Inflationen backade mer än väntat i augusti - lägre matpriser överraskade

Inflationstakten i Sverige föll mer än väntat i augusti. Inflationen, mätt som KPIF, låg på 4,7%, medan förväntningarna låg på 4,9%.

Johanna Englundh 2023-09-14 | 9:06
Facebook Twitter LinkedIn

 inflation matbutik

Den svenska prisökningstakten föll kraftigt i augusti framför allt kopplat till betydligt lägre energipriser jämfört med för ett år sedan, enligt statistik från SCB. Inflationen mätt som KPIF kom in på 4,7 procent, att jämföra med väntade 4,9 procent.

"Priserna för livsmedel och el sjönk i augusti. Även priserna för paketresor sjönk, men det är normalt för säsongen", säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

De lägre elpriserna var den främsta orsaken till att inflationstakten dämpades. Priserna var 36,8 procent lägre i år jämfört med augusti 2022.

Drivmedelspriserna och räntekostnaderna ökade däremot från juli till augusti. Kläder hade en säsongsnormal prisuppgång efter sommarens klädreor. Det var även högre priser på trafikavgifter, vilket beror på att SCB har en ny metod för trängselavgifter som tar hänsyn till avgiftsfria dagar.

 

Räntesänkning i sikte? 

De positiva inflationssiffror betyder dock inte att Riksbanken kommer hoppa över nästa förväntade räntehöjning, menar flera ekonomer. Däremot minskar sannolikheten för en ytterligare höjning i november. 

"Inflationen går åt rätt håll och lite snabbare än förväntat ned. KPI 7.45, KPIF 4.73 och KPIXE på 7.17. Ändrar inget för Riksbankens kommande möte, det blir en höjning med 25 bps. Men vi går åt rätt håll… minskar risken något för en november höjning men det blir 25bps då med", säger Mattias Persson, chefsekonom och global chef för makroanalys på Swedbank på X, tidigare Twitter. 

SEBs seniorekonom tror dock att räntehöjningen nästa vecka blir den sista. 

"Månadsförändring riktigt bra/låg. Riksbanken höjer nästa vecka men det bör bli den sista. Sikta på första sänkning lagom till sommaren 2024", säger Robert Bergqvist, seniorekonom SEB på X. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar