Amerikansk inflation kan ha vänt

Inflationen är fortfarande envist hög i vissa områden, men övergripande siffror tycks tyda på att prishöjningar "troligtvis" håller på att vända, säger vår chefekonom som förväntar sig att Fed pausar räntehöjningscykeln på onsdagskvällen. 

Lauren Solberg 2023-06-14 | 12:36
Facebook Twitter LinkedIn

Joe Biden

Även om trycket uppåt på priserna var fortsatt starkt i maj, visade den senaste läsningen från konsumentprisindex (KPI)-rapporten ytterligare tecken på att inflationen håller på att dämpas.

 

De goda nyheterna för konsumenterna är att den årliga inflationstakten nu är den långsammaste den har varit på två år, med inflationsindex som steg med 4% i maj jämfört med föregående år – den minsta ökningen sedan mars 2021.

"Inflationen håller sannolikt på att vända, och det finns fortfarande mycket deflationsmomentum i pipelinen", säger Preston Caldwell, USA:s chefsekonom på Morningstar.

Caldwell noterar att under de senaste tre månaderna har inflationen, mätt med KPI, redan legat nära Federal Reserves mål på 2% på årsbasis.

"Effekterna från Feds räntehöjningar är långt ifrån helt utspelade i den reala ekonomin", säger han. "Dagens rapport betyder mycket troligt att Fed kommer att avstå från en räntehöjning under dagens möte."

Caldwell förutspår att inflationen kommer att falla dramatiskt under kommande året, och han förväntar sig att Fed ska börja sänka räntorna i slutet av 2023.

KPI-rapport visar att inflationen dämpas

Bureau of Labor Statistics rapporterade att KPI steg 0,1% i maj från föregående månad – långsammare än ekonomernas prognoser och en avmattning från 0,4%-uppgången i april.

Exklusive volatila mat- och energikostnader steg KPI med 0,4% i maj, i linje med ekonomernas prognoser och i samma takt som både april och mars.

Under huven har dock kärnpriserna legat långt över nivån som Fed vill ha. Stigande priser på bostäder, en stark arbetsmarknad och priser på begagnade bilar håller nivåerna uppe.

Fed sammanträder den 13 och 14 juni för att fastställa sina nästa steg mot denna bakgrund av dämpande men fortfarande hög inflation. På obligationsmarknaden förväntar sig de flesta investerare att Fed kommer att hålla federal-funds-räntan vid sitt nuvarande mål på 5,00%-5,25%. Samtidigt tros en annan räntehöjning fortfarande vara möjlig i juli, eftersom förväntningarna på att Fed kommer att sänka räntorna 2023 har avtagit.

Viktig inflationsstatistik för maj

• KPI steg 0,1% för månaden jämfört med 0,4% i april.

• Kärn-KPI steg 0,4%, samma värde som både april och mars;

• KPI steg 4,0% jämfört med föregående år efter att ha stigit 4,9% i april;

• Kärn-KPI steg 5,3% jämfört med föregående år efter att ha stigit 5,5% i april.

Om man gräver djupare i majrapporten var boendekostnader den största bidragsgivaren till stigande priser, följt av begagnade bilar och lastbilar. Matpriserna steg i maj, framför allt restaurangpriser, som steg 0,5 % från nivåerna för månaden sedan. Energipriserna sjönk.

Total inflation nu i linje med Feds mål

Den totala KPI-inflationen har i genomsnitt bara varit 2,2% årligen under de senaste tre månaderna enligt Caldwells mått. "Det är den lägsta nivån sedan 2020, och den är helt i linje med Feds inflationsmål på 2%", säger han.

Medan kärninflationen, som exkluderar de flyktiga mat- och energikomponenterna, har förblivit envist hög, säger Caldwell att matprisinflationens upphörande och det stora fallet i energipriserna båda har hjälpt till att pressa ner den totala inflationstakten.

"Lägre energipriser återspeglar till stor del hushållens lägre elräkningar (el, gas) på grund av kollapsen i naturgaspriserna, som inträffade tidigare i år", förklarar han.

"Energiprisdeflationen är tillfällig, vilket är anledningen till att analytiker fokuserar mest på kärninflationen", säger Caldwell. "Men genom att minska inflationstakten i hela ekonomin kan fallande energipriser få en mer bestående effekt."

Förhöjd kärninflation kvarstår

Kärninflationen har i genomsnitt legat på 5% årligen under de senaste tre månaderna, säger Caldwell.

"Det är fortfarande alldeles för högt, även om det inte visar några tecken på att accelerera," tillägger han.

Inflationen för boendekostnader (shelter) börjar avta, i linje med Caldwells förväntningar, och sjunker till 6,3% från en topp på 9,5% i februari. Men kärninflationen exklusive boendekostnader har stigit, säger han, nästan helt driven av en uppgång i priserna på begagnade bilar.

"Vi var särskilt förvånade över att se detta fortsätta i maj, med tanke på att Manheim Used Vehicle Value Index - ett mått på grossistpriser - har publicerat två på varandra följande nedgångar," säger Caldwell.

Utan uppgången i priserna på begagnade bilar i maj skulle kärninflationen ha varit 0,3% månad över månad, enligt Caldwell.

"Vi förväntar oss att se inflationen för begagnade bilar sjunka till noll under de kommande månaderna och så småningom sjunka tillbaka till negativt territorium, vilket kommer att hjälpa till att pressa ner kärninflationen avsevärt", säger han.

Caldwell ser tidiga tecken på en minskning av inflationen för kärntjänster exklusive boendekostnader och sjukvård, vilket han säger kan vara ett bra mått på underliggande inflationstakt i ekonomin. Inflationen i denna kategori har sjunkit till 4,7% på årsbasis under de senaste tre månaderna enligt hans mått, en minskning från 8% i mars.

"Men den här kategorin är väldigt flyktig", säger han.

I maj steg priset på boende med 0,6% efter att ha stigit 0,4% i april. Priserna för begagnade bilar och lastbilar såg ytterligare en månad med uppgångar och steg 4,4% från nivåerna för månaden innan. Priserna på nya fordon sjönk 0,1% efter att ha fallit 0,2% i april.

Energipriserna sjönk 3,6% totalt för månaden efter att ha stigit 0,6% föregående månad. Inom energikomponenten för maj sjönk bensinpriserna 5,6% och eldningsoljapriserna sjönk med 7,7%.

 

"Efter inflationsrapporten finns det liten anledning för Fed att avvika från sitt förväntade beslut att inte höja federal-funds-räntan vid dagens möte", säger Caldwell.

"Enligt vår uppfattning bör Fed sluta höja för gott, eftersom effekterna av tidigare räntehöjningar fortfarande har en lång väg innan de fullt spelas ut i termer av ekonomisk aktivitet och inflation."

Marknaden är splittrad om huruvida Fed kommer att höja räntorna under sitt julimöte, men Caldwell tror att de sannolikt kommer att fortsätta pausa, "förutsatt att lägre priser på begagnade bilar hjälper till att pressa ner kärn-KPI, vilket kommer att lindra inflationspessimisterna."

För närvarande förväntar nästan alla marknadsaktörer (95%) att federal funds-effektiva räntemål kommer att hålla sig stabilt på sitt nuvarande intervall på 5,00 %-5,25 % vid mötet den 13 och 14 juni, enligt CME FedWatch Tools läsning klockan 12.30 svensk tid. För en månad sedan förutsåg bara 85% av deltagarna att räntan skulle hållas stabil, medan de återstående 15% förväntade sig att Fed skulle höja en kvartspunkt.

I ett längre tidsperspektiv är förväntningarna delade när det kommer till vilken nivå Fed kommer att hålla räntorna i slutet av året, med 42% av marknadsaktörerna som förväntar sig att målräntan kommer att hålla sig på sitt nuvarande intervall till och med december, enligt CME FedWatch Tool.

Ungefär 30 % av deltagarna förväntar sig att Fed kommer att höja räntemålet till ett intervall på 5,25 %–5,50 % i december, med ytterligare 4% som förväntar sig ett ännu högre mål på 5,50 %–5,75 %. Å andra sidan förutser 19% att Fed sänker sin målränta till ett intervall på 4,75%-5,00%.

Den här artikeln dök ursprungligen upp på Morningstar.com och har redigerats och återpublicerats för en svensk publik. Författaren eller författarna äger inte aktier i några värdepapper som nämns i denna artikel. 

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Lauren Solberg  är datajournalist för Morningstar. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar