10 billiga europeiska kvalitetsaktier

Dessa aktier har en betydande uppgångspotential, enligt Morningstars aktieanalytiker.

Jocelyn Jovene 2024-04-08 | 10:11
Facebook Twitter LinkedIn

stock market

Sedan början av året har europeiska aktier utvecklats starkt, med en uppgång på 7% under det första kvartalet 2024. Utvecklingen har främst drivits av högre värderingsmultiplar (+7,6%), medan vinstestimaten varit i stort sett oförändrade (-0,4%).

Kvalitetsbolag undervärderade

På den europeiska marknaden har vi valt ut de aktier som är mest markant undervärderade i förhållande till Morningstar-analytikernas uppskattningar av verkligt värde. Vi har valt aktier som har en "Wide Moat", en bred ekonomisk vallgrav, och låg eller medelhög ESG-risk.

• Roche
• Elekta
• Edenred
• Reckitt Benckiser
• Anheuser-Busch Inbev
• Barry Callebaut
• Rentokil Initial
• GSK
• Julius Baer
• Sanofi

Dessa företag handlas med en genomsnittlig rabatt på 29% jämfört med deras uppskattade verkliga värde (den mest rabatterade är Roche, som handlas 39% under vårt uppskattade verkliga värde).

Fyra av bolagen är verksamma inom hälsovårdssektorn och tre inom den defensiva konsumentsektorn, vilket ger dem en särskilt defensiv ställning i en portfölj.

Trots sin storlek, konkurrensfördel och ofta solida fundamenta verkar dessa företag vara av ringa intresse för investerarna, som fokuserar på kvalitets-/tillväxtaktierna grupperade tillsammans under akronymen "GRANOLAS".

Undervärderade aktier i detalj

Roche

 • Pris/verkligt värde: 0,61
 • Morningstar-analytikernas betyg : ★★★★★
 • Kapitalallokering : Exemplarisk
 • Sektor: Hälsovård

Trots en stark läkemedelsportfölj och en ledande position inom diagnostik handlas Roche till en betydande rabatt mot sitt uppskattade verkliga värde. Enligt vår analytiker Karen Anderson har dock "denna schweiziska hälsovårdsjätte en unik position för att leda den globala hälsovården mot en säkrare, mer individanpassad och mer lönsam verksamhet". Roche tillkännagav nyligen förvärvet av Carmot Therapeutics för 2,7 miljarder dollar i kontant förskottsbetalning och tilläggsköpeskillingar om vissa milstolpar uppnås. Carmot har tre program för fetmapatienter i klinisk fas som enligt Morningstars beräkningar kan generera en försäljning på upp till 4 miljarder USD fram till 2027.

Elekta

 • Pris/verkligt värde: 0,614
 • Morningstar-analytikernas betyg : ★★★★★
 • Kapitalallokering : Standard
 • Sektor: Hälsovård

 

Enligt Alex Morozov, analytiker på Morningstar, "bör efterfrågan på strålbehandling förbli god under det kommande decenniet. Elekta bör dra nytta av detta, men dess framgång beror på det fortsatta införandet av Unity samt dess förmåga att stå emot konkurrensen från Siemens Healthineers. En stor del av Elektas framtida tillväxt kommer att komma från tillväxtmarknader, där demografi och modernisering av sjukvården driver på en ökad användning av strålbehandlingsutrustning. Eftersom Elekta och Siemens Healthineers kontrollerar cirka 95% av nyinstallationerna, bör deras växande installerade bas och återkommande affärer bidra till att skapa en stabil lönsamhet på lång sikt.

Edenred

 • Pris/verkligt värde: 0,65
 • Morningstar-analytikernas betyg : ★★★★
 • Kapitalallokering : Standard
 • Sektor: Finansiella tjänster

 

Enligt Michael Field på Morningstar är "Edenred världens ledande leverantör av förbetalda tjänster till företag, med sin kärnverksamhet inom personalförmåner, såsom måltidskuponger. Denna marknad är mycket koncentrerad: i den viktiga regionen Brasilien, till exempel, är Edenred den största aktören, tätt följt av sina konkurrenter Sodexo och Alelo. Tillsammans kontrollerar de tre 90% av marknaden. Edenred finns i 46 länder och har första eller andra plats på var och en av sina nyckelmarknader. Företaget har en betydande närvaro på tillväxtmarknader, vilket kan leda till resultatvolatilitet, men genererar höga vinstmarginaler, "delvis på grund av deras ökade användning av digitala kuponger". Edenreds strategi är inriktad på att diversifiera till andra områden (såsom kostnadshantering) och lägga till nya länder i sin portfölj, främst organiskt.

Reckitt Benckiser

 • Pris/verkligt värde: 0,67
 • Morningstar-analytikernas betyg : ★★★★
 • Kapitalallokering : Standard
 • Sektor: Defensiv konsument

 

Enligt Diana Radu på Morningstar är Reckitts portfölj väl positionerad i kategorier som gynnas av sekulära tillväxtfaktorer inom hälsa och hygien, vilket bör leda till en tillväxt som överträffar jämförelsegruppens på medellång sikt. Förvärvet av Mead Johnson har tillfört portföljen en ledande position inom barnmat, ett segment där prissättning och marginaler generellt är sunda. Tidpunkten för transaktionen, före en period med sjunkande födelsetal och ökad konkurrens i Kina, innebar dock betydande utmaningar och hämmade intäktstillväxten under de senaste åren. Ledningen har sålt verksamheten för barnmat i Kina under 2021, och framtiden för resten av kärnverksamheten för barnmat är fortfarande osäker. Även om vi anser att segmentets mindre storlek ger ledningen möjlighet att fokusera på mer snabbväxande verksamheter - och positionera det för långsiktig framgång efter de efterfrågetoppar som coronaviruspandemin genererar - kan ytterligare sekulära nedgångar i födelsetalen i USA fortsätta att dämpa företagets ensiffriga tillväxtambitioner. Vi tror dock att bolaget har det värsta bakom sig.

Anheuser-Busch Inbev

 

 • Pris/verkligt värde: 0,68
 • Morningstar-analytikernas betyg : ★★★★★
 • Kapitalallokering : Exemplariskt
 • Sektor: Defensiv konsument

Efter en rad stora förvärv har Anheuser-Busch Inbev blivit världens största ölproducent. "Ledningens strategi är att köpa varumärken med en lovande tillväxtplattform, utöka distributionen och skoningslöst skära ned kostnaderna", förklarar Philip Gorham på Morningstar. Det förvärvande företaget har blivit ett "monster med stor global skala och regional täthet", tillägger han. ABI kontrollerar monopolliknande positioner i Latinamerika och Afrika, vilket ger företaget "betydande inflytande över fasta kostnader och prismakt över inköp". Detta bidrar till överavkastning på kapital och "förstklassiga drifts- och kassacykler".

Barry Callebaut

 

 • Pris/verkligt värde: 0,69
 • Morningstar-analytikernas betyg : ★★★★★
 • Sektor: Defensiv konsument

 

Barry Callebaut är en dominerande aktör inom den globala chokladindustrin, vilket gör det till en av de billigaste tillverkarna och en viktig outsourcingpartner för sina kunder, enligt Morningstar-analytikern Ioannnis Pontikis. Bolaget har haft en volymtillväxt som varit bättre än sektorn, hjälpt av en växande efterfrågan på outsourcing och bolagets exponering mot tillväxtmarknader. Bolaget bör kunna öka försäljningen med i genomsnitt 3,5% och generera en rörelsemarginal på 7,9% under de kommande fem åren.

Rentokil Initial

 

 • Pris/verkligt värde: 0,76
 • Morningstar-analytikernas betyg : ★★★★
 • Kapitalallokering : Exemplariskt
 • Sektor: Industri

 

"Rentokil Initials strategi är starkt inriktad på att förvärva och behålla en dominerande marknadsandel på de mycket lokala marknaderna för skadedjursbekämpning och hygientjänster där man konkurrerar", förklarar Grant Slade, aktieanalytiker på Morningstar. Företaget strävar efter att dra nytta av förbättrade enhetskostnader genom stordriftsfördelar i varje geografi där det är verksamt, genom organisk tillväxt och aktiva förvärv. Rentokil har gjort mer än 200 förvärv sedan 2015. "År 2022 är förvärvet av Terminix en transformativ, dikesförstärkande affär som skapar en ny marknadsledare i USA", tillägger Slate. "Skadedjursbekämpning är fortfarande Rentokils främsta M&A-prioritet, men potentiella kandidater inom hygiensegmentet bör nu också bli en prioritet. Det framgångsrika genomförandet av strategin har genererat en hållbar kostnadsfördel för skadedjursbekämpningsverksamheten - källan till vårt breda ekonomiska vallgravsbetyg" för företaget.

GSK

 

 • Pris/verkligt värde: 0,78
 • Morningstar-analytikernas betyg : ★★★★★
 • Kapitalallokering : Standard
 • Sektor: Hälsovård

 

GSK är ett av världens största läkemedels- och vaccinföretag, inriktat på att skapa nästa generations sjukvårdsbehandlingar. Företaget har en portfölj med läkemedel som spänner över flera terapeutiska klasser, vilket "skyddar företaget från problem med enstaka produkter". Man har utvecklat nästa generations behandlingar inom andningsvägar och HIV, vilket bör bidra till att mildra konkurrensen. "Vi tror att GSK kommer att bli en stor konkurrent inom andningsvägar, HIV och vacciner under det kommande decenniet", säger Damien Conover, aktieanalytiker på Morningstar. GSK har "gått från sin historiska strategi att inrikta sig på små förbättringar till verklig innovation. Dessutom fokuserar man mer på onkologi och immunsystemet, med genetiska data som hjälp för att utveckla nästa generations läkemedel", tillägger Conover.

Jules Baer

 

 • Pris/verkligt värde: 0,80
 • Morningstar-analytikernas betyg : ★★★★
 • Kapitalallokering : Exemplariskt
 • Sektor: Finansiella tjänster

 

"Julius Baer Gruppe är världens största privatbank, där investerare drar nytta av en outspädd exponering mot ett företag som ger råd till förmögna och mycket förmögna individer runt om i världen", säger Johann Scholtz på Morningstar. "Renodlad private banking är en lågkapitalintensiv, kassagenererande verksamhet. Baer erbjuder inte investment banking eller andra tjänster som är mer kapitalintensiva, volatila och mindre lönsamma", tillägger han. Även om företaget nyligen har drabbats av engångskostnader relaterade till rättsliga uppgörelser och kostnaderna för att integrera nyförvärvade verksamheter, är det en välkapitaliserad bank med en konservativ utbetalningspolicy med en utbetalningsgrad på 40%. "Baer bör kunna återföra mer kapital till aktieägarna via särskilda utdelningar eller aktieåterköp eftersom det fortsätter att stärka sin kapitalbas organiskt", enligt Scholtz.

Sanofi

 

 • Pris/verkligt värde: 0,80
 • Morningstar-analytikernas betyg : ★★★★
 • Kapitalallokering : Standard
 • Sektor: Hälsovård

 

Sanofis breda sortiment av patentskyddade läkemedel och vacciner, tillsammans med dess starka pipeline, genererar ett betydande kassaflöde och ger en utökad ekonomisk buffert. Tillväxt i befintliga produkter och lanseringar av nya produkter bör bidra till att kompensera för framtida patentförluster. Sanofis befintliga produktportfölj innehåller ett antal ledande läkemedel, inklusive det immunologiska läkemedlet Dupixent. Företaget har också en stark historisk närvaro på tillväxtmarknader, och även om priserna på tillväxtmarknader i allmänhet inte är lika höga som på utvecklade marknader, kan företaget fortfarande dra nytta av sina investeringar i utvecklingen av nya läkemedel för utvecklade marknader genom att introducera dessa läkemedel på tillväxtmarknader. Den snabba ekonomiska tillväxten på dessa marknader har skapat nya geografiska marknader för Sanofi. Detta kompletteras av en aktiv förvärvspolicy och ett starkt operativt kassaflöde, vilket gör det möjligt för Sanofi att dra nytta av ytterligare tillväxtmöjligheter genom externa samarbeten.

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jocelyn Jovene

Jocelyn Jovene  is Senior Financial Analyst and Senior Editor for Morningstar France.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar