Inflationen i euroområdet sjönk igen i mars

Nedgången i den årliga inflationen till 2,4% är en positiv överraskning, säger analytiker, inför Europeiska centralbankens möte nästa vecka.

Sara Silano 2024-04-03 | 14:11
Facebook Twitter LinkedIn

European Central Bank in Frankfurt

Inflationen i euroområdet sjönk till 2,4% i årstakt i mars, ned från 2,6% i februari, enligt Eurostats snabbestimat, mer än ekonomernas förväntningar.

"Snabbstatistiken för mars visade en inflation på 2,4% i årstakt, en nedgång med 0,2% jämfört med förra månadens siffra. Ekonomer hade förväntat sig en platt läsning månad över månad, så dagens nummer kommer som en positiv överraskning. Med inflationen nu inom räckhåll för ECB:s målnivå på 2% kommer investerarna att bli ännu mer övertygade om att räntesänkningar är inom räckhåll", sade Michael Field, europeisk marknadsstrateg på Morningstar.

Kärninflationen, som visar priserna utan energi- och livsmedelskostnader, sjönk också till 2,9% i årstakt. I februari låg den på 3,1%.

I mars var de största bidragsgivarna till euroområdets inflation tjänster (+4%, stabilt jämfört med februari), följt av livsmedel, alkohol och tobak (+2,7% på årsbasis, ned från föregående månad), icke-energi industrivaror (+1,1%) och energi (-1,8%), enligt Eurostats beräkningar.

"Tjänsteinflationen - den största komponenten i euroområdets inflationskorg - verkar ha fastnat på 4% på årsbasis, långt över ECB:s mål på 2%", sade Natasha May, global marknadsanalytiker på J.P. Morgan Asset Management.

"Dessa priser drivs främst av inhemska arbetskraftskostnader, som förblir höga tack vare stark lönetillväxt och svag arbetsproduktivitet. Naturligtvis fanns det en del goda nyheter i dagens rapport: tidigare nedgångar i råvarupriserna och smidigare leveranskedjor innebär att kärnvaruinflationen fortsätter att avta, och livsmedelspriserna är fortfarande på nedåtgående. Men att förlita sig på volatila råvarupriser för hållbar disinflation är en riskabel affär - det är arbetsmarknaden som driver det underliggande pristrycket."

Kommer ECB att sänka räntan den 11 april?

Europeiska centralbanken sammanträder den 11 april, men väntas inte ändra penningpolitiken.

"Även om dagens siffra är positiv kommer den sannolikt inte att påverka några räntesänkningsbeslut väsentligt, med en nyligen genomförd Reuters-undersökning som visar att 90% av de tillfrågade ekonomerna förväntar sig den första räntesänkningen i juni. Endast ett stort skifte i ekonomiska data mellan nu och då kommer sannolikt att ändra denna sannolikhet", sade Field.

"ECB förväntar sig att inflationen faller till 2,3% i slutet av året och når sitt mål på 2% någon gång under 2025. Så en siffra på 2,4% i mars skulle antyda att vi faktiskt ligger före målet", tillade han.

"Dessutom visade kärninflationen, som rensar bort volatila komponenter som mat och bränsle, också en minskning med 0,2% till 2,9% under perioden. Även om detta var något sämre än förväntningarna går det åtminstone fortfarande i rätt riktning. Ju närmare denna siffra kommer den heliga 2%-nivån, desto säkrare kommer centralbanken att vara på att inflationen verkligen är under kontroll."

J.P. AM:s May betonade vikten av lönedata. "ECB har gett en stark signal om att den första räntesänkningen kommer i juni. För att uppfylla denna guidning kommer det att behövas mer bevis på avkylande lönetillväxt - och därmed tjänsteinflation. Om inte, kan marknaderna bli besvikna", avslutade hon.

För mer om utsikterna för andra kvartalet...

...kolla in denna video med marknadsstragen Michael Field

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  Sara Silano är chefsredaktör för Morningstar Italien.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar