Sverige bättre än de sex största 2006

Kina hade den bästa börsutvecklingen under förra året och Jordanien den sämsta. Sverige är på plats 17 av 50 landindex, klart bättre än de sex största aktiebörserna.

Jonas Lindmark | 02-01-07 | E-mail Article

För att ge en överblick över utvecklingen på världens aktiemarknader under år 2006 har Morningstar sorterat de 50 landindex som beräknas av amerikanska MSCI, samt räknat om avkastningarna till svenska kronor. Tabellen nedan visar resultatet. Motsvarande genomgång finns även tidigare år (länkar till höger).

Bättre än de sex största

USA-dollarn föll kraftigt under året, precis som 2003 och 2004, vilket betyder att avkastningarna blir betydligt lägre omräknade till svenska kronor. Nästan hela dollarkursens uppgång under 2005 suddades ut, men många länder som har sin valutakurs kopplad till dollarn klarade sig ändå bra. Det gäller dock inte den största aktiemarknaden, USA, som backade 3 procent räknat i svenska kronor. Därmed påverkades världsindex kraftigt negativt och uppgången för MSCI World under 2006 ur svenskt perspektiv blev bara drygt 1 procent.

Stockholmsbörsen har utvecklats klart bättre än även de övriga fem största aktiemarknaderna (Frankrike, Italien, Japan, Storbritannien och Tyskland). Vinnare är istället, som vanlig, udda tillväxtmarknader. Kina är i år i topp, följt av Indonesien, Argentina, Marocko och Venezuela.

Vinnare nästa års förlorare

Dra dock inte fel slutsatser av detta. Förra årets vinnare hamnar ofta bland nästa års förlorare. Tittar vi tillbaka ett år (se ”Sverige i mitten av klungan under 2005”), så är de tre länder som då var i topp – Egypten, Colombia och Jordanien – nu alla med i det sämsta dussinet i tabellen nedan.

Tvärt om gäller också ofta. De tre landindex som utvecklades sämst under 2005 – Venezuela, Irland och Portugal – är nu alla med i det bästa dussinet. Att pendeln svänger redan efter ett år är förstås inte helt säkert, det händer ibland att länder finns med bland vinnare eller förlorare i två eller flera år i rad.

Börsernas avkastning högre i dollar
Plats Landindex enligt MSCI,
ändring under år 2006
lokal
valuta,
%
USA-
dollar,
%
svenska
kronor,
%
1 Kina 78,7 78,1 53,2
2 Indonesien 55,0 69,6 45,8
3 Argentina 68,3 66,1 42,8
4 Marocko 48,3 62,6 39,8
5 Venezuela 109,7 62,2 39,4
6 Filippinerna 43,6 55,4 33,6
7 Ryssland 52,1 53,7 32,2
8 Peru 47,6 52,1 30,8
9 Indien 46,5 49,0 28,1
10 Spanien 29,6 44,8 24,5
11 Irland 28,7 43,9 23,7
12 Portugal 28,3 43,4 23,3
13 Sri Lanka 50,3 42,8 22,8
14 Singapore 31,0 41,9 22,0
15 Norge 30,2 41,6 21,7
16 Brasilien 28,5 40,5 20,8
17 Sverige 20,8 40,5 20,8
18 Mexiko 41,5 39,0 19,6
19 Danmark 22,3 36,8 17,7
20 Polen 20,7 35,3 16,4
21 Österrike 20,5 34,8 15,9
22 Belgien 19,2 33,3 14,6
23 Malaysia 24,2 33,1 14,4
24 Tyskland 19,0 33,0 14,4
25 Frankrike 17,8 31,7 13,2
26 Grekland 17,7 31,6 13,1
27 Ungern 16,8 31,1 12,7
28 Tjeckien 9,9 29,6 11,5
MSCI Emerging Markets index 25,6 29,2 11,1
29 Nederländerna 14,7 28,2 10,3
30 Italien 14,6 28,1 10,1
31 Finland 13,7 27,1 9,3
32 Australien 18,3 27,1 9,3
33 Chile 31,4 26,4 8,7
34 Hongkong 26,7 26,3 8,6
35 Storbritannien 10,7 26,2 8,5
36 Schweiz 16,6 25,9 8,2
MSCI World index 13,5 18,0 1,4
37 Sydafrika 30,3 17,3 0,8
38 Taiwan 15,4 16,3 0,0
39 Kanada 15,7 16,2 -0,1
40 Egypten 14,3 14,8 -1,3
41 USA 13,2 13,2 -2,7
42 Sydkorea 2,3 11,2 -4,4
43 Colombia 8,7 10,9 -4,6
44 Nya Zeeland 6,3 10,0 -5,4
45 Thailand -5,9 6,8 -8,2
46 Japan 6,1 5,1 -9,6
47 Pakistan 0,1 -1,7 -15,4
48 Israel -13,9 -7,1 -20,1
49 Turkiet -4,9 -9,2 -21,9
50 Jordanien -32,4 -32,5 -41,9


De MSCI index som används i tabellen ovan är normala börsindex, som inte inkluderar utdelningar från börsföretagen. Media rapporterar normalt denna typ av börsindex (till exempel OMX, Nasdaq, Dow Jones och Nikkei), men aktiefonder har hjälp av utdelningarna och därför finns det även index som inkluderar utdelningar. Vid jämförelser med fonder använder Morningstar en annan typ av MSCI-index som kallas "NDTR" vilket står för "net dividend total return" och inkluderar utdelningar med avdrag för källskatt.

Notera slutligen att det bara är storbolagens aktier som ingår i MSCI:s normala landindex, vilket gör att MSCI Sweden till stor del motsvarar svenska OMX. Generellt sett utvecklades aktiekurserna på små och medelstora börsbolag något sämre än storbolagens aktiekurser även förra året, MSCI World Index Small Cap utvecklades två procentenheter sämre än vanliga världsindex (15,8 procent upp i dollar, men ned 1 procent i kronor). Tidigare under 2000-talet har småbolag dock varit vinnare, medan storbolagen utvecklades bättre under 1990-talet.
Jonas Lindmark är sedan augusti 2000 analyschef och redaktör på Morningstar i Sverige. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. You can contact the author via this feedback form.
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings