Investera i Afrika: Nigeria vinner mark

Att investera på afrikanska marknader är inte för de klenhjärtade. Politisk och ekonomisk turbulens dominerar rubrikerna, men kapitalförvaltare hittar fortfarande möjligheter.

Antje Schiffler 2023-09-07 | 15:14
Facebook Twitter LinkedIn

Africa painted on a hand

Som en del av vår speciella tillväxtmarknadsvecka tittar vi på hur afrikanska aktiemarknader har presterat och vilka länder som växer fram som nya kraftpaket.

Låt oss börja med det land som kanske kommer att tänka på först: Sydafrika. Rik på naturresurser (och populär bland europeiska turister) ansågs BRICS-medlemmen en gång vara nyckeln till "porten till Afrika söder om Sahara". Men dåligt styre, korruption, hög inflation och förödande elbrist har förlamat ekonomin. Sett till BNP har landet halkat efter Nigeria, nu den största ekonomin i regionen, enligt Internationella valutafonden (IMF).

South Africa versus Nigeria growth forecasts

"Sydafrikas ekonomi var redan svag (real BNP växte med endast 0,3% på årsbasis 2019) när pandemin bröt ut. Även om inflationen ökade mindre i Sydafrika jämfört med många jämförbara konkurrenter, har dess inverkan på den inhemska efterfrågan varit stor”, säger Karine Hervé, senior EM-makrostrateg på Amundi Institute.

I ett land där ojämlikheter är viktiga är hushållens inkomster låga och arbetslösheten runt 30%, medan förhöjda mat- och energipriser kraftigt påverkar hushållens köpkraft. På samma sätt har begränsningar i försörjningskedjan i kombination med förhöjda produktionskostnader tyngt industriproduktionen, särskilt eftersom Sydafrika strukturellt lider av brister i energi- och transportinfrastruktur, tillägger Hervé.

Som de flesta av sina kollegor hade South African Reserve Bank (SARB) inget val än att börja höja räntorna för att begränsa inflationen, stabilisera sin valuta och fortsätta att locka utländska investeringar. Denna åtstramning var påtaglig, med en höjning på 475 punkter till en takt på 8,25%.

Dessutom pressade den negativa påverkan av elnedgången som inträffade i år ned BNP-tillväxten med cirka 2 procentenheter. Men de senaste initiativen för att ta itu med elavbrott borde bära frukt, säger Reza Karim, portföljförvaltare för tillväxtmarknadsskulder på Jupiter Asset Management. Han uppskattar att ekonomin åtminstone inte kommer att krympa i år (BNP-tillväxten beräknas ligga på runt -0,3% 2023, enligt Bloomberg-konsensus), och prognosen för 2024 är 1,3% tillväxt.

Sydafrikanska aktier har som ett resultat av detta kraftigt underpresterat sina konkurrenter och globala marknader sedan pandemin bröt ut.

Förvaltarna spanar in Nigeria

Så var har fondförvaltare kanaliserat pengar? Nigerias gynnsamma BNP-utsikter speglas av investeringsval som gjorts av kapitalförvaltare, visar Morningstar Direct-data.

"Tack vare den nya regeringens oväntade reformagenda stod Nigeria för den största positiva överraskningen på senare tid", enligt Jupiter AM. "Vi har nyligen engagerat oss igen i landet och finner mer säkerhet i US-dollarexponering där," säger kapitalförvaltaren. "Sydafrika är mindre intressant, främst på grund av mindre gynnsamma relativa värderingar", tilläggs det.

Jupiter är inte den enda kapitalförvaltaren som har gynnat den framväxande västafrikanska tungviktaren. Vi har tittat på de 10 största innehaven inom de aktivt förvaltade fonder som presterat bäst under det senaste året. Här nedan en sammanställning över vilka länder aktierna hör hemma:

  • Coronation UF Africa Frontiers A: Egypten (3 aktier), Kenya (3), Nigeria (2)
  • HMG Africa Picking Fund A: Nigeria (4), Kenya (2) Egypten (1)
  • Old Mutual African Frontiers B Acc: Nigeria (3), Egypten (2), Kenya (1)

Den ledande fonden Coronation UF Africa Frontiers största position är Eastern Tobacco, en Egypten-baserad tobakstillverkare som utgör 11,68% av Coronations portfölj. Aktien steg 7,33% det senaste året på USD-basis. Den största nigerianska positionen är Stanbic IBTC Holding, en del av Standard Bank-gruppen, vars aktie har skjutit i höjden med häpnadsväckande 114% under de senaste tolv månaderna.

Bland HMG:s topp 10 innehav dominerar nigerianska företag, följt av Kenya. Den största sydafrikanska positionen är Clover Industries, en varumärkeskoncern för livsmedel och drycker. Koncernens aktier står för 2,17% av HMG:s portfölj, vilket gör den till den 13:e största positionen. Förvaltarna valde Mansard Insurance Plc från Nigeria som toppinnehav, som är en del av AXA Group. Aktien steg 107% under de senaste 12 månaderna.

Old Mutual African Frontiers kanaliserade 6,84% av fonden till Commercial International Bank (Egypten), vars aktiekurs var nästan oförändrad under ett år. Men de nigerianska valen överträffade under tiden, bland dem United Bank for Africa (+111% på årsbasis), Guaranty Trust Holdings (+96%) och Zenith Bank (+83%).

Aktivt förvaltade fonder dominerar

Av de 23 strategier som är tillgängliga för den europeiska investeraren är bara två indexfonder: Lyxor Pan Africa ETF Acc och Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap ETF. Avkastningen förra året varierade någonstans mellan 3,11% och -12,32%, men på treårsbasis var avkastningen mellan 10,17 och -1,32 %. Detta åtföljdes av hög volatilitet.

Volatilitet och inkonsekvent resultat är de största nackdelarna för den afrikanska aktieinvesteraren. Här är en annan: en investerare som är medveten om ESG kan ha svårt att hitta fonder som uppfyller deras egna kriterier – Coronations massiva exponering för en tobakstillverkare är bara ett exempel.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Antje Schiffler  är redaktör för Morningstar i Frankfurt.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar