SBB minskar nettoresultatet

Fastighetsbolaget SBB minskade såväl intäkterna som resultatet i det tredje kvartalet. Aktien faller cirka 6,5% på Stockholmsbörsen. 

Finwire 2023-11-13 | 11:11
Facebook Twitter LinkedIn

sbb

Hyresintäkterna uppgick till 1 195 miljoner kronor (1 364), en minskning med 12,4 procent mot föregående år. Driftnettot uppgick till 927 miljoner kronor (1 017), en minskning med 8,8 procent mot föregående år.

För jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 9,5 procent och driftnettot med 12,5 procent.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -3 522 miljoner kronor (-2 262). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -136 miljoner kronor (630).

Resultatet före skatt var -3 129 miljoner kronor (-2 559) medan resultatet efter skatt blev -2 473 miljoner kronor (-2 099). Resultat per aktie hamnade på -1,80 kronor (-1,54). Resultatet avser kvarvarande verksamhet.

Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 12,29 kronor (34,70). Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 14,74 kronor (40,07).

"De stora åtgärder som SBB planerar syftar till att stärka bolagets finansiella ställning, minska beroendet av enskilda kapitalkällor och skapa optimala lånemöjligheter. Det arbetet fortgår tills bolaget återfår en rimlig finansiell risk. Ett objektivt mått på rimlig risk är ett kreditbetyg av investment grade", uppger vd Leiv Synnes.

SBB kommer att fortsätta anpassningen till ett högre ränteläge genom att minska andelen skuld och öka andelen riskkapital, skriver SBB-chefen. Han tar även upp frågan om utdelning.

"SBB kommer att ha en försiktig inställning till utdelning på aktier och betalning av kuponger
på hybridobligationer fram tills den finansiella ställningen är förbättrad. Undantag är den av
årsstämman fastställda utdelningen."

SBB-chefen skriver att bolaget minskar effekten av ett högre ränteläge genom att reducera behovet av nya lån eller refinansieringar av befintliga lån. Det sker genom att sälja fastigheter och genom att få tillskott av eget kapital till exempel via Sveafastigheter.

Sveafastigheter, som inrymmer SBBs bostadsplattform, skall få externt kapital under nästa år.

"Tanken är att Sveafastigheter därefter ska få externt tillskott av eget kapital under 2024, för att på egna meriter kunna uppta förmånlig kapitalanskaffning. I samband med detta stärks även SBB:s finansiella ställning och möjliggör en minskning av SBB:s skuldsättning och exponeringen mot nuvarande finansieringskällor", uppger Leiv Synnes.

SBB skriver att man ser goda möjligheter att investera mer inom området samhällsfastigheter på sikt.

Synnes avslutar sitt vd-ord med följande.

"SBB behöver fortsätta att anpassa verksamheten utifrån en utmanande finansmarknad. I mångt och mycket handlar det om att minska skuldnivån och att minska beroendet av enskilda finansieringskällor. SBB:s historiska transaktioner vittnar om en förmåga att anpassa verksamheten till nya förutsättningar."

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class B4,04 SEK2,42
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class D4,22 SEK2,13

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar