Hur fungerar Morningstars Medalist Rating?

Ett år efter den största konsolideringen av ratingmetoder i Morningstars historia påminner vi investere om hur allt fungerar

Lee Davidson 2024-05-10 | 10:27
Facebook Twitter LinkedIn

UK Textbook Main

Tidigare använde Morningstar flera olika betygssystem.

Det fanns Morningstar Analyst Rating. Det fanns Morningstar Quantitative Rating.

Idag kombineras de båda. Resultatet är ett enda framåtblickande betyg som kallas Morningstar Medalist Rating.

Denna förändring skedde 2023 och var resultatet av en betydande förenkling av strategisökning, investeringsurval och vår övervakning av det bredare investeringsuniversumet.

Sammantaget samlar det vårt bästa tänkande på ett stort antal datapunkter i en enda husvy.

Hur våra betyg har förändrats över tid

Morningstar har gjort analyser av aktiva och passiva fonder sedan 1986.

Från och med november 2011 uttrycktes denna forskning globalt genom Morningstar Analyst Rating For Funds. På den tiden var detta ett betyg som gavs till fonder av Morningstars fondförvaltaranalytiker, baserat på kvalitativ analys.

År 2017 utökade Morningstar sin analys av fondförvaltare.

Detta ledde till lanseringen av ett kvantitativt betyg för fonder, som använde algoritmiska tekniker och arvslogik för att tilldela betyg till strategier och fonder som Morningstars fondförvaltaranalytiker inte personligen täckte.

Morningstars kvantitativa rating utformades specifikt för att efterlikna analytikernas beslutsfattande så mycket som möjligt genom ett kvantitativt tillvägagångssätt.

Idag är Morningstars Medalist Rating det fullständiga och slutliga uttrycket för Morningstars framåtblickande syn på alla rankade strategier - resultatet av båda metoderna i ett.

Varför ändrade Morningstar till Medalist Rating?

Morningstar Medalist Rating ger investerare ett mer förenklat och expansivt klassificeringssystem. Men det verkliga skälet till att vi har gjort detta är att vi vet att investerare står inför fler val än någonsin tidigare.

Under de senaste 20 åren har antalet förvaltade investeringsprodukter ökat stadigt med cirka 11% per år. Under de senaste två decennierna har i genomsnitt cirka 3 000 nya andelsklasser öppnats varje månad. I slutet av 2022 innehöll Morningstars databaser över 750 000 levande investeringsinstrument globalt.

Morningstar har en av de största grupperna av fondförvaltaranalytiker i världen, med över 150 analytiker som genomför kvalitativ due diligence. Men inte ens en så stor personalstyrka kan hålla jämna steg med tillväxten i det förvaltade investeringsuniversumet.

Men det handlar inte om oss. Det handlar om dig.

Verkligheten är att det inte har varit det lättaste för våra kunder, klienter och läsare att navigera bland två separata framåtblickande betygssystem i vår programvara och våra rapporter.

Tidigare, om en investerare till exempel ville "screena" för Morningstars bästa idéer, var de tvungna att jonglera med flera signaler och metoder. Med Morningstar Medalist Rating är det mycket enklare att göra detta.

Ändrar detta Morningstars betygsmetodik?

Morningstar Medalist Rating ändrar inte vår underliggande metodik.

Som ett resultat förväntar vi oss inga uppgraderingar eller nedgraderingar för varken Analyst Ratings eller Quantitative Ratings.

Den primära förändringen avser hur betyg faktiskt visas på våra plattformar.

Specifikt kommer datapunktsnamnen att ändras från "Morningstar Analyst Rating" och "Morningstar Quantitative Rating" till "Morningstar Medalist Rating".

Dessutom har vi tagit bort det upphöjda "Q:et" från de övergripande betygsnivåerna - guld, silver, brons, neutral och negativ - för alla strategier som för närvarande betygsätts av Morningstar Quantitative Rating. Endast där en algoritmisk teknik användes för att tilldela en pelare betyg behålls den. I sådana fall tillskrivs författarskapet med orden "Autogenererad av Morningstar Manager Research".

Morningstar Medalist Rating: Sista saker att notera

Slutligen har vi introducerat två nya datapunkter för att ge ytterligare transparens om hur betyg härleds.

Den första datapunkten, som kallas "Analyst Assigned %", anger i vilken utsträckning analytiker var involverade i tilldelningen av enskilda pelarbetyg.

Den andra datapunkten, som kallas "Data Availability %", anger i vilken utsträckning underliggande data var tillgängliga för den algoritmiska metoden för pelarbetyg vid tidpunkten för betygsättningen. Båda datapunkterna kommer att vara tillgängliga för alla betygsatta fonder.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Lee Davidson  is Head of Manager and Quantitative Research.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar