Så här klarade de populäraste PPM-fonderna maj

Bland de tio mest valda PPM-fonderna lyckades Sverigefonder bäst i maj 

Johanna Englundh 2024-06-13 | 11:08
Facebook Twitter LinkedIn

pension

Fakta om PPM

  • Premiepensionen, PPM, är en del av den svenska allmänna pensionen
  • Varje år sätts 2,5% av din pensionsgrundande inkomst av till premiepensionen
  • På PPM-fondtorget kan du själv välja hur pengarna ska förvaltas 
  • Fondtorgsnämnden är en nyupprättad myndighet som kommer upphandla vilka fonder som ska få vara med på fondtorget 
  • Det finns totalt 6,4 miljoner PPM-sparare i Sverige
  • Det finns för tillfället 454 fonder på fondtorget i PPM 
  • Den genomsnittliga avkastningen på PPM var 17,6% 2023 

 

De populäraste fonderna i PPM

Ungefär 1,6 miljoner svenskar har valt någon av de tio populäraste fonderna i PPM, bortsett från AP7 Såfan. En av dessa är AP7 Aktiefond, som är en del i förvalet AP7 Såfa. 

Bland de tio populäraste fonderna i PPM i maj vad det dock AMF Aktiefond Sverige som gav den högsta avkastningen, med +4%. Därefter noteras Swedbank Robur Access Sverige på +3%. Bäst sedan årsskiftet har dock den näst mest valda fonden gått, med +18% för Swedbank Robur Technology, glädjande för alla de 345 000 sparare som valt denna fond i sin PPM-portfölj. 

Att AP7 Såfa, som är förvalsalternativet för den som inte gjort ett eget fondval, saknar värdeutveckling beror på att det kommer skilja sig åt mellan de olika årskullarna. De som har en längre tid kvar till pensionen kommer ha en större andel AP7 Aktiefond i Såfan, och tvärtom för de som har kortare kvar till pension. Det innebär att utvecklingen skiljer sig åt beroende på hur stor exponering man har mot aktiefonden respektive räntefonden. 

Men AP7 Aktiefond, som har en inbyggd hävstång vilket gör att både uppgångar och nedgångar förstärks, finns alltså med på topplistan vilket innebär att en hel del sparare valt denna snarare än förvalet.

Svenska aktier gick starkast i maj

För AMF Aktiefond Sverige var det Intrum (INTRUM), Storskogen (STOR B) och Hexatronic (HTRO) som stod för de största procentuella uppgångarna (33,5%, 32,8% och 29,5%). Bland de portföljinnehav som föll mest hittas å andra sidan Getinge (GETI B) (-20,4%), Sinch (SINCH) (-9,6%) och Electrolux Professional (EPRO B) (-3,5%). Sedan årsskiftet har fonden stigit 14%

För Swedbank Robur Access Sverige, som steg 3% i maj, hittas OX2 (OX2) i topp med en avkastning på 28,6%, följt av Viaplay (VPLAY B) (+28,3%) och SBB (SBB B) (+27,3%). Även här hittas Getinge och Sinch bland de sämst presterande aktierna i portföljen i maj. 

För den näst mest valda fonder, Swedbank Robur Technology, som backade 1% under månaden, stod MongoDB (MDB) för den största procentuella nedgången efter ett tapp på 38,1%. Därefter noteras Hamamatsu Photonics (6965) som backade 23,7% och Salesforce (CRM) som var ned 16,5%. Fondens största portföljinnehav Nvidia (NVDA) var dock upp 21,6%. 

2.425 miljarder ligger i PPM  

Marknadsvärdet i premiepensionssystemet uppgick till 2.425 miljarder kronor vid slutet på maj 2024, att jämföra med det netto tillförda kapitalet på 866 miljarder kronor. Den kapitalviktad avkastningen, alltså den genomsnittliga årliga utvecklingen för en genomsnittlig persons premiepensionskonto, låg på 8,5% vid slutet på maj. 

Det tillförda kapitalet är pengar från den tillfälliga förvaltningen (inklusive ränta) samt återförda fondavgifter och arvsvinster. Från det tillförda kapitalet har det dragits av för pensionsutbetalningar, myndighetens avgift, samt överföringar till traditionell försäkring. Jämförelsen mellan marknadsvärde och tillfört kapital ger alltså inte en fullständig bild av utvecklingen av de inbetalda pensionsrätterna.

För mer information kring PPM och upphandlingen

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev här!

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar