Vanlig globalfond vinnare framöver

I ett perspektiv på 5 år är aktiekurserna åter höga. En mindre överdriven optimism om framtiden för börsföretag noterade i Europa, Japan och USA betyder att de troligen ger högre avkastning än tillväxtmarknaderna.

Jonas Lindmark | 27-10-09 | E-mail Article
Stockholmsbörsen tillhör vinnarna 2009 bland aktiemarknader i industriländerna. Bara Grekland, Norge, Australien och Belgien har haft en större uppgång i index enligt MSCI, när alla marknader räknas i USA-dollar.

Även räknat i svenska kronor är värdeökningen stor och hälften av storbolagens aktier har stigit mer än 50 procent. Bland årets vinnare finns även aktier som Swedbank, med en värdeökning på just nu 81 procent. Nordea är hack i häl och även aktiekurserna för SEB och Handelsbanken har utvecklas bättre än Generalindex. Det är lätt att häpna över att återhämtningen varit så stark, med tanke på att den ekonomiska verkligheten fortfarande är hårt präglad av finanskrisen – med stigande arbetslöshet och låg BNP-tillväxt.

Bakgrunden är förstås börsraset under 2008, då Stockholmsbörsen i snitt föll 42 procent. Trots återhämtningen i år är det i snitt långt kvar till toppen 2007, eftersom det krävs betydligt fler procent för att ta igen ett stort ras. Och för enskilda aktier är det mer avgörande hur stort raset var förra året, för förlorarna 2008 har ofta väldigt långt kvar till en komplett återhämtning.

Perspektiv på 5 år

Ett historiskt perspektiv på 5 år ger en bättre bild av hur Stockholmsbörsen värderas i dag. Startpunkten i oktober 2004 var i början av en lång global högkonjunktur och framtidsutsikterna för både Sverige och svenska exportföretag var goda. Sedan dess fram till i dag har Sverigefonder stigit drygt 50 procent, medan den genomsnittliga globalfonden bara har segat sig upp 14 procent.

Vinnarna bland svenska storbolags aktier under perioden är industribolag som ABB, Alfa Laval och Electrolux, med värdeökning på över 200 procent (lika mycket som Latinamerikafonderna stigit). Till stor del avgörs dessa placeringar av att förväntningarna var betydligt lägre för fem år sedan – särskilt gäller det ABB som då var hårt drabbat av osäkerheten kring asbestskadestånd i USA.

Men intressant är också att finanskrisen förra året inte ensam avgör rangordningen. Bland de fyra svenska storbankerna har Nordea faktiskt utvecklats bättre än Generalindex de senaste fem åren och Handelsbanken ligger bara en aning efter snittet. Den stora förloraren är Swedbank, vars aktiekurs nästan halverats. Men så vitt skilda bolag som Ericsson och Stora Enzo har faktiskt haft ungefär lika dålig aktiekursutveckling.

Förväntningarna åter höga

I ett längre perspektiv som 5 år är de flesta svenska aktiekurser åter höga och det är inte självklart att börsföretagen klarar att infria förväntningarna. Samtidigt har återhämtningen i den globala ekonomi precis börjat och drivs nu på av rekordlåga räntor, så för ett exportberoende land som Sverige verkar det finnas goda möjligheter att nå hög tillväxt – samtidigt som höga fastighetspriser och låga räntor gör att investerarna har få alternativ till aktiemarknaden.

Därför håller jag fast vid att sannolikheten är hög att aktiefonder ger högre avkastning än räntefonder det närmaste året, särskilt när Sverigefonder jämförs med svenska räntefonder. Men som jag påpekat tidigare under hösten är jag mer skeptisk till tillväxtmarknader, särskilt de som redan befinner sig högre än i början av 2007. Breda utlandsfonder har i snitt backat 14 procent de senaste tre åren, medan fonder som investerar på tillväxtmarknader i snitt stigit 10 procent. Den skillnaden speglar en kraftig ökning av en för tre år sedan redan hög optimism om vinstmöjligheterna för börsföretag som är noterade i Asien, Latinamerika eller Östeuropa. Samtidig har investerarna varit mer skeptiska till vinstmöjligheterna för etablerade storbolag, särskilt de som är noterade i USA och Japan.

Vanlig globalfond

Jag tror att övriga börsföretag – ofta noterade i Västeuropa, Japan och USA – kommer att visa sig minst lika skickliga på att tjäna pengar på tillväxten i den allt mer globaliserade och multinationella kapitalism som omger Sverige. Därmed är det troligt att avkastningen blir högre från en vanlig globalfond än från en tillväxtmarknadsfond.
Jonas Lindmark är sedan augusti 2000 analyschef och redaktör på Morningstar i Sverige. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. You can contact the author via this feedback form.
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings