svenskregistrerade hela 182 ytterligare man kan välja mellan. Här nedan kommer vi kika närmare på de tio största. 

Om man jämför med de tolv svenskregistrerade tematiska fonderna så är de tio största betydligt mer utspridda sett till vilket tema de kategoriseras inom. Du kan hitta fonder inom allt ifrån vatten, konsumtion, alternativ energi, robotik, artificiell intelligens och miljömässiga möjligheter. Av de svenskregistrerade var tio av tolv inom temat "Broad Thematics" eller "Technology". Bland de tio största är det breda temat "Physical World" det mest vanliga, vilket fyra fonder kategoriserar inom. 

En annan intressant spaning är att den genomsnittliga avgiften för de tio största är lägre än för våra svenskregistrerade, men mer om det nedan. 

Nischade fonder med volatil utveckling

Den största fonden är Pictet Global Megatrend med ett förvaltat kapital på cirka 125 miljarder kronor. Det går att jämföras med den största svenskregistrerade tematiska fonden Handelsbanken Global Tema som förvaltar strax över 36 miljarder kronor. Pictet Global Megatrend investerar i tolv olika teman, där varje tema står för en lika stor del av portföljen. De tolv teman är: bioteknik, omställning av ren energi, digitalisering, hälsa, människor, näring, premiummärken, robotteknik, säkerhet, smarta städer, timmer och vatten.

Bäst avkastning hittills i år står dock en annan Pictet-fond för, nämligen Pictet Robotics som är upp hela 20,8% från årsskiftet fram till slutet på mars. Fonden strävar efter att investera i företag som bidrar till och/eller drar nytta av värdekedjan inom robotteknik och möjliggörande teknik. De fem största innehaven är Salesforce, Alphabet, Siemens, Synopsys och Advanced Micro Devices, som tillsammans står för strax över 27% av portföljen. 

Allianz Global Artificial Intelligence kommer på en andraplats sett till avkastningen senaste tolv månaderna, men är samtidigt ett strålande exempel på hur volatila en del tematiska fonder kan vara - den har nämligen rasat absolut mest sedan årsskiftet. Raset på över 20% är dubbelt så stort som den med näst sämst avkastning hittills i år (Pictet Security, -10,4%). 

Håll koll på avgiften!

Tematiska fonder tenderar att vara något dyrare än genomsnittliga aktiefonder (om man kollar på hela fonduniversumet), och investerare tycks vara beredda att betala lite mer för en tematisk fond också. Det kan ha att göra med att man ser på tematiska fonder på ett annat sätt än hur man ser på de mer traditionella fonderna - vilket i sig kan vara en sund inställning då de kan skilja sig åt väsentligt. 

Fonderna i denna lista är samtliga registrerade i fondmeckat Luxemburg, och om man kollar på den genomsnittliga årliga avgiften för en aktiefond där så ser just dessa tematiska fonder rätt billiga ut. Genomsnittsavgiften i Luxemburg ligger nämligen runt 1,7% medan den är 1,4% för hela Europa. De tio största tematiska fonderna i listan ovan snittar på 1,14%, vilket ur ett svenskt perspektiv visserligen är dyrt då samma siffra här i stället landar på 0,90%. Värt att påpeka är dock att jämförelsen mellan länderna försvåras på grund av olika fondlagstiftning, så avgiftsjämförelsen blir inte helt jämförbar. 

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar