Norge har flest "guldfonder" i norden

Vid en nordisk jämförelse över den marknad som har flest fonder med betyget guld står vår norska granne som vinnare, tätt följt av Finland. Sverige och Danmark hamnar på en delad tredjeplats. 

Johanna Englundh 2023-05-08 | 11:37
Facebook Twitter LinkedIn

 gold

Morningstar Medalist Rating är ett heltäckande, framåtblickande, betyg där fonder får ett betyg utifrån skalan guld, silver, brons, neutral och negativ. Betyget bygger på tre olika pelare: People, Process och Parent, där de olika pelarna betygsätts med Hög, Över medel, medel, under medel och låg. 

De olika betygen kan tilldelas på tre olika sätt, direkt genom en analytiker som bevakar fonden, direkt via en algoritm, eller en hybrid där betyget fastställs genom att överföra kvalitativt tilldelade poäng som en analytiker har satt till en relaterade fond där det är möjligt, eventuellt kompletterat med poäng för pelare baserat på den självlärande algoritmen för pelare där kvalitativa poäng saknas.

Majoriteten av fonderna i de nordiska länderna (vi tittar på Sverige, Norge, Danmark och Finland i denna analys) har en Medalist Rating. Det land med flest betygsatta fonder i relation till antalet fonder är Danmark, med 84%, följt av Finland med 80%. I Sverige har 78% av de svenskregistrerade fonderna en Medalist Rating medan samma siffra i Norge är 63%. 

Norge har flest guldfonder i Norden 

Det finns totalt 395 fonder med sin hemvist i Norge, av dessa har 26 belönats med det högsta betyget, guld, i Morningstar Medalist Rating-skalan. Det innebär att 10,3% av fonderna har fått det högsta betyget. Det är framför allt DNB och Storebrand som dominerar listan över antal guld-fonder, DNB har 11 guld-fonder medan Storebrand har 10. De flesta fonderna har blivit tilldelade sitt betyg genom en algoritm. Två av fonderna, C WorldWides två guld-fonder, har fått ett av pelarbetygen från en analytiker. Det är pelaren "Parent", som innebär att en analytiker har betygsatt fondhuset C WorldWide, och i detta fall tilldelat fondhuset med det näst högsta betyget "över medel". 

Genomsnittsavgiften för fonderna ligger på 0,45%. Den dyraste avgiften har C WorldWide Asia, med 1,6% i ongoing charge, medan de billigaste är en handfull indexfonder med 0,10% i avgift. Den största fonden är DNB Teknologi, som förvaltar cirka 45 miljarder norska kronor, i andra änden av storleksordningen hittar vi en annan DNB-fond, DNB Telecom, med ett förvaltat kapital på 250 miljoner kronor.  

Finland hack i häl

Tätt efter Norge kommer Finland, där 9,9% av fonderna har belönats med ett guldbetyg, vilket är 40 av totalt 504 finskregistrerade fonder. Det är framförallt tre fondhus som är representerade bland de finska guld-fonderna: Evli (14 fonder) LähiTapiola (14 fonder) och Seligson & Co (8 fonder). Precis som i Norge har majoriteten av fonderna tilldelats sitt betyg via en algoritm, men en högre andel av de finska fonderna har en del av sitt betyg tilldelat av en analytiker. Samtliga 14 Evli-fonder har nämligen fått det näst högsta betyget för pelaren "Parent". 

Den genomsnittliga avgiften (ongoing charge) är mer än dubbelt så hög som för de norska fonderna, här ligger den i stället på 0,94%. Lägst avgift har Seligson & Co Euro Bond, på 0,29%, medan Evli Global Multi Manager 50 Fund har högst avgift på 1,89%. Den största fonden är Evli Euro Liquidity som har ett förvaltat kapital på 1,8 miljarder euro, medan Evli Nordic Small Cap med sitt förvaltade kapital på cirka 1,6 miljoner euro är den minsta fonden bland de finska guld-fonderna. 

Sverige och Danmark delad tredjeplats

Sverige och Danmark hamnar på en delad tredjeplats när det kommer till andelen fonder med guldmedalj. Länderna har ungefär lika många fonder som är registrerade i landet, Danmark har 776 fonder medan Sverige har 773. Av dessa har 44 danskregistrerade fonder en guldmedalj och 41 svenska. Så trots att de båda länderna har betydligt fler fonder sett till antalet med ett guldbetyg jämfört med Finland och Norge, så är andelen i relation till det totala antalet fonder betydligt lägre (6,8%).

Lägst avgift i Sverige har Nordnets tre indexfonder som fokuserar på Sverige, Norge respektive Finland med 0% i ongoing charge. Högst avgift har PriorNilsson Evolve Global med en avgift på 2,10%, vilket även är den minsta fonden sett till förvaltat kapital (14 miljoner kronor). Den genomsnittliga avgiften för de 41 svenska guldfonderna är 0,55%. Den största fonden är AP7 Aktiefond, som förvaltar 876 miljarder kronor, därefter kommer Länsförsäkringar Global Index med ett förvaltat kapital på cirka 58 miljarder kronor. 

AMF har flest antal guldfonder, 10 stycken, följt av Spiltan (6st) och Länsförsäkringar (5st).

 

I Danmark ligger den genomsnittliga avgiften för guldfonderna på 0,75%. Högst avgift har BLS Invest Danske Aktier Akk med 1,96% medan Nykredit Invest Engros Lange Obl och Nykredit Invest Engros Lange Obl Fonde har lägst avgift (0,16%). Nykredit har även den största fonden sett till förvaltat kapital, med de 11 miljarder danska kronor som Nykredit Inv Engros Aktier Akk förvaltar. C WorldWide Asien Akkumulerende är å andra sidan den minsta med 19 miljoner danska kronor i förvaltat kapital. 

Nykredit står som överlägsen vinnare i Danmark när det kommer till det fondhus som har flest antal fonder med ett guldbetyg, med hela 61% av guldfonderna.  

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar