Kan du investera i sällsynta jordartsmetaller och hålla dig över marken?

Att investera i sällsynta jordartsmetaller kan verka attraktivt på grund av dess betydelse inom många sektorer, men portföljegenskaperna hos de få ETF:er som investerar i denna sektor gör det svårare.

Fernando Luque 2023-07-14 | 10:30
Facebook Twitter LinkedIn

Rare earth metals

USA:s finansminister Janet Yellen besökte nyligen Kina.

Under resan uttryckte hon inte bara sin oro över Kinas statliga stöd till deras företag och restriktioner för tillträde till den kinesiska marknaden för utländska företag, utan också sin oro över nya exportkontroller som nyligen tillkännagavs av den asiatiska jätten på två viktiga mineraler som används i teknologier som t.ex. halvledare, gallium och germanium. Dessa två metaller utgör en del av vad som kallas kritiska eller strategiska metaller.

Man brukar skilja på strategiska metaller och sällsynta jordartsmetaller.

Strategiska metaller och sällsynta jordartsmetaller är två olika kategorier av metaller, var och en med sina egna egenskaper och betydelse. Vi går igenom skillnaden mellan dem här nedan.

Hur det funkar

Strategiska metaller, även kända som kritiska metaller, hänvisar till en grupp metaller som anses viktiga för ekonomiska och nationella säkerhetsändamål på grund av deras avgörande tillämpningar i olika industrier.

De är ofta viktiga för avancerad teknik och har begränsad tillgänglighet eller hög geopolitisk betydelse. Strategiska metaller kan inkludera ett brett utbud av element, såsom litium, kobolt, titan, volfram och sällsynta jordartsmetaller.

Dessa är "strategiska" metaller eftersom dessa element vanligtvis är fundamentalt viktiga inkomstkällor för exportländerna. För importländerna, som mest sysslar med bearbetning av dessa metaller, är de också av strategisk betydelse eftersom de används i högteknologiska vapensystem, bilar, elektroniska varor och medicinteknik.

Sällsynta jordartsmetaller är en specifik grupp av grundämnen som tillhör lantanidserien i det periodiska systemet, tillsammans med ytterligare två grundämnen, skandium och yttrium. Trots sitt namn är sällsynta jordartsmetaller inte nödvändigtvis sällsynta sett till mängd, men de hittas ofta i låga koncentrationer och är utmanande att utvinna och separera ekonomiskt.

Sällsynta jordartsmetaller värderas för sina unika egenskaper och spelar en avgörande roll i många högteknologiska tillämpningar. De används vid tillverkning av elektronik, magneter, katalysatorer, lasrar, energilagringssystem och olika gröna teknologier som vindkraftverk och elfordonskomponenter.

Enligt Institute of Rare Earths and Strategic Metals är "många människor omedvetna om den enorma inverkan som sällsynta jordartsmetaller har på deras dagliga liv, men det är nästan omöjligt att använda en del av modern teknik som inte innehåller en sådan".

Table 1

Kinas dominans

Kinas dominans som den största tillverkaren av sällsynta jordartsmetaller utgör betydande risker på flera fronter. För det första skapar Kinas monopol på produktionen av dessa avgörande element en hög grad av beroende för länder runt om i världen.

Sällsynta jordartsmetaller är viktiga för olika strategiska industrier, inklusive elektronik, förnybar energiteknik och försvarssystem. Att förlita sig på ett enda land för en sådan kritisk resurs utsätter nationer för sårbarheter i försörjningskedjan och potentiella störningar, vilket kan få allvarliga ekonomiska och geopolitiska konsekvenser.

När det gäller det totala antalet kritiska råvaror är Kina den största globala leverantören av 66% av de enskilda kritiska råvarorna. Detta inkluderar alla sällsynta jordartsmetaller och andra kritiska råvaror som magnesium, volfram, antimon, gallium och germanium bland andra.

Diagram: De viktigaste globala leveransländerna av kritiska råvaror

Chart 3

Dessutom ger Kinas kontroll över sällsynta jordartsmetaller det betydande inflytande i internationella relationer. Landet har visat sin vilja att utnyttja denna fördel tidigare genom att införa exportrestriktioner och kvoter, vilket leder till prisfluktuationer och osäkerhet på marknaden.

Kinas dominerande ställning inom metallindustrin för sällsynta jordartsmetaller väcker också oro för miljö- och hållbarhetsfrågor eftersom utvinning och bearbetning av dessa mineraler ofta involverar miljöskadliga metoder.

Hur man investerar i sällsynta jordartsmetaller och strategiska metaller

Ett sätt att exponeras för sällsynta jordartsmetaller och kritiska metaller är genom terminer, men det är troligtvis allt för komplicerat för vissa investerare (framtida exponering kan vara komplicerad och komma med en uppsättning risker som är unika för terminsmarknadens struktur, såsom contango och backwardation).

Ett annat sätt att komma åt detta utrymme är genom en investering i de företag som är involverade i utvinning och bearbetning av dessa metaller. Men detta är förmodligen inte det lättaste sättet för den genomsnittlige investeraren.

Det enklaste sättet att exponeras för dessa råvaror är troligtvis genom en ETF. Den enda ETF:en som är tillgänglig för europeiska privata investerare är VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF (REMX - IE0002PG6CA6)

Men det är viktigt att nämna att denna ETF inte investerar direkt i råvaror utan i aktier i företag som är involverade i produktion, raffinering och återvinning av sällsynta jordartsmetaller och strategiska metaller och mineraler.

En första viktig aspekt som även ETF-leverantören själv varnar för är att "eftersom många sällsynta jordartsmetaller och strategiska metaller produceras i kombination med ett brett utbud av andra metaller, inklusive utvunna ädelmetaller och basmetaller, är det svårt att kvantifiera portföljens exponering mot varje enskild metall i REMX".

En andra aspekt som investerare bör överväga är att Vaneck ETF:s portfölj skiljer sig ganska mycket från andra ETF:er inom metall- och mineralsektorn. Om vi jämför den senaste portföljen för Vaneck ETF med den för en fond som BGF World Mining, är deras topp 10 innehav helt skilda.

Table 4

De 10 största länderna i portföljerna är också fundamentalt olika. En tredjedel av VanEck ETF:s portfölj är investerad i kinesiska företag.

Tabell: Jämförelse av topp 10 länder

Table 5

Dessa spaningar förklarar den mycket ojämna utvecklingen för denna ETF på medellång till lång sikt jämfört med vilken annan fond eller ETF inom gruvsektorn: 

Final table

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Fernando Luque

Fernando Luque  is Senior Financial Editor at Morningstar Spain

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar