Hur man vet om vi verkligen befinner oss i en ny tjurmarknad

En alltför koncentrerad marknad är ett tecken på att investerare är osäkra på ekonomin.

Lauren Solberg 2023-07-18 | 11:13
Facebook Twitter LinkedIn

Markets

Björnmarknaden tycks dra sig tillbaka, och börsen har stigit ytterligare 2% den senaste veckan (avser amerikanska börsen och i dollar). Men åsikterna om en ny tjurmarknad verkligen är på framfart går isär. 

Problemet är inte omfattningen av marknadens rekyl. Morningstars amerikanska marknadsindex är upp 25,1% från sin lägsta nivå på björnmarknaden; för många investerare är standarden för en tjurmarknad en uppgång på 20% från den lägsta punkten. Problemet är att marknadens rally fortfarande är exceptionellt smal, och drivs även av ett relativt litet antal aktier.

"Historien visar att breda framsteg är mer hållbara än smala. Av allt att döma har detta år varit ett smalt framsteg", säger Jurrien Timmer, chef för global makro på Fidelity Investments.

Ett sätt att se hur begränsade marknadens vinster har varit är att flytta fokus från traditionella index till lika-viktade index. Morningstar US Market Index följer företag som är registrerade och/eller huvudsakligen noterade på den amerikanska marknaden.

Liksom de flesta andra populära marknadsindex baseras viktningen på dessa företags börsvärden. De största amerikanska aktierna utgör den tyngsta viktningen i indexet, medan mindre företag har mindre positioner.

Morningstar US Target Market Exposure Equal Weighted Index är en samling av de 590 största amerikanska aktierna, som alla tar upp samma vikt i indexet. Under 2023 till och med 11 juli steg det amerikanska marknadsindexet 16,6% medan det likaviktade indexet bara steg 10,6%. En stor majoritet av skillnaden kommer från de överdimensionerade koncentrationerna av sju av de allra största aktierna i det amerikanska marknadsindexet.

"De likavägda indexen visar en annan bild än de vanliga börsvärdesviktade," säger Timmer. "Det likavägda indexet har gått i sidled i ett år, vilket är en lång tid."

Det har dock funnits några tecken på att denna dynamik håller på att förändras under de senaste veckorna, noterar Timmer.

"Den senaste månaden har dragit upp resten av marknaden lite, vilket är goda nyheter, men det finns fortfarande en mycket stor spridning", säger han.

Line chart showing the Morningstar US Market Index and the Morningstar Total Market Exposure Equal Weighted Index in 2023.

 

Koncentrationer har stor effekt

Under första halvåret 2023 har nästan all avkastning i Morningstar US Market Index kommit från de allra största aktierna, inklusive Apple [AAPL], Microsoft [MSFT] och Nvidia [NVDA].

Apple – det största teknikföretaget i världen sett till intäkter och den största aktien i USA sett till börsvärde – gav en avkastning på 45% till och med den 11 juli.

I marknadsindex bidrog endast Apple med 2,3 procentenheter, eller 14,3%, av indexets totalavkastning på 16,6% för perioden. I det likavägda indexet bidrog dock bolaget bara med 0,07 procentenheter (mindre än 1%) av indexets totalavkastning på 10,3%.

Bidragen från de andra ledande aktierna raderades också nästan helt bort från det likaviktade indexet. Microsoft (med ett börsvärde på 2,6 biljoner dollar och ett bidrag på 11,5% av det börsvärdesvägda indexavkastningen), Amazon.com [AMZN] (med ett börsvärde på 1,4 biljoner dollar och ett bidrag på 6,5% ), och Googles moderbolag Alphabet [GOOGL] (med ett marknadsvärde på 1,6 biljoner dollar och ett bidrag på 5,3%) bidrog vart och ett med mindre än 1% av det likaviktade indexets totalavkastning.

Endast Nvidia, som steg 190,2% till och med den 11 juli, lyckades bidra med mer än 2,0% (0,23 procentenheter) till det likavägda indexets totalavkastning för perioden. Meta Platforms [META] bidrog med 1,9% (0,2 procentenheter) till det likaviktade indexet, medan Tesla [TSLA] bidrog med 1,4% (0,1 procentenheter).

Horizontal bar chart showing percent contributed to the total returns of each index in 2023.

När kommer koncentrationen att breddas? 

Så när kommer marknadens koncentration att bredda sig?

"Min uppfattning är att om vinsterna hamnar lägre än vad konsensus förväntar sig, kommer dessa aktier förmodligen att fortsätta att överträffa eftersom de anses vara en säker plats att gömma sig på", säger Timmer.

Å andra sidan, "om och när Fed börjar signalera att de är klara med att höja räntorna, kan marknaden verkligen få stöd."

Om de få stora jättarna fortsätter att hålla i ledarfacklan, "är det negativt eftersom det visar att investerare inte litar på resten av marknaden", förklarar Timmer. "Om det nuvarande ledarskapet upphör, tror jag att det skulle vara ett gott tecken på att vi befinner oss på en ny marknad."

Han fortsätter: "min uppfattning är att om vinsterna i slutändan faller mer än vad konsensus förväntar sig, så kommer dessa aktier förmodligen att fortsätta prestera bättre eftersom de anses vara en säker plats att gömma sig på."

Line chart showing the performance of the Morningstar US Market Index minus the performance of the Morningstar US Total Market Exposure Equal Weighted Index since 2008.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Lauren Solberg  är datajournalist för Morningstar. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar