Inflationen i Eurozonen faller - när kommer ECB sänka räntan?

Den årliga inflationstakten förväntas bli 2,4% i eurozonen denna månad, en minskning från 2,9% i oktober, enligt en snabbuppskattning från Eurostat. Nu ställer sig marknaden frågan - när kommer ECB sänka räntan? 

Sara Silano 2023-11-30 | 13:30
Facebook Twitter LinkedIn

euro

Euroområdets inflation visade en fortsatt allmän nedgång i november, till stor del ledd av fallande energipriser. Inflationssiffran förväntas vara 2,4% i november 2023, en minskning från 2,9% i oktober enligt en snabbuppskattning från Eurostat, Europeiska unionens statistikkontor. Det innebär en lägre inflation är konsensusförväntningarna som sattes till 2,7%. 

Om man tittar på huvudkomponenterna i euroområdets inflation förväntas mat, alkohol och tobak ha den högsta årstakten i november (6,9 %, jämfört med 7,4% i oktober). Därefter kommer tjänster (4,0%, jämfört med 4,6% i oktober), icke-energiindustrivaror (2,9%, jämfört med 3,5% i oktober) och energi (-11,5%, jämfört med -11,2% i oktober).

Euroområdets årliga inflation i november, % (snabbuppskattning från Eurostat)

grafUtbredd inflationsnedgång i Europa

Nedgången förväntades till stor del efter gårdagens KPI-data i Spanien och i vissa tyska delstater, som kom in lägre än väntat. Den franska inflationen gick i samma riktning och sjönk till den lägsta nivån på två år i november. I Italien, enligt ISTATs preliminära uppskattningar, var förändringstakten för konsumentprisindex i november 2023 -0,4% på månadsbasis och +0,8% på årsbasis (från +1,7% i oktober).

"Avmattningen av inflationstrycket är allmänt över hela Europa", säger Filippo Diodovich, senior marknadsstrateg på IG Italia.

"Den lägsta årliga inflationen noterades i Belgien (-0,7%), Italien (+0,8%), Finland (+0,8%) och Lettland (+1,1%). Dagens siffror tyder på att rädslan för inflationstryck borde tonas ner totalt. Europeiska centralbankens restriktiva penningpolitik har kylt ner euroområdets ekonomier avsevärt. Speciellt tjänstesektorn som de oroade sig över de senaste månaderna visade en prisnedgång på 0,9% på månadsbasis och 4,0% tillväxt på årsbasis. Nedgången i energipriserna fortsatte”.

Arbetsmarknad och ekonomiska risker

Inflationens avmattning är goda nyheter, men marknaderna tittar också på trenden på arbetsmarknaden.

"Inflationen i hela regionen avtar, samtidigt är arbetsmarknaden fortsatt stram", sa Michael Field, europeisk marknadsstrateg på Morningstar, i går, under ett webbseminarium om investeringsutsikterna för 2024. I oktober 2023 landade den säsongsjusterade arbetslösheten i euroområdet på 6,5%. Stabilt jämfört med september 2023 och ned från 6,6% i oktober 2022, enligt Eurostat.

Investerare håller också ett öga på de ekonomiska riskerna. Enligt OECD:s prognos, som släpptes onsdagen den 29 november, kan euroområdet se fram emot 0,5% årlig BNP-tillväxt under de tre sista månaderna av 2023. Blockets BNP förväntas svälla med 0,6% i år, följt av 0,9% 2024 och 1,5% 2025.

När kommer ECB sänka räntan?

Den avtagande inflationen sätter de europeiska centralbankerna i en allvarlig sits. Ska de hålla räntorna höga och riskera en lågkonjunktur, eller sänk räntorna och eventuellt behöva hantera en överhettning i ekonomin?

"Dessa inflationssiffror bekräftar scenariot att ECB kommer att hålla räntorna på nuvarande nivåer vid kommande möten. Inflationsuppgifterna raderar de flesta av de tvivel som uttryckts av ECB-chefen Christine Lagarde, som visa osäkerhet om den framtida inflationsbanan. Det är sant att det för tillfället bara har varit de senaste två månaderna som har visat en kraftig nedgång i konsumentpristillväxten. Men om inflationen skulle visa denna trend igen under de kommande månaderna, bör ECB:s penningpolitik nödvändigtvis förändras, vilket leder till en sänkning av kostnaden för pengar under våren”, sa Diodovich.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  Sara Silano är chefsredaktör för Morningstar Italien.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar