Skillnaden mellan europeiska och amerikanska obligationer

Euroområdets obligationer har stigit denna vecka, medan amerikanska obligationer har fallit

Fernando Luque 2024-04-18 | 8:50
Facebook Twitter LinkedIn

Cartera con bonos

De två stora makroekonomiska händelserna förra vecka var inflationsdata i USA och Europeiska Centralbankens beslut att behålla räntan på 4,5%.

När det gäller ECB:s beslut är det mer eller mindre klart att den första räntesänkningen kan ske i juni om inflationen i euroområdet (för närvarande 2,4 %) fortsätter sin nedåtgående trend mot 2%.

Om vi tittar på avkastningskurvan för euroområdet (avkastningskurvan är ett diagram som visar förhållandet mellan räntorna på statsobligationer, i detta fall för euroområdet, och deras löptider), ser vi hur detta uttalande från Europeiska centralbanken har pressat ner räntorna för nästan alla löptider.

 

Avkastningskurvan i USA stiger

I USA ledde dock dåliga inflationsdata (konsumentprisindex steg med 3,5% i mars jämfört med föregående år, långt över förväntningarna på en ökning med 3,4%) till att avkastningskurvan steg för alla löptider.

 

 

Dollarn stärks mot euron

En av konsekvenserna av ränterörelserna på båda sidor av Atlanten var att den amerikanska dollarn stärktes gentemot euron.

 

Det har varit en positiv vecka för statsobligationer i Euro

Kurvornas beteende förklarar varför veckovisa statsobligationsräntor har varit positiva i euroområdet och negativa i USA på alla delar av kurvorna. I euroområdet är dock räntorna fortfarande negativa på alla delar sedan början av året. Den största förloraren är avkastningen på obligationer med en löptid på mer än 10 år, med en minskning på 1,46% i euro.

I USA har endast det kortaste intervallet från 1 till 3 år haft en positiv avkastning sedan början av året (0,22% i USD), vilket står i kontrast till förlusten på 5,5% för intervallet med en löptid på över 10 år.

 

 

 

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Fernando Luque

Fernando Luque  is Senior Financial Editor at Morningstar Spain

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar