Mest undervärderade aktierna i Norden efter rapportsäsongen

Av de 42 nordiska aktier som bevakas av Morningstar anses hälften vara undervärderade. 18 av dessa är svenska och danska aktier och i ett av bolagen finns en potentiell uppsida på 91%.

Johanna Englundh 2023-11-21 | 11:17
Facebook Twitter LinkedIn

flaggor

Av de 1 740 aktier som bevakas globalt av våra analytiker hör 42 hemma i Sverige, Finland, Danmark eller Norge. Dessa aktier har fått ett stjärnbetyg utifrån huruvida analytikern anser att aktien är över- eller undervärderad. De som anses undervärderade får ett stjärnbetyg mellan 4 och 5, medan övervärderade aktier får ett 1-stjärnigt betyg.

Våra analytiker granskar aktier med hjälp av måttet "pris/verkligt värde", på engelska "Price/Fair Value". Ett pris/verkligt värde på 1 betyder att företaget är så nära att vara verkligt värderat som det går, medan allt runt 2 betyder att det är dubbelt så mycket som det verkliga värdet (och därmed är aktien övervärderad).

När man tittar igenom listan över nordiska aktier har majoriteten en P/FV under 1, bortsett för elva aktier som har en värdering på 1 eller strax över. De aktier med högst värdering just nu, och som alltså anses vara övervärderade är Novo Nordisk (1,48), Atlas Copco (1,34), Epiroc (1,25) och Alfa Laval (1,12).

Morningstars betygssystem tar också hänsyn till en osäkerhetsjustering. Detta är känt som Fair Value Uncertainty-betyget, och det bedömer hur volatila vinster eller kassaflöden sannolikt kommer att vara under de kommande fem till tio åren. Detta är som ett "riskbetyg" för en aktie, och det finns alltid gott om risker när man pratar om aktier. Endast två av de nordiska aktierna får betyget "Low", Handelsbanken och Kone, medan Swedbank och Danske Bank är de enda med betyget "Very High". 

Om vi kollar på de aktier som för tillfället anses vara undervärderade enligt Morningstars analytiker kvalar hela 21 bolag in på listan:

 

 

På listan hittar vi tio svenska bolag, åtta danska, två finska och ett norskt. Sju av dessa bolag har fem stjärnor, och är således de mest undervärderade. Det innebär att ett till bolag har trillat in i listan över de mest undervärderade nordiska bolagen sedan den förra genomgången i september. Nytillskott i listan över de med fem stjärnor är A.P. Møller Maersk. Vi tar en närmare till på de mest undervärderade bolagen nedan: 

A. P. Møller Maersk 
Stjärnbetyg: ★★★★★
Ekonomisk vallgrav: Ingen
Verkligt värde: 17 600 DKK
Osäkerhetsvärdering: Hög 

Fraktjätten Maersks kvartalsrapport lämnade marknaden besviken. Även om ingen förväntade sig en superrapport, var det språket och den nedslående tonen i uttalandet som tog vinden ur investerarnas seglen. Morningstar behåller dock uppskattningen av verkligt värde på DKK 17 600 för aktien, och tror att en hel del negativitet är inbakad i aktiekursen vid det här laget.

"Med det sagt kan investerare som hoppas på en snabb vändning bli besvikna. Efter att ha nedgraderat helårsguidningen vid halvårsskiftet, varnade ledningen den 3 november att EBIT sannolikt kommer att falla i den nedre delen av det guidade intervallet. Det tydliga beskedet från ledningen var att marknadsmiljön försämras. Fraktpriserna fortsätter att sjunka, vilket påverkar rörelsemarginalerna kraftigt. Företaget vidtar åtgärder för att decimera sin personalstyrka för att anpassa sig till den nya miljön, samtidigt som investeringsprognosen för nästa år har sjunkit markant", skrev Morningstar-analytikern Michael Field i samband med den senaste kvartalsrapporten. 

Sett till dagens aktiekurs på cirka 10 335 danska kronor finns det en uppsida på cirka 70% jämfört med Fields uppskattning av verkligt värde.

Elekta B
Stjärnbetyg: ★★★★★
Ekonomisk vallgrav: Bred
Verkligt värde: 127 SEK
Osäkerhetsvärdering: Medel

Elekta utvecklar, tillverkar och distribuerar dosplaneringssystem för neurokirurgi och strålterapi, inklusive stereotaxisk strålkirurgi och brachyterapi. Alex Morozov, Morningstars chef för aktieanalys i Europa, meddelar i sin senaste analys att ett besök på bolagets senaste kapitalmarknadsdag gav "mer förtroende för företagets mjukvaruerbjudande". 

"Marginalerna är fortfarande i fokus för Elekta och bolaget levererade slutligen på denna front under första kvartalet. Volymavkastning på det starka omsättningsresultatet hjälpte till, men Elekta hanterar också sina rörelsekostnader försiktigt. Bolagets positiva marginalutveckling ger oss något mer tröst med dess marginalguidning på medellång sikt, särskilt när en del av inflations- och fraktmotvinden avtar.", meddelade Morozov i en analys daterad till den 6 september 2023. Nästa kvartalsrapport släpps den 30 november. 

Sett till tisdagens aktiekurs på cirka 88 kronor finns det en uppsida på 44% jämfört med Morozows uppskattning av verkligt värde på 127 kronor.

Nokia
Stjärnbetyg: ★★★★★
Ekonomisk vallgrav: Ingen
Verkligt värde: 5,50 EUR
Osäkerhetsvärdering: Medel

Nokia är ett globalt bolag verksamma inom telekomsektorn. Bolaget erbjuder lösningar inom IP, bredband, digital hälsa och molnbaserade system. Morningstars aktieanalytiker Matthew Dolgin förklarar att uppskattningen av ett verkligt värde på 5,50 euro innebär en multipel av företagsvärde/EBITDA på 10 och en P/E-multipel på 22 på prognosen för 2024.

Tredje kvartalsrapporten kom in som en besvikelse, och avslöjade försäljningstapp inom alla rörelsesegment. 

"Omfattningen av det kortsiktiga trycket, med liten klarhet i om det någonsin kommer att återgå till 2022 års nivåer – vilket vi inte förväntar oss inom de kommande fem åren – leder till att vi sänker vår uppskattning av verkligt värde till 5,50 EUR från 6,00 EUR. Vi ser fortfarande aktien som betydligt undervärderad men ser ingen katalysator på kort sikt.", resonerade Dolgin i en analys i slutet på oktober.

Sett till tisdagens aktiekurs på cirka 3,27 euro finns det en uppsida på 68% jämfört med Dolgins uppskattning av verkligt värde på 5,50 euro per aktie.

Ørsted
Stjärnbetyg: ★★★★★
Ekonomisk vallgrav: Ingen 
Verkligt värde: 540 DKK
Osäkerhetsvärdering: Medel

Med cirka 75% av sin EBITDA som kommer från vindkraftsparker till havs, har Ørsted en unik affärsmix bland europeiska energibolag och rena förnybara aktörer. Men i samband med att bolaget bokförde 28 miljarder i nedskrivningar på sina amerikanska projekt, varav huvuddelen gällde annulleringen av Ocean Wind 1 och 2 i New Jersey, i den senaste rapportern valde Morningstar att sänka sin uppskattning av verkligt värde med 10% till 540 DKK. 

"Ørsted framhåller att dess kapitalstruktur är kraftigt utmanad. Detta kan innebära en framtida nyemission som förklarar huvuddelen av aktiekursfallet den 1 november enligt vår uppfattning. Vi ser aktier som väsentligt undervärderade och sannolikheten för en företrädesemission under 50%, men i avvaktan på mer klarhet om åtgärder för att stärka balansräkningen kommer aktierna inte att återhämta sig", skriver Morningstars seniora analytiker Tancrede Fulop i en analys i början på november. 

På tisdagen handlas Ørsted till cirka 318 danska kronor per aktie, vilket indikerar att aktien har en potentiell uppsida på 70%.

