Sveriges tolv tematiska fonder

Är du intresserad av att få exponering mot ett visst tema och vill se vilka svenska fonder som finns tillgängliga? Här hittar du en lista över samtliga tematiska fonder som är registrerade i Sverige.

Johanna Englundh 2023-04-19 | 10:38
Facebook Twitter LinkedIn

 kikare

Att investera i tematiska fonder har blivit alltmer populärt de senaste åren, men det finns vissa risker att ta hänsyn till. Och det finns även anledning att se på vissa tematiska fonder som ett substitut till enskilda aktier, snarare än som en traditionell fond där du som investerare vanligtvis får en stor diversifiering på köpet. Enkelt uttryckt är tematiska investeringar ett försök att dra nytta av kort- eller långsiktiga trender genom att gruppera investeringar kring just dessa trender. 

Morningstars ramverk för tematiska fonder kategoriserar det tematiska fonduniversumet i fyra breda teman: teknik, fysisk värld, sociala och breda teman. Därefter sorteras fonder i ett tema och slutligen i ett sub-tema. 

Den tematiska fonduppdelningen fokuserar enbart på aktiefonder, både aktiva och passiva. Andra tillgångsslag, såsom räntefonder, är därmed exkluderade. Gränsen mellan ett tema och en sektor kan även vara svår att utskilja, men som tumregel utesluter Morningstar fonder som i allt för hög utsträckning liknar huvudsektorns fonder. Mer information om klassificeringen av tematiska fonder hittar du här. 

I Sverige har vi totalt tolv fonder som har kategoriserats som tematiska enligt Morningstar. Det är framför allt fonder från våra storbanker i listan, Handelsbanken står exempelvis för fem av tolv tematiska fonder, Swedbank två och SEB en. 

 

Det vanligaste temat är "Broad Thematics", som innebär att fonden investerar i eller följer flera teman, samt teknik. Hela tio av de tolv fonderna sorteras in i dessa övergripande teman. 

Den största svenska tematiska fonden är Handelsbanken Global Tema med 36 miljarder i förvaltat kapital enligt inrapporterad data per den sista mars. Fondens huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö där cirka 46% av portföljen är exponerad mot USA, Europa - ex Euro kommer på en andraplats med 12% och Japan 11,6%. Största innehaven är Apple, Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk och Graphic Packaging Holding. Industri är största branschen (28,7%), följt av teknologi (23,3%) och hälsovård (17%). 

Den tematiska fond som har presterat bäst i år är GP Bullhound Global Technology med en avkastning på 20,4% hittills i år, fram till sista mars. Under de senaste tolv månaderna har fonden backat 0,6%. Det är en global teknologifond som investerar långsiktigt i trender som gynnas av stora fundamentala teknikskiften. Fonden letar tillväxtbolag bland bolag som bedöms driva på denna utveckling och investerar i mellan fyra och fem teman åt gången. USA står för 78% av portföljens landsexponering medan Eurozonen kommer tvåa med drygt 9%. Största sektorn är teknologi (64,8%), där fondens innehav i Microsoft, ASML Holding, Lam Research och KLA Corp hamnar bland de fem största portföljinnehaven. Fondens största innehav är Alphabet, med en vikt om 6,2%, som klassas inom kommunikationsservice. 

Bäst resultat senaste tolv månaderna har i stället Swedbank Robur Transition Energy med +6,9%. Denna fond investerar i temat hållbar energiomställning, som namnet antyder. Vikten mellan eurozonen och USA är ungefär snarlik på 38% i portföljen. De största sektorerna är industri och teknologi med bolag som Prysmian SpA, MYR Group, Rexel, MasTec och Samsung SDI bland de fem största innehaven. 

Fonden som lyckats locka till sig mest kapital är Handelsbanken Hållbar Energi med 3,5 miljarder kronor i nettoinflöde senaste tolv månaderna. Det är även den näst största fonden med cirka 34 miljarder kronor i förvaltat kapital. Fonden är en aktiefond som ska placera globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, häribland företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning genom bland annat alternativa energikällor och miljöteknik.

Tematiska fonder dyrare än snittet

Noterbart är att den årliga avgiften för samtliga tematiska fonder, förutom en, ligger över den genomsnittliga avgiften för aktiefonder i Sverige. Genomsnittsavgiften för en aktiefond i Sverige ligger på 0,90%, kapitalviktat, medan genomsnittsavgiften för våra tematiska fonder ligger på 1,47%. 

SEB Blockchain Economy Exposure är den enda fonden som har en avgift som är lägre än 1%, men fondens årliga avgift på 0,40% är även betydligt lägre än snittet för aktiefonder. En förklarning till detta är att det är en passivt förvaltad indexfond som strävar efter att replikera indexet Solactive Blockchain Economy Index NTR. 

Den dyraste fonden i lista är hela en procentenhet dyrare än en genomsnittlig aktiefond i Sverige. Space Fund lanserades i februari i år och fokuserar på bolag som är verksamma inom rymdindustrin, eller som producerar varor eller tjänster relaterade till rymdindustrin. I och med att fonden är så pass nystartad finns det inte särskilt mycket data att ta del av ännu. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar