SEB Strategi Defensiv C SEK - Lux

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
119,64 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, multi-strategi
Senaste kursdatum
2019-09-20
ISIN
LU0486619397
Fondens startdatum
2010-03-08
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,19%
Förvaltningskostnad
1,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
2,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Jonas Andersson
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Denna fondandelsfond placerar med globalt fokus. Med hänsyn till fondens risknivå strävar vi efter att maximera den totala avkastningen genom att aktivt allokera fondens exponering mot framförallt aktier, räntebärande värdepapper och alternativa placeringar. Exempel på alternativa placeringar är råvaror, hedgefonder, valutor.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,2%
1 månad -0,3%
3 månader -0,1%
1 år 1,0%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 4,1%
Sedan start 19,7%
Kursdatum: 2019-09-20
Innehav
Nordamerika
61,8%
Västeuropa exkl Sverige
22,3%
Asien exkl Japan
5,8%
Övrigt
10,1%
Totalt är 32,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Teknik
21,3%
Finans
16,3%
Konsument, cyklisk
13,6%
Industri
12,9%
Sjukvård
11,0%
Konsument, stabil
7,1%
Råvaror
5,1%
Övrigt
12,7%
Totalt är 32,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Lång ränta
99,3%
Aktier
26,2%
Övrigt
3,9%
Kort ränta
-29,3%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31