GN Store Nord 
Stjärnbetyg: ★★★★★
Ekonomisk vallgrav: Smal
Verkligt värde: 270 DKK 
Osäkerhetsvärdering: Hög

För medicinteknikbolaget GN Store Nord, som är specialiserade inom intelligenta ljudlösningar för hörapparater - och headset, ser Morningstars analytiker en potentiell uppsida på 76% jämfört med tisdagens aktiekurs på 153,5 DKK. Analytikern motiverade uppskattningen av verkligt värde i mitten på november: 

"Vår prognos inkluderar en väsentlig nedgång och en långsam återhämtning för tillväxten under 2024 för audiosegmentet, normalisering av hörselindustrin och förvärv av Lively för hörselsegmentet och SteelSeries inom audiosegmentet. Förvärvet av SteelSeries kommer att hålla ljudsegmentets marginaler komprimerade.", konstaterade Alex Morozov, Morningstars chef för aktieanalys i Europa.

Ericsson
Stjärnbetyg: ★★★★★
Ekonomisk vallgrav: Ingen
Verkligt värde: 95 SEK
Osäkerhetsvärdering: Hög

Ericsson utvecklar mjukvara och IT-infrastrukturlösningar för mobil, bredband och molntjänster, samt tillhörande tekniska tjänster. Kunderna återfinns huvudsakligen inom E-handeln, informationsteknologi samt inom kommunikationsbranschen.

"Ericsson förutspådde tidigare ett svagt tredje kvartal, men resultatet blev ännu sämre än vi räknat med. Ledningen sa att det fjärde kvartalet ser lika svårt ut och att nuvarande affärsförhållanden bör fortsätta in i 2024. Även om vi tror att företaget har snubblat i sin kapitalallokeringsstrategi – vilket framgår av detta kvartals enorma nedskrivning av goodwill – tror vi inte att de nuvarande dåliga resultaten speglar ett minskande behov av Ericssons produkter. Vi upprätthåller vår uppskattning av verkligt värde på 95 kronor och tror att aktien fortfarande är undervärderad", resonerade Morningstars analytiker Matthew Dolgin i en analys efter tredje kvartalsrapporten i oktober.

Ericsson handlas på tisdagen till cirka 52,50 kronor, vilket ger en uppsida på drygt 81% sett till Dolgins uppskattning av verkligt värde på 95 kronor.

Millicom
Stjärnbetyg: ★★★★★
Ekonomisk vallgrav: Smal
Verkligt värde: 335 SEK
Osäkerhetsvärdering: Hög

Telekombolaget Millicom, som främst riktar in sig mot tillväxtmarknader, uppskattas ha en potentiell uppsida på cirka 91% jämfört med tisdagens aktiekurs på 175,35 kronor. 

"Millicom visade vissa tecken på förbättring under tredje kvartalet. Den nyligen utnämnde VD och COO Maxime Lombardini delade också sina inledande tankar om företaget, vilket indikerade att operativ effektivitet och skuldminskning är högsta prioritet. Lombardini var tidigare VD för Iliad, vars grundare, Xavier Niel, nu är Millicoms största aktieägare. Vi förväntar oss att hans inflytande kommer att leda till förändringar i Millicoms verksamhet, inklusive potentiella avyttringar eller kapitaltillskott. Vi lämnar vår uppskattning av verkligt värde på 335 SEK. Vi tror att företaget har en attraktiv verksamhet i flera länder, men vägen framåt är fortfarande mycket osäker", skrev Michael Hodel, Morningstars chef för aktieanalys inom media och telekom, i slutet på oktober. 

Håll dig uppdaterad med de senaste aktieanalyserna

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev här!

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
A. P. Moller Maersk A/S Class A10 590,00 DKK-2,04
A. P. Moller Maersk A/S Class B10 700,00 DKK-2,19Rating
Elekta AB Class B83,96 SEK2,82Rating
GN Store Nord A/S160,00 DKK0,03Rating
Millicom International Cellular SA SEDR169,55 SEK-5,81Rating
Nokia Oyj2,82 EUR-5,94Rating
Orsted A/S343,20 DKK3,37Rating
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B57,60 SEK6,08Rating

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar