Efterfrågan på Ozempic får Novo Nordisks aktie att stiga till rekordnivå

Morningstars uppskattning av verkligt värde lämnas oförändrat för Europas största bolag sett till marknadsvärde, men de starka utsikterna stöds av en expanderande pipeline.

Karen Andersen, CFA 2024-02-01 | 9:53
Facebook Twitter LinkedIn

Novo Nordisk logga och fetmaläkemedel

Novo Nordisk (NOVO B) släppte sin kvartalsrapport på onsdagen. Här är vad våra analytiker tyckte om resultatet.

Novo Nordisk, som belönats med en bred ekonomisk vallgrav, rapporterade 36% försäljningstillväxt i konstant valuta för helåret, före våra förväntningar och konsensus, även om rörelseresultattillväxten på 44% var i linje med våra uppskattningar, och vi behåller vår uppskattning av verkligt värde på 540 danska kronor per aktie.

Efter bolagets rapport under gårdagen steg aktien 3,6%, en uppgång som fortsatte på torsdagen dock i lugnare takt. Vid 14-tiden på torsdagen hade aktien stigit 0,9%. Aktien handlas nu på sin högsta nivå någonsin. 

Den högre försäljningen drevs av en 52-procentig tillväxt i företagets GLP-1-försäljning för diabetes (främst Ozempic), trots att GLP-1-försäljningstillväxten för fetma på 154% (främst Wegovy) var något under investerarnas redan skyhöga förväntningar.

Viktiga data om nästa generations läkemedelskandidater mot fetma väntas i år

Vi förutspår fortfarande en global GLP-1-marknad på 170 miljarder USD år 2031, varav 120 miljarder USD från fetma/övervikt och den största delen av marknaden relativt jämnt fördelad mellan Novo och Lilly. Vi förväntar oss att se viktiga data om nästa generations läkemedelskandidater för fetma i år, vilket kan bidra till en diversifiering bort från semaglutidmolekylen och stödja Novos breda ekonomiska vallgrav.

Under 2024 förväntar vi oss att förskrivningsinformationen för semaglutid kommer att sträcka sig bortom de grundläggande indikationerna för diabetes (där det är godkänt som Ozempic och Rybelsus) och fetma (som Wegovy), med kardiovaskulära fördelar som är redo att läggas till efter den tydliga fördelen i Select-studien.

Nya positiva data för hjärtsvikt, njursjukdom och knäartros är också uppmuntrande, och vi förväntar oss att ytterligare data för leversjukdom (slutet av 2024) och Alzheimers (2025) ytterligare kan öka läkemedlets potential på medellång sikt.

Med ungefär tre fjärdedelar av Novos försäljning nu knuten till GLP-1-behandlingar och potentiella Medicare-förhandlingar (2028) och patentförlusten för semaglutid (2032) i fokus, är Novo med rätta fokuserat på nästa generations läkemedelskandidater för kardiometabola sjukdomar.

Morningstarbetyg för Novo Nordisk

• Fair Value Estimate: 540 DKK
• Last close: 774,80 DKK
• Morningstar Rating: 2 stars;
• Morningstar Economic Moat Rating: Wide;
• Morningstar Uncertainty Rating: High.

 

Håll koll på den europeiska marknaden med vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev här!

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Novo Nordisk A/S Class B987,90 DKK-0,59Rating

About Author

Karen Andersen, CFA  Karen Andersen, CFA, is a senior stock analyst with Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar