AI om AI: ChatGPT svarar på våra investeringsfrågor

Vi ville veta hur man investerar i artificiell intelligens och ställde frågan till OpenAI:s program som försökte sitt bästa för att svara inom sina egna parametrar.

James Gard 2023-04-21 | 11:07 Sunniva Kolostyak
Facebook Twitter LinkedIn

Phone with ChatGPT and OpenAI logo

Varje dag kommer ett nytt bevis på ChatGPT:s krafter, det naturliga språkprogrammet utvecklat av OpenAI. Än så länge är spänningen fortsatt hög.

Naturligtvis är vi glada över potentialen för artificiell intelligens (AI) för att förvandla världen och berika investerare i processen. Men än så länge är vi inte säkra på att ChatGPT ännu har cyberkraften att ersätta aktiv investeringsförvaltning, skräddarsydd finansiell rådgivning eller, faktiskt, journalister (intressekonflikter erkänns).

Även om den sista delen kan vara önsketänkande, håller vi ett öppet sinne och är redo att lära oss hur det kan accelerera det vi redan gör. För det ändamålet testade vi sökmotorn som en del av vår tematiska investeringsvecka.

Min kollega John Rekenthaler har redan gått igenom ChatGPT i en ny kolumn och hans slutsats var att den är bra på att förklara grunderna i investeringar men att finess saknas när det kommer till de djupare punkterna.

"På en enda dag kunde en ChatGPT-användare generera tillräckligt med innehåll för att fylla en webbplats för grundläggande investeringar […] dess allmänna logik är sund, om än ibland ofullständig, men se upp med detaljerna", skrev han.

Beskrivningar och förklarande artiklar är ett vanligt inslag på Morningstars webbplatser och är användbara för nya läsare eller de som vill fräscha upp sina kunskaper. Rubriker börjar vanligtvis med "Vad är xxx?" och täcker en mängd olika ämnen. Att automatisera den här processen skulle spara lite tid för oss, men vi skulle behöv kontrollera alla detaljer. Här kommer ChatGPT:s sammanfattningsförmåga fram.

Min kollega Sunniva Kolostyak och jag slängde ut några bollar på ChatGPT för att se hur de studsade tillbaka. Vår inledande fråga var, "vad är en bra grundläggande investeringsstrategi?" och dess svar var väldigt Morningstar: diversifiera, håll dina kostnader låga, investera på lång sikt, håll dig disciplinerad och överväg din risktolerans. Det finns inget att bråka om här så vi bestämde oss för att bli mer specifika och ge oss ut på artificiell intelligens-mark.

F. Vilka företag kommer att bli framtida ledare inom AI?

S. Som AI-språkmodell har jag inte tillgång till framtiden och kan inte förutse vilka företag som kommer att vara ledande inom AI. Men det finns för närvarande flera företag som leder AI-branschen, inklusive Google, Amazon, Microsoft, IBM, Facebook och Baidu. Dessa företag har gjort betydande investeringar i AI-forskning och -utveckling och har legat i framkant när det gäller att avancera inom området. AI-branschen är dock fortfarande relativt ung och nya aktörer kan komma att dyka upp som ledare i framtiden.

Här är det uppenbart att ordet "framtid" är stötestenen - det är synd för dem som söker säkra svar utifrån en algoritm, men lugnande ur en etisk synvinkel. Fondförvaltare, investerare och media är alla framtidsforskare till viss del, baserat på välutbildade gissningar, i bästa fall. Ändå lyckades vi få programmet att namnge några företag. Låt oss prova en mer sofistikerad fråga.

F. Vilka områden inom AI är mest lovande?

S. AI är ett brett område, och det finns flera områden inom det som ser mycket lovande ut. Här är några av de mest lovande områdena inom AI: [NLP, Computer Vision, Deep Learning, Reinforcement Learning och General Adversarial Networks].

Ordet "lovande" var tillräckligt vagt för denna riskaverta applikation och en som den kunde hantera. Jag kände inte till General Adversarial Networks, så det är en vinst för tekniken som lyckas lära mig något nytt. Här ser du en annan styrka med ChatGPT: den listar saker kortfattat utan att välja en favorit. Vi upptäckte också att applikationen gillar följdfrågor; som att ställa en omedelbar sekundär fråga till en undvikande förälder för att hindra dem från att byta ämne.

F. Vilka är de största företagen för att utveckla de ovan nämnda teknikerna? Ge mig ett exempel?

S. Här har vi en lång lista med företag associerade med de "lovande" områdena ovan, inklusive Big Tech-namn som du redan känner till – Google, Facebook, Nvidia – men vi får också en inblick i några projektspecifika namn: Deep Dream, StyleGAN, TensorFlow, PyTorch, MXNet och CNTK.

Vi undvek uttryckligen frasen "vägledande" här, men ChatGPT har upprepat detta två gånger; och detta låter som en subjektiv uppmaning till ett så försiktigt program. Naturligtvis står det inte "köp dessa företag" (och det kommer vi inte heller!), men detta ger åtminstone en specifik uppsättning företag som en investerare skulle kunna lägga till på en "bevakningslista" - om du byggde en AI-portfölj istället för att förlita dig på den växande lista över fonder avsatta för detta tema.

Sedan bestämmer vi oss för att liva upp det hela lite. Vi var mer direkta och ställde en fråga som en investerare kan skriva in i en sökmotor idag. Det kan också vara en rubrik på Morningstar.co.uk – eller en vi kan fråga en fondförvaltare.

F. Vilka AI möjligheter ska jag investera i? 

S. Som en AI-språkmodell är jag inte behörig att ge finansiell rådgivning eller rekommendationer om specifika investeringsmöjligheter.

Kanske oundvikligen hittade vi den gräns vi verkligen letade efter. ChatGPT erbjuder mig nu några generella förslag, som visar en medvetenhet om att jag försöker bygga upp en tråd – alla dessa frågor har följt varandra. Det ger oss detta förnuftiga tillvägagångssätt:

När du har identifierat de områden inom AI som intresserar dig kan du undersöka de företag som är ledande inom dessa områden. Du kanske vill leta efter företag med en stark track record av innovation och utveckling inom AI, samt en solid finansiell ställning och en tydlig vision för framtiden.

Den flaggar också för några potentiella risker som är svåra att inte hålla med om: "Även om AI har betydande tillväxtpotential är det också ett snabbt föränderligt område med många osäkerheter, och investeringar i AI kan vara mer volatila än investeringar i mer etablerade branscher."

Jag är redo att kasta tärningen igen. Jag måste övervinna ChatGPTs konservatism så vi klargör att jag redan är engagerad i att investera. Men jag har bytt ut ordet "köp" för "favorisera" som ett sätt att få fram ett mer detaljerat svar.

F. Jag vill investera i AI. Ska jag favorisera passiva eller aktiva fonder?

S. (Här får vi några mycket allmänna kommentarer om styrkan hos aktiva/passiva fonder)

I slutändan beror beslutet om du ska investera i passiva eller aktiva fonder på dina individuella investeringsmål och risktolerans. Det är viktigt att göra din research och överväga alla dina alternativ innan du fattar några investeringsbeslut. Det kan också vara bra att rådgöra med en finansiell rådgivare för att hjälpa dig att bestämma det bästa tillvägagångssättet för din unika situation.

Dessa är alla "säkra" svar men mindre specifika för AI-investeringar än jag ville. Jag bestämmer mig för att avfyra en sista, ganska fräck fråga.

F. Är AI ETF:er en bra investering?

S. Förutom de vanliga uppmaningarna att göra din egen efterforskning och söka professionella råd, får jag en lista över potentiella risker, varav en är avgörande för tematiska investeringar: "AI är ett snabbt föränderligt område, och företag som är ledande idag kanske inte är ledande i morgon. Att investera i en AI ETF innebär att investera i en bransch som ständigt utvecklas."

Så efter att ha dansat runt fråga har ChatGPT kommit till problemets kärna. I sin översikt över tematiska investeringsprodukter förklarade Morningstar passiva expert Kenneth Lamont det så här: "under tiden som det tar för en investerare att höra talas om ett tema och det utvecklas fonder som följer det, kan större delen av tillväxtpotentialen redan vara prissatt."

Sammanfattningsvis har denna övning varit användbar, men svårare än jag förleddes att tro. ChatGPT kan klara CFA-proven, förleds vi att tro, men har bara marginellt utvidgat min förståelse för hur man investerar i artificiell intelligens. 

Naturligtvis är investerare (och läsare) välkomna att experimentera själva – men det första intrycket är att ChatGPT för tillfället bara är ytterligare ett "investerarverktyg" att addera till en verktygslåda av många andra. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

James Gard  is content editor for Morningstar.co.uk

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